Inwoners houden enquête over autoluw maken van de binnenstad Tiel

Een aantal inwoners in het gebied, dat als het aan de politiek ligt in het centrum autoluw gemaakt worden, zijn niet of nauwelijks geïnformeerd betrokken bij de ingrijpende plannen om dat te realiseren. Voor Henk-Jan van der Munnik was dit reden om samen Bas Westra een enquête te organiseren. Het tweetal gaat daarbij niet alleen de mening van de bewoners peilen maar geven ook de centrumondernemers en alle Tielenaren de gelegenheid om hun mening te geven.

De Tielenaar werd op de enquête geattendeerd door een publicatie van RegioTV Tiel op 15 maart en nam naar aanleiding daarvan contact op met de beide initiatiefnemers. Van der Munnik vertelt hoe hij tot het initiatief gekomen is. “Ik ben secretaris en penningmeester van de vereniging van eigenaren van een wooncomplex in de Kerkstraat binnen het toekomstige autoluwe gebied. Als secretaris werd ik aangesproken door verschillende bewoners met vragen over die geplande wijziging van onze woonomgeving. Wij zijn nooit door de gemeente direct geïnformeerd over de plannen. De zorgen die we met name van ouderen hoor zijn: Hoe moet dat straks met de kinderen die eventjes een pannetje eten bij mij willen afgeven of kun je straks zonder dat je een computer nodig hebt nog wel voor je deur afgezet of opgehaald worden. Vooral voor degenen die slecht ter been zijn is dat een probleem. Ongetwijfeld hebben de plannen ook aantrekkelijke kanten maar er leeft onder een aantal inwoners van ons complex ook de angst dat de straten dood en saai worden. Ik hoor dat elders in het land ernaast goede ook slechte ervaringen zijn met het autoluw maken van woonstraten in het centrum. Ook in mijn kennissenkring hoor ik allerlei vragen bij mensen die niet in het gebied wonen maar er wel regelmatig gebruik maken van de mogelijkheid om even snel een boodschap te doen of iets wat je eerder kocht snel op te halen. In feite zijn naast de aanwonenden ook alle Tielenaren belanghebbend bij het besluit dat al genomen is maar over de wijze van uitvoering nog beslist moet worden. Het plan is zo ingrijpend voor alle mensen in Tiel, dat ik het belangrijk vind dat ieder de kans krijgt om zijn mening te geven. Daarom heb ik contact gezocht met Bas Wester die kennis en ervaring heeft met het onderzoek naar het oordeel van belanghebbende en inwoners van ingrijpende plannen in de openbare ruimte met het accent op binnensteden en winkelcentra. De informatie die wij verzamelen willen we delen met alle politieke partijen zodat die weten hoe de mensen die zij vertegenwoordigen denken over de afsluiting. Als dat gaat gebeuren, waartoe in feite het besluit al genomen is, komen er uit onze enquête wellicht nog waardevolle tips.

Ik vind het jammer dat in de genoemde publicatie de indruk gewekt is dat dit een CDA-initiatief is. Die aanname ligt voor de hand omdat ik naast burgerlid ook voor het CDA lid van de commissie bestuur ben. Maar dat is helemaal niet zo. Ik doe dit als inwoner van de binnenstad en vanuit mijn betrokkenheid bij de Vereniging van Eigenaren. We inventariseren slechts meningen en standpunten en de informatie die wij vergaren stellen we ter beschikking aan alle partijen in de gemeenteraad. Of en wat die er mee doen is aan hen. Ik heb het CDA over het plan geïnformeerd, maar verder zijn de mensen van de Tiels afdeling daar niet bij betrokken.

Bas Wester is Tielenaar en afgestudeerd strategisch planner. Tijdens zijn studie heeft hij verschillende gemeente via het houden van enquêtes aan waardevolle informatie geholpen voor het nemen van afgewogen beslissingen in de publieke ruimte. Bas: “Ik heb daar ondertussen veel ervaring mee en wil mijn kennis en ervaring graag ten dienste stellen aan het bestuur van de gemeente waar ik woon.

We zijn begonnen met de inwoners van de straten die nu volgens het plan autoluw gemaakt worden te benaderen met een schriftelijk enquête. De resultaten hiervan ben ik aan het verwerken. Zaterdag aanstaande beginnen we met een omvangrijke digitale enquête waarbij naast bewoners ook de ondernemers en alle inwoners van Tiel hun mening kunnen geven. Het gaat om een klein aantal vragen maar er is ook ruimte om een toelichting te geven of suggesties te doen. Het resultaat van onze verzamelde informatie stellen we ter beschikking aan alle politieke partijen. Wanneer men dat wil ben ik straks graag bereid om de gevolgde onderzoeksmethode en de resultaten toe te lichten. Dat kan voor de partijen die daarom vragen maar ook aan het begin van een raads- of commissievergadering.

Uiteraard informeren wij u in de Tielenaar over de resultaten van de enquête.

illustratie gemeente Tiel

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights