Nieuws uit de gemeente Tiel, editie 26 maart 2021

Restaurant De Betuwe gaat sluiten

Restaurant De Betuwe gaat binnen afzienbare tijd zijn deuren sluiten. In een brief aan relaties en bekenden legen de eigenaars en exploitanten van het restaurant en zalencentrum, het echtpaar van Heesch, na een korte terugblik op 45 jaar ‘Restaurant de Betuwe’ op industrieterrein Kellen uit hoe zij tot dit besluit gekomen zijn. Zij schrijven onder meer:

Aanstaande 1 mei is het maar liefs 45 jaar geleden dat het avontuur ‘De Betuwe” in onze familie begon. In deze lange tijd hebben wij bijzonder veel mooie momenten meegemaakt. Heel veel mensen ontmoet en beter leren kennen. Heel veel grote of kleinere feestjes, dinertjes, allerlei familie- en ook zakelijke bijeenkomsten mogen verzorgen……”

Maar dan…., dan klopt buurman Zijlstra aan de deur. Natuurlijk niet letterlijk maar wel met een serieuze boodschap. Zijn prachtige bedrijf groeit uit z’n jasje, hij wil uitbreiden. We hebben er wel een paar nachtjes over moeten slapen, maar zijn na wikken en wegen toch op zijn vraag ingegaan.”

Het restaurant met alles er omheen maakt deel uit van de verkoop. Een sluitingsdatum is nog niet bekend. Helemaal definitief is de verkoop nog niet. Het definitieve contract moet nog getekend worden. Daarvoor moeten nog wat onderzoeken plaatsvinden zoals bodem- en ecologisch onderzoek en ook problemen met het bestemmingsplan kunnen nog roet in het eten gooien. In dat geval gaat het bedrijf gewoon op de vertrouwde voet verder.

We lezen verder in de brief: “We konden wachten tot alles definitief is, maar willen geruchten en speculaties voorkomen. Daarom geven we nu openheid van zaken. We willen eerlijk en duidelijk zijn naar onze medewerkers, leveranciers en natuurlijk ook naar u, onze trouwe gasten!”. Als de koop doorgaat gaan de exploitanten gewoon verder met de exploitatie van restaurant-grand-cafe, ijssalon en terras ‘Hart van de Betuwe’. Het is nog niet bekend wanneer restaurant De Betuwe sluit. Dit zal niet op zeer korte termijn gebeuren.

Najaarskermis nog niet helemaal afgeschreven

Het besluit om de najaarskermis op te heffen wordt door een flink deel van de politieke partijen nog niet als een voldongen feit beschouwd. Raadsleden willen precies weten hoe het college tot dit besluit gekomen is en wie daarbij een rol gespeeld heeft. Zij sluiten een doorstart nog niet uit. Wij houden u op de hoogte.

 

Wonen Tielse huisbazen wel zelf in hun sociale huurwoning?

Het kopen en vervolgens verhuren van woningen in de sociale sector is in Nederland geen zeldzaamheid. Onverteerbaar vindt de VVD-fractie in de gemeenteraad. Die woningen zijn keihard nodig voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Daarom wil de fractie onder meer weten hoeveel mensen in Tiel een sociale huurwoning bezitten waar zij niet zelf in wonen. Een andere vraag is of het college maatregelen kan treffen tegen deze verhuurders.

Gescheiden inzameling van luierafval gaat door

Het was geen gemakkelijke bevalling. Meer dan twee uur had de gemeenteraad nodig om met een minieme meerderheid akkoord te gaan met het voorstel om incontinentiemateriaal gescheiden in te zamelen. De geplande invoeringsdatum is 1 januari 2022. Op negen plaatsen in de gemeente komen dan ondergrondse verzamelcontainers voor dit afval. Waar inwoners hun incontinentieafval en vuile luiers in kunnen storten. Die worden vervolgens gerecycled. Met de invoering van het nieuwe systeem vervalt dan de regeling dat inwoners die veel incontinentieafval kwijt moeten een geldelijke tegemoetkoming krijgen omdat zij veel vaker dan anderen gebruik moeten maken van de restafvalcontainer. De containers zijn zo geconstrueerd dat er weinig geuren vrij komen. Veelal zullen zij geplaatst worden op of nabij het terrein van supermarkten. Voor degenen die geen kans zien om zelf of met hulp van buren, vrienden of kennissen het afval weg te brengen, zal via Avri of de gemeente naar een oplossing gezocht worden. Voor inwoners met bijvoorbeeld veel extra ander medisch afval vanwege bijvoorbeeld een stoma, wijzigt de huidige regeling niet.

Bevorderen gebruik van wasbare luiers

Met slechts één stem tegen steunde de gehele raad een motie van D66 en vijf andere partijen waarin de gemeente de opdracht krijgt om te onderzoeken op welke wijze zij het gebruik van wasbare luiers zoveel mogelijk kunnen stimuleren. Goedkoper en nog milieuvriendelijker zijn die luiers vinden de indieners van die motie.

Vervangen wegdek Laan van Westroijen

Vanaf 22 maart tot 30 april zijn er wegwerkzaamheden aan de Laan van Westroijen. Het oude asfalt is / wordt verwijderd en venieuwd. Het hoofdriool wordt niet vervangen, wel de aansluitingen naar de straatkolken. Al het verkeer wordt omgeleid. Voor de hulpdiensten is er een calamiteitenroute over het fietspad aan de zijde van het TEC terrein. De werkzaamheden door aannemer van Kessel vinden plaats tussen de Westroijensestraat en Predikbroedersweg.

Provincie gaat akkoord met begroting Tiel

De provincie kan instemmen met de door Tiel ingediende meerjarenbegroting voor de jaren 2021 – 2024. De provincie constateert een verbetering van de financiële positie ten opzicht van de begroting van een jaar geleden voor de jaren vanaf 2023. Wel is er de waarschuwing dat er tegenvallers kunnen komen door een herverdeling van rijksgeld over de gemeenten, tegenvallende (extra) bijdragen voor het sociale domein en de gevolgen van het covid19 virus. De provincie benadrukt ook dat de geplande bezuinigingen ook gerealiseerd moeten worden en dat de gemeenschappelijke regelingen niet voor financiële tegenvallers mogen zorgen. Ook vraagt men aandacht voor het goed en tijdig onderhouden van het gemeentelijke onroerend goed. Al met al toch een geruststellende reactie van de provincie. Niet iedere politieke partij was er zeker van dat de provincie de begroting zou goedkeuren.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights