Vrijwilligersboek Doe jezelf een plezier!

Boek over vrijwilligerswerk in Tiel

2021 is het jaar van de vrijwillige inzet. Niet voor niets is het thema van deze actie: ‘mensen maken Nederland’. Want: waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? Bestonden er dan nog wel sportverenigingen? Of op kleine schaal: wie doet dan de boodschappen van de buurvrouw?

Tiel kent een uitgebreid aanbod van vrijwilligerswerk. Informeel en officieel. Er zijn veel vrijwilligers actief in Tiel. Maar er kunnen er altijd meer bij. Brenda Leenders is coördinator vrijwilligers bij Mozaïek Welzijn in Tiel. Samen met haar collega’s organiseert en faciliteert zij het Tielse vrijwilligersplatform. Daar komen vrijwilligersorganisaties en organisaties die met vrijwilligers te maken hebben regelmatig bijeen om ideeën uit wisselen en kennis te maken.

Vrijwilligersoverleg
De jaarlijkse vrijwilligerswinkel komt bijvoorbeeld voort uit het vrijwilligersoverleg. Het idee voor een boek over vrijwilligerswerk in Tiel is daar ook ontstaan. “Eigenlijk al in 2019”, vertelt Brenda, “gezien het thema-jaar 2021 hebben we het idee naar dit jaar verschoven.” Achter de schermen wordt al wel bijna twee jaar aan het project gewerkt. “Al in een vroeg stadium is Marianne Oussen van Emjee|Uitgeverij erbij betrokken, samen met haar hebben we een redactie bijéén gekregen die bestaat uit Roemer Daalderop, Will van Rhee en Gerrit-Jan van de Weerd. Zij zijn goede bekenden in het Tielse vrijwilligers-circuit en hebben allen een groot netwerk. In het boek komen portretten van Tielse vrijwilligers, van alle achtergronden, alle leeftijden en zo veel mogelijk gesorteerd op sectoren in  vrijwilligerswerk. Te denken valt aan ‘werken met dieren’, ‘werken met ouderen’, ‘kerkelijk vrijwilligerswerk’ enzovoorts. Van actieve wijkbewoner tot en met Appelpop, de kerk en het dierenasiel en alles daartussenin!” aldus een enthousiaste Brenda.

Najaar
De portretten worden gemaakt aan de hand van interviews met vrijwilligers. Ze worden geschreven door Marjon de Lange, bekend van de Zakengids en de Tielenaar, maar ook een goede bekende met vrijwilligerswerk in Tiel. “Het is de bedoeling dat het niet zomaar interviews worden. We willen met de vrijwilliger de diepte ingaan. Met vragen zoals: ‘wat motiveert je?’,  ‘waarom doe je dit eigenlijk?’ maar ook wat een vrijwilliger volgens hem of haar er nou eigenlijk voor terug krijgt. Als afsluiting van ieder portret komt er ruimte voor een tip van de vrijwilliger. Het boek moet vooral ook laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk is zodat nog meer mensen vrijwilliger worden. Het boek wordt in het najaar van 2021 gepresenteerd. Voor meer informatie: b.leenders@mozaiekwelzijn.nl

Op bovenstaand adres kunt u ook een vrijwilliger voordragen. Mocht uw (vrijwilligers-)organisatie nog geen kennis gemaakt hebben met de campagne “Mensen maken Nederland”, het jaar van de vrijwillige inzet of meer specifiek, het Tielse vrijwilligersboek geef het vooral door. Dank voor uw medewerking en bijdrage.

Vrijwilligerswinkel 2019
2012 Vrijwilligersmarkt
2019 Vrijwilligerswinkel
2018 vrijwilligersmarkt
2016 vrijwilligersmarkt
2013 Vrijwilligersmarkt
2019 Vrijwilligerswinkel

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights