Terugkijken op 2020: evenementen en jubilea

Het jaareinde is in zicht. Traditiegetrouw zal de Tielenaar de komende tijd terugkijken op de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze stad. Dat terugkijken doen we chronologisch per maand en met enkele thema-artikelen. In deze themabijdrage besteden we aandacht aan evenementen en jubilea van dit jaar.

75 jaar vrij

In 2020 was het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Talrijke herdenkingen, terugblikken en tentoonstellingen in gemeenten, provincies en op nationaal niveau werden voorbereid en vanaf het begin van het jaar was er uitgebreid aandacht voor de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. De Tielenaar besteedde vrijwel wekelijks aandacht aan de gebeurtenissen in Tiel gedurende de laatste oorlogsmaanden. Helaas werd al in het eerste kwartaal duidelijk dat veel evenementen en herdenkingen geen doorgang konden vinden door het coronavirus. De redactie van De Nieuwe Kroniek, het ledenblad van de Oudheidkamer wijdde een extra dik themanummer aan de oorlog en de bevrijding in Tiel en omstreken.

WO2 tentoonstelling met Maarten Meijer.

Het Flipje en Streekmuseum wist ondanks de beperkingen van het Coronavirus een bijzondere tentoonstelling aan de tweede wereldoorlog te wijden. Naast archieffoto’s en objecten uit privé-collecties kreeg de Tielse schilder Moos Cohen daarin veel aandacht. Het leven van Cohen eindigde omdat hij Jood was in de gaskamers van Auschwitz.

 

Hoogwater 25 jaar geleden

Vanaf 27 januari 1995 was het hele Rivierengebied negen dagen lang in de ban van het hoge water. De alarmerende berichten volgden elkaar snel op en vanaf 30 januari moesten de inwoners van de Bommelerwaard evacueren de volgende dagen was het de beurt aan de inwoners van de Betuwe en de Bommelerwaard. Heel Nederland volgde via rechtstreekse TV-uitzendingen de geïmproviseerde volksverhuizing. De memorabele gebeurtenissen tijdens die angstige dagen kwamen door herdenkingen en media-aandacht dit jaar opnieuw tot leven. De Tielenaar heeft een chronologische serie gemaakt van gedenkwaardige foto’s vanaf de grond en uit de lucht. De bijna ramp leidde tot een versnelling van het plan om de dijken in het Rivierengebied te versterken. Al snel bleek deze versterking en verhoging niet afdoende en werd in 2020 hard gewerkt aan een nieuwe versterkingsoperatie die in Tiel in 2022 zal beginnen.

Agnietenhof besluit viering 50 jarig bestaan met presentatie jubileumboekje

Op 5 september 2019 was het 50 jaar geleden dat schouwburg Agnietenhof geopend werd. Hoogtepunt van de viering was de opvoering van de Nacht van Flipje in de tweede helft van december 2019. De musical trok maar liefst zes keer gevulde zalen. Dit jaar werden de feestelijkheden in januari afgesloten met de presentatie van een jubileumboekje. Daarin staat de geschiedenis van het Theater beschreven, een kijkje voor en achter de schermen, een terugblik op de musical De nacht van Flipje en interviews met een aantal bekende artiesten, waarin zij vertellen over hun ervaringen met de Agnietenhof.

Toon Hermanshuis vierde vijfjarig jubileum

Het bestond in Februari nog maar vijf jaar. Toch is het niet meer weg te denken. Het Toon Hermanshuis (THH) in Tiel vervult een belangrijke functie voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten in het verzorgingsgebied van ziekenhuis Rivierenland. Tijdens de jubileumbijeenkomst werd de oprichter van en belangrijke fondsenwerver voor het THH Piet de Bruijn in het zonnetje gezet. Uit handen van burgemeester Jan de Boer, de burgemeester van zijn woonplaats Zoelen, ontving hij de versierselen die horen bij de benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Bijna alle evenementen afgelast

Op evenementengebied was 2020 een extreem rustig jaar. Nagenoeg alle grote en kleine evenementen konden vanwege de covid 19 pandemie niet doorgaan. Het lukte de Oudheidkamer nog wel om op een aangepaste wijze een open monumentendag te organiseren. Het betekende dat veel monumenten vanaf de straat bekeken konden worden.

18 april 2020 Met hoogwerker brandweer een bezoek aan de bewoners van Walstede door burgemeester Hans Beenakker, accordionist Baggerman en Adry samen met haar collega Petra van Harskamp met een door hen gemaakt spandoek. Door corona mogen bewoners geen bezoek ontvangen. Foto Marjon de Lange

Het coronavirus zorgde wel voor allerlei onverwachte leuke initiatieven van verenigingen, particulieren, de gemeente en bedrijven om bewoners van zorginstellingen en de medewerkers van het ziekenhuis een hart onder de riem te steken.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights