Installatie Kinderraad Tiel

Maandagmiddag is de Tielse kinderraad door burgemeester Hans Beenakker geinstalleerd. 13 scholen leveren 25 nieuwe leden. De installatie in de raadzaal was vanwege corona zonder publiek. Dit jaar met een nieuwe griffier mevrouw Marianne Ohello-Vink.

De eerste kinderraad is in 2011 ontstaan op initiatief van scholen, scholieren en enkele Tielse raadsleden. De kinderraad is in het leven geroepen om de kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente.

De kinderraad vergadert iedere maand. Elke vergadering heeft een gastvoorzitter. De kinderen bepalen zelf de agenda van de vergadering. Zij kunnen advies geven aan de gemeenteraad over onderwerpen die kinderen en jongeren aan gaan. Of plannen bedenken die voor hen belangrijk zijn. De jonge raadsleden kunnen dan aan de gemeenteraad vragen deze plannen uit te voeren. Bij hun raadswerk worden de kinderraadsleden ondersteund door een eigen griffier. Dit jaar vervult mevrouw Marianne Ohello-Vink, die het stokje heeft overgenomen van Hubertien Stultiens, deze belangrijke rol.

Het politieke vak leren
De kinderraad is bedoeld om jongeren al op jonge leeftijd te interesseren voor politiek. Al doende leren de kinderen het politieke vak en hoe de politiek in elkaar zit.  Dat geldt niet alleen voor de kinderraadsleden, maar ook voor de andere kinderen op de deelnemende scholen. Want de kinderraadsleden kunnen in hun klas en andere klassen vertellen over wat zij leerden of bevraagd worden over onderwerpen die in de kinderraad worden besproken.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights