Terugblik op 2020, juli

Wij wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar

Dit is onze eerste bijdrage van het nieuwe jaar 2021. Van harte wensen wij U een gelukkig maar vooral een gezond 2021. Laten we hopen dat de verschillende vaccins het aantal besmettingen met het virus dat het jaar 2020 bepaalde, snel zal teruglopen en we terug kunnen naar een nieuw normaal, waarin we weer de dingen kunnen doen die we in vrijheid gewend waren.

Aantal nieuwe corona besmettingen blijft dalen

Het aantal nieuwe besmettingen blijft in juli stabiel en bedraagt in Tiel gemiddeld minder dan 10 nieuwe besmettingen per dag. Voor de rijksoverheid zijn de cijfers aanleiding om de regels weer wat verder te versoepelen. Met inachtneming van de 1,5 meter afstand mogen de terrassen weer open. Waar mogelijk mogen de stoelen en tafels na verkregen toestemming ook op gemeentegrond geplaatst worden. Dit helpt de ondernemers, die daar gebruik van kunnen maken, bij het behalen van een zo normaal mogelijke omzet.

Wethouder Melissen kon weer wat rustiger slapen nadat het rijk bij wijze van voorschot een eerste betaling van ongeveer een miljoen euro overmaakte voor de extra kosten als gevolg van het virus en het missen van inkomsten over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. De wethouder heeft goede hoop dat het rijk vrijwel alle toekomstige financiële gevolgen voor de gemeente zal compenseren. Alleen aan parkeerinkomsten heeft de gemeente het eerste halfjaar 600.000 euro minder kunnen innen.

Een aantal cultuurinstellingen in de provincie krijgt geld uit het nationale fonds podiumkunsten. De Agnietenhof is een van de gelukkigen, die een aanvraag gehonoreerd zien en 183.000 euro zal ontvangen mits de provincie en de gemeente samen een zelfde bedrag op tafel leggen. Directeur Ruud van Zuilen rekent er op dat dat wel zal gebeuren.

Naarmate de maand juli vordert, verdwijnt de schrik voor het virus. In het Tielse uitgaanscentrum wordt het af en toe te druk. Extra controles en hekwerk moeten naast oproepen van bestuurders helpen om iedereen de regels te laten respecteren. Dat lijkt niet overbodig. Want in de laatste week van juli wijzen de tellingen op een lichte stijging.

Samen bidden in de moskee is dit jaar voor moslims tijdens het offerfeest, niet mogelijk. Het offerfeest is voor moslims het belangrijkste religieuze feest van het jaar. Zonder de afstandsregels zijn de moskeeën op hoogtijdagen al te klein. met 1,5 meter afstand houden is samen bidden nu onmogelijk. De voetbalverenigingen TEC en RKTVC bieden uitkomst en stellen op 31 juli beiden hun accommodatie beschikbaar voor een massale openluchtgebedsdienst. De Tielenaren met een Marokkaanse achtergrond komen samen op het RKTVC-terrein. De Turkse Nederlanders ontmoeten elkaar op het TEC-terrein. Het offerfeest is het belangrijkste feest van het islamitisch religieuze jaar.

Nieuw winkelcentrum in Tiel-West opent zijn deuren

Woensdag 1 juli openden de eerste winkels van het nieuwe winkelcentrum Westlede hun deuren. Het winkelcentrum komt in de plaats van het winkelcentrum Kwadrant. De winkels in dit 44 jaar oude koopcentrum voor de dagelijkse boodschappen waren veelal te klein voor het uitgedijde assortiment, er was te weinig ruimte voor het winkelend publiek tijdens de drukke koopuren was er ook een tekort aan parkeerplaatsen. Het nieuwe koopcentrum is in alle opzichten veel ruimer. Naast Jumbo dat al in Kwadrant gevestigd was, heeft ook low-budget supermarkt Aldi er een eigentijds en ruime supermarkt, die de bestaande winkel aan de Kwelkade vervangt. Op de eerste openingsdag liep het direct storm met kopers en nieuwsgierigen. De algemene indruk van de bezoekers van dit gunstig gelegen nieuwe winkelcentrum was zeer positief.

 

Koninklijk onderscheidingen uitgereikt

Op 2 en 3 juli ontvingen de Tielenaren, aan wie dit jaar voor hun bijdragen aan de lokale gemeenschap ter gelegenheid van koningsdag een Koninklijke Onderscheiding is toegekend, hun onderscheiding. Dat gebeurde in 4 aparte bijeenkomsten in een van de grotere ruimten van Zinder. Ook nu kon de burgemeester vanwege de afstand regels het ereteken niet zelf opspelden. Dus mochten de echtgenoten dat doen. Een van de gedecoreerde kreeg de onderscheiding toch van een burgemeester. Dat was Will van Rhee, wiens echtgenote Corry van Rhee – Oud Ammerveld, waarnemend burgemeester van Druten is.

Accountant bij jaarrekening gemeente: “Zorg voor minder uitgaven en meer inkomsten”

De jaarrekening van de gemeente over 2019 wordt vastgesteld. Het resultaat is nipt positief. De accountant noteerde in zijn controlerapport dat de gemeente de komende jaren moet zorgen voor meer inkomsten en minder uitgaven. Dat is nodig om te voorkomen dat de tekorten onbeheersbaar worden. Alle politieke partijen waren het er over eens dat de financiële vooruitzichten niet best waren. Concrete stappen om het tij te keren werden echter nog niet gezet. Discussie en besluitvorming daarover zal bij het vaststellen van de meerjaren programmabegroting over de jaren 2021 – 2024 plaatsvinden.

Evaluatierapport over invoering omgekeerd inzamelen van restafval doet tenen krommen.

Het evaluatierapport van een adviesbureau over de besluitvorming en invoering van het zogenaamde omgekeerd inzamelen maakt in de gemeenteraad veel los. De enorme investering is niet meer terug te draaien, maar de Tielse gemeenteraad en de toenmalige wethouder die verantwoordelijk was voor Avri zaken krijgen achteraf hun gelijk. De invoering van het omgekeerd inzamelen was geen goed idee en de invoering verdiende ook geen schoonheidsprijs. Maar de investering is gedaan, dus rest niet anders dan de nadelige effecten, zoals het op verschillende andere manieren dan in de ondergrondse container het restafval dumpen door een klein deel van de inwoners, te bestrijden. Winstpunt is dat het Avri bestuur door alle tumult de teugels van het beleid dat alles in alle gemeenten op dezelfde manier moet wat laat vieren.

Appartementen in monumentaal pand aan de Sint Walburgstraat 17

Van Herwijnen vastgoed heeft plannen om in het leegstaande monumentale woonhuis aan de Sint Walburgstraat 17 éénkamer appartementen te bouwen. De gemeente vindt het een goed plan en stemt er mee in.

 

 

Archeologisch onderzoek

8 april 2017 Open dag bij archeologische opgraving op bedrijvenpark Medel.

De opzienbarende archeologische vondsten op Medel in 2016 en 2017 vormen aanleiding voor verder wetenschappelijk onderzoek. Een onderzoeksgroep van de Vrije universiteit van Amsterdam gaat dit uitvoeren. Doel is om meer te weten te komen over de herkomst van de oorspronkelijke bewoners. Eind 2020 verscheen het eerste omvangrijke deel van een drieluik over de opgravingen en het aansluitende onderzoek.

 

Herinrichting Waalkade nadert zijn voltooiing

Na de nodige tegenvallers nadert de herinrichting van de Waalkade fase 1 zijn voltooiing. De ingebruikname wordt verwacht in oktober. De plannen en planning voor fase 2 zijn nog niet bekend gemaakt.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights