Terugblik op 2020, september

Corona

In de loop van september blijft het aantal besmettingen in Nederland groeien. De zogenaamde R-factor ligt tegen het einde van de maand op ruim 1,3. Dat betekent dat iedere 10 met Corona besmette personen 13 andere aansteken. In Westelijk-Gelderland valt in vergelijking met veel andere streken het aantal besmettingen nog wel mee. Maar deskundigen zijn voor de komende maanden somber gestemd. In Gelderland is Nijmegen de laatste twee weken van september een aanzienlijke besmettingshaard geworden. Het lijkt een kwestie van weken totdat ook de Regio Rivierenland rood kleurt op de coronakaart.

Sportverenigingen hebben het ondertussen moeilijk. Door de sluiting van de sportkantines lopen zij veel inkomsten mis. Eerder verleende de gemeente op verzoek van de verenigingen al uitstel van betaling van de huur voor de accommodaties. In september besluit het college de sportverenigingen daarnaast drie maanden huur cadeau te doen.

Een klein lichtpuntje is dat medici ondertussen meer weten over het virus en de manier waarop besmette patiënten het beste behandeld kunnen worden. Daardoor verliezen naar verhouding minder patiënten het leven en wordt de verblijfsduur op de Intensive care korter. Een ander lichtpunt is dat het vaccin tegen het virus waarschijnlijk veel sneller ontwikkeld en goedgekeurd zal worden.

Op 29 september wordt de bestaande teststraat aan de Kersenboogerd in Tiel verplaatst naar het terrein van ziekenhuis Rivierenland. Tegelijkertijd wordt de maximale testcapaciteit verhoogd van 150 naar 600 per dag. Die verhoogde capaciteit kan pas benut worden wanneer de laboratoriumcapaciteit vergroot is. Daar wordt op landelijk niveau hard aan gewerkt.

Het regionaal archief gaat een apart archief vormen van alle gebeurtenissen en ontwikkelen die zich tijdens de corona-epidemie voordeden. Na beëindiging zal de pandemie nog lang een bron zijn voor wetenschappelijk en voor de regionale historici van de toekomst voor historisch onderzoek.

Aanleg glasvezel in bebouwde kom van start

Op 7 september onthulde wethouder Frank Groen in Passewaaij een van de bouwborden waarop de aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Tiel aangekondigd wordt. De aanleg verloopt voorspoedig en in de loop van 2021 zal al een groot deel van de inwoners van de bebouwde kom aangesloten zijn op het snelle netwerk.

 

Nieuwbouw Lingecollege Lyceum

De nieuwbouw van het Lingecollege lyceum heeft 11 september het hoogste punt bereikt. Deze mijlpaal is vrijdag 11 september gevierd met wethouder Marcel Melissen, de architect, bouwers en enkele medewerkers en leerlingen van het Lingecollege. Met het plaatsen van een raam gaf de wethouder ook meteen het startsein voor het wind- en waterdicht maken van het gebouw. Het gebouw wordt in het voorjaar van 2021 opgeleverd en biedt dan plaats aan ongeveer 1100 leerlingen. De ingrijpende renovatie heeft dan zo’n 1,5 jaar in beslag genomen.

Schotse Hooglanders in de Kleine Willemswaard

In de Kleine Willemswaard, het natuur en recreatiegebied tussen de Waal en de Echteldsedijk zorgen vanaf 22 september negen Schotse Hooglanders voor het kort houden van het gras en ander groen. Het is een familiegroep met onder meer twee zussen met ieder een kalf. De dieren hebben de ruimte. Voor ieder van hen is ongeveer drie hectare van het terrein van 28 hectare beschikbaar.

Rijkswaterstaat is eigenaar van de Kleine Willemswaard, maar wil het gebied niet zelf beheren. Gedurende twee jaar zal ARK natuurontwikkeling, een stichting die in Nederland een aanjaagrol voor de ontwikkeling van vrij toegankelijke en robuuste natuurgebieden vervult, toezicht houden op de Kleine Willemswaard. Doel is dat over twee jaar stad of streekgenoten de verantwoordelijkheid voor het beheer overnemen. Waardevol Tiel is bezig een groep van enthousiaste natuurliefhebbers en activiteitenvrijwilligers bij elkaar te brengen die dit kunnen gaan doen en ook regelmatig een activiteit in dit natuurgebied willen organiseren. In 2020 maakten al verschillende groepen een natuurexcursie naar het gebied en werden rondleidingen en activiteiten voor kinderen georganiseerd.

Mooie aanwinst voor Flipje en Streekmuseum

Het Flipje en Streekmuseum werd verblijd met twee pendanten , twee schilderijen die bij elkaar horen. Oud bankier H.G. Moorree schonk de fraai geschilderde portretten van zijn overgrootouders Jan Willem Boellaart en Eliza Eleonora . J.W. Boellaard is een telg uit een aanzienlijke patriciërsfamilie, die eeuwenlang veel macht en invloed bezat in Herwijnen en omstreken. De schilderijen kregen in het museum een plaatsje in de stijlkamer. Daar zijn meer schilderijen van bekende Tielenaren en streekgenoten te bewonderen.

Verzameling Joodse religieuze voorwerpen in museum verder complet gemaakt

Eerder dit jaar kreeg de fraaie gerestaureerde Toramantel een plaatsje in de vitrine met religieuze voorwerpen die afkomstig zijn uit de voormalige Tielse synagoge. Op 17 september konden de door zilversmid Sharon Manassen zorgvuldig gerestaureerde zilveren torens op deze mantel geplaatst worden. De Toramantel behoort met de bijbehorende torens ongetwijfeld tot een van de topstukken van het museum. Wat nog ontbreekt is de Torarol, die normaliter in de Toramantel bewaard wordt. Kort na de bijplaatsing van de zilveren torens kon Ben Manassen, de in Amsterdam woonachtige oud-Tielenaar melden dat het bestuur van de Synagoge in Arnhem besloten heeft, dat de Tielse Torarol naar Tiel komt.

Geen Fruitcorso en Appelpop, wel aftelklok voor jubileumcorso in 2021

Vrijwel iedere Tielenaar miste de reuring en gezelligheid van de twee grootste evenementen van stad en streek Appelpop en Fruitcorso. Op het tijdstip en dag dat het Fruitcorso onder normale omstandigheden dit jaar gestart zou zijn, de derde zaterdag in september om 13.30 uur, stelde Burgemeester Beenakker een aftelklok in werking. De voorzitter van de stichting 4-Stromenland, Laurens Verspuij verzorgde daarbij het aftellen. De klok staat op misschien wel het meest centrale punt van Tiel de Groenmarkt op het dak van restaurant De Betuwe.

Ook het leggen van de traditionele fruitmozaïeken langs de gracht aan weerszijden van de Burense Poort kon dit jaar niet doorgaan. Maar ook daar werd met buitenbeentjes (appels met een vlekje), alvast belangstelling gewekt voor het 60e jubileumcorso in 2021.

Burendag

Voor de vijftiende maal werd ook in Tiel op de vierde zaterdag in september burendag gevierd. Door de Corona beperkingen was er ditmaal minder te doen dan voorheen. Toch waren er in de verschillende wijken nog activiteiten. Het clubhuis aan de Peppellaan hield open huis terwijl een aantal bewoners in de tuin klusten, De KTSM verzorgde een buitenconcert voor de omwonenden van hun verenigingsgebouw, aan de Gouvernestraat knapten buurtbewoners de speeltuin op en op het prins Willem Alexanderplein organiseerden omwonenden activiteiten voor de jeugd.

Muurwerk in Vlindertuin

In de Vlindertuin in aanleg wordt op 30 september als monument een oud muurwerk van de voormalige Westluidense Poort aangebracht . Een ontwerp van Cor Litjens en op initiatief van Peter Schipper.

 

Oplevering herinrichting Waalkade fase 1

Na de start in mei 2019 wordt op 30 2020 september de Waalkade fase 1 opgeleverd. Het project is een ontwerp van Ivana Zambeli landschapsarchitectuur. Donderdag 1 oktober zijn de hekken weggehaald en kunnen inwoners en bezoekers genieten van het fraaie uitzicht op de Waal en het Waalfront van Tiel. Cruiseschepen zijn weer welkom en Tiel is weer op de rivier gericht. Hierna moet nog fase 2 aangepakt worden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights