Tarieven afvalstoffenheffing voor 2021 bekend en Avri getroffen door Corona

Het Algemeen Bestuur van Avri heeft de tarieven voor 2021 vastgesteld.

Die stijgen in totaal gezien fors. Avri heeft in opdracht van de gemeenten de afgelopen jaren zijn reserves teruggegeven aan de inwoners door neerwaartse tariefaanpassingen en bescheiden verhogingen. Dalende opbrengsten van herbruikbaar materiaal, minder goed scheiden van een aantal inwoners en andere tegenvallers hebben er voor gezorgd dat de kas nu leeg is en de tarieven van 2020 niet meer kostendekkend zijn.

Het vaste basistarief voor 2021 gaat van 211 euro naar 270 euro per jaar. Daar staat tegenover dat de kosten voor een zak van 30 liter met restafval die buiten de hoogbouw en stadscentra in een ondergrondse restafvalcontainer geworpen wordt, daalt van 1,20 naar één euro.

Dit tarief gaat ook gelden voor bewoners van hoogbouw en in stadscentra. Zij gaan vier cent meer betalen voor een zak restafval. In 2020 was voor deze inwoners een lager tarief van 0,96 cent van toepassing omdat zij geen mogelijkheden hadden om hun groen- en tuinafval voor de deur apart gratis aan te bieden. Dit lagere tarief vervalt in 2021. Deze inwoners kunnen nu wel als zij dat willen en daarvoor plaats hebben een gratis eigen container voor groen- en tuinafval en plastic, kartons en blik krijgen.

Extra opslag op vast jaartarief

Het vaste jaar tarief dat geldt voor de inwoners van alle gemeenten in het werkgebied van Avri wordt met een per gemeente verschillend bedrag opgehoogd voor extra werkzaamheden die Avri in die gemeente uitvoert. Voor Tiel geldt een toeslag van 10,43 per jaar voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Avri verzamelt daarvoor op de aangewezen plaatsen in de openbare ruimte zwerfafval en ook de verwijderingskosten van gedumpt afval moeten helaas door alle goedwillende inwoners betaald worden.

Medisch afval en incontinentiemateriaal

Al lang is er discussie over de vraag of en hoe de inwoners die veel extra afval hebben door medisch restafval, incontinentiemateriaal of luiers daarvoor gecompenseerd kunnen worden. Enkele regiogemeenten hadden hier al een tijdelijke voorziening voor getroffen. Dat gebeurde dan in de vorm van een aantal gratis stortingen in de restafvalcontainer. Het Avri bestuur heeft nu besloten dit restafval apart te gaan verzamelen. Dit kan door op verzoek een aparte afvalemmer per huishouden beschikbaar te stellen. Deze wordt aan huis opgehaald of door de bewoners zelf op een of meer punten in de gemeente ingeleverd. Gemeenten kunnen zelf beslissen of zij al dan niet meedoen en op welke wijze. Voor de ingangsdatum kan gekozen worden uit 1 juli 2021 of 1 januari 2022. West Maas en Waal en Tiel hebben al een keuze gemaakt.

In Tiel wordt het apart inzamelen per 1 juli 2021 ingevoerd. Hoe dat gaat gebeuren moet nog beslist worden. De kosten moeten wel opgebracht worden door alle inwoners gezamenlijk. De inwoners van de gemeente Tiel betalen hiervoor in 2021 een tweede toeslag op het jaar tarief van 2,82

Blik in de loop van 2021 niet meer in glasbak

Blik hoort in de loop van 2021 niet meer bij glas maar wordt onderdeel van de inzameling van kunststof verpakkingen en drinkpakken. De glasbakken worden dan weer 100% glasbak. Tot die tijd is blik bij glas toegestaan.

Dienstverlening Avri tijdelijk in gevaar door flink aantal coronabesmettingen

Er is een toenemend aantal besmettingen onder chauffeurs van afvalinzameling en medewerkers die de planning van inzameling regelen. Hierdoor kan het gebeuren dat chauffeurs gewisseld moeten worden van routes of soms minder chauffeurs beschikbaar zijn. Chauffeurs, die een voor hen onbekende route rijden, zijn niet bekend met de bijzonderheden van de wijk. Daardoor kunnen fouten ontstaan, zoals het niet legen van enkele containers in een verborgen hoekje. Avri hoopt en rekent op begrip wanneer dit gebeurt en probeert meldingen hierover zo snel mogelijk te af te handelen. Maar ook dat kan wat langer duren dan gebruikelijk.

Uiteraard kan iedereen het niet aan huis opgehaalde afval zelf naar de stortplaatsen in de regio brengen. Daar worden nu meer brengers van afval gelijktijdig toegelaten zodat lange files voorkomen worden. Bezoekers van de stortplaatsen moeten wel een mondkapje dragen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights