Plannen uitvoering van tweede fase Waalkade Tiel

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte van 1 december praatten Wethouder Marcel Melissen en ambtelijk projectleider Waalkade Karin van Dorenmalen de leden bij over de mogelijkheden om de tweede fase van de Waalkade aan te pakken. Tussen de regels door leek de presentatie een uitnodiging om ja te zeggen tegen het nog niet begrote ontbrekende deel van de kosten ter grootte van 2,1 miljoen om het oorspronkelijke uitgebreide plan geheel uit te voeren.

De plannen om het hele kadegebied om te toveren in een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers liggen er al jaren. De bouw van de parkeergarage onder Zinder maakte het mogelijk om de Waalkade autovrij te maken. In 2018 zijn de trappen aangelegd om gemakkelijk en veilig van het evenemententerrein op de Havendijk en Waalstraat te komen. Vervolgens is de zogenaamde eerste fase, het reconstrueren van de kademuur en de aanleg van een wandelpromenade en parkeerplaatsen aan de oostzijde uitgevoerd en dit jaar gereed gekomen. Wat resteert is het plan om de Waalplaat en de Veerweg op te knappen.

 

Uitgangspunten

Een aantrekkelijke plek voor campers en ruimte waar gerecreëerd, gesport en gespeeld kan worden en die tevens geschikt is voor Appelpop en vele andere evenementen zoals kermis, Tiel Maritiem, Sinterklaas intocht en plaats voor circussen. Het terrein moet ook een groene uitstraling krijgen, bij hoog water de doorstroming niet hinderen en Tiel beter met de Waal verbinden.

Het hele plan fase 2 is begroot op 3,6 miljoen. Hiervan is 1,5 miljoen beschikbaar. Het ontbrekende geld staat op de investeringsagenda maar is om de begroting voor de jaren 2021 – 2024 sluitend te krijgen niet toegewezen en ontbreekt dus nog. Die 3,6 miljoen is gelet op de financiële situatie van de stad een enorm kapitaal. Doordat er echter weinig op hoeft te worden afgeschreven en de rente extreem laag is en dit volgens deskundigen nog lang zo zal blijven komen de jaarlasten slechts uit op 126.000 euro. Dat is ruwweg drie euro per inwoner per jaar. Het is aan de gemeenteraad om nu te kiezen tussen het uitvoeren van een gedeelte van het plan voor de beschikbare 1,5 miljoen of het hele plan uitvoeren wanneer het zou lukken om de financiering daarvoor rond te krijgen.

Voor die 1,5 miljoen kan de Waalplaat ontdaan worden van de Stelconplaten en de asfaltverharding en geëgaliseerd worden, ongeveer 70 cm verlaagd onder de Stelconplaten. Ook kunnen de camperplekken er komen en kan de Veerweg opnieuw geasfalteerd worden en fatsoenlijk aangesloten op de wandelpromenade. De pomp in de Haven die het water in de stadsgracht op peil houdt bij het terrein van Van Dijkhuizen kan weggewerkt of verplaatst worden.

Meekoppelkansen dijkverzwaring

Volgens de planning van het Waterschap Rivierenland wordt in 2022 begonnen met de versterking van het dijkvak dat loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot het Inundatiekanaal. Die versterking biedt de mogelijkheid om voor weinig geld de Echteldsedijk te verbreden zodat daar een fiets- en voetpad aangelegd kan worden. Dat stuk dijk wordt vooral bij mooi weer in het weekeinde druk bewandeld maar wordt ook gebruikt door bestemmingsverkeer naar de woonstraten Tiel Oost langs de Waal en bij het kanaal en zorgt voor minder veilige situaties. Het bedrag dat voor het fiets- en wandelpad nodig is kan volgens voorlopige berekeningen eveneens betaald worden uit de beschikbare 1,5 miljoen.

Alles bij elkaar zou de uitvoering van dit deel van het plan een flinke verbetering ten opzichte van de huidige situatie betekenen. Het blijft echter een flauw afgietsel van het oorspronkelijke plan.

Wat we missen en op de wensenlijst blijft staan

We missen wanneer gekozen wordt voor het sobere alternatief: het doortrekken van de flaneerboulevard in Belgisch natuursteen langs de Waal, de bankjes en passende verlichting die daar gepland zijn, een tweede rivierpleintje ter hoogte van de krib / Veerstoep om over de Waal uit te kijken, een (verhoogd) uitkijkpunt over de Waal, betonpaden die de bestaande trappen verbinden met de boulevard, sport en spelmogelijkheden op de kade, bomen in bakken en een ingerichte ligweide en picknicktafels.

Tijdens de presentatie voor de commissie deelde Melissen mede dat het mogelijk is om dit pakket later geheel of gespreid als fase 3 in delen uit te voeren. Het ‘gevaar’ bestaat echter dat het er vanwege andere prioriteiten niet van komt, bovendien wordt de uitvoering in dat geval duurder.

Het woord is nu aan de raad om zijn voorkeur uit te spreken en aan te geven waar het geld daarvoor gevonden kan worden.

Knelpunt Bellevue

Projectleider Karin Van Dorenmalen kwam ook nog met goed nieuws dat de gemeente geen geld kost. Dat is het wijzigen van de verkeersituatie bij het terras van Bellevue aan de Ophemertsedijk. Bedienend personeel en bezoekers van Bellevue en het terras moeten nu het drukke fietspad gebruiken of oversteken om bij het terras of het restaurant te komen. Het waterschap gaat dit aanpassen. Het fietspad wordt daarbij verplaatst naar de Waalzijde van het terras.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights