Nieuws uit Tiel en de regio, editie 30 november 2020

Wethouder Kreuk legt functie vanwege gezondheidsredenen tijdelijk neer

Wethouder Carla Kreuk heeft haar werkzaamheden tijdelijk neergelegd. Bij de wethouder is leukemie geconstateerd waarvoor zij een zware behandeling met stamceltransplantatie moet ondergaan. Het college beraadt zich of en op welke wijze de wethouder tijdens de periode van haar behandeling en herstel vervangen gaat worden.

Burgemeester Hans Beenakker schrijft: “We zullen Carla’s inzet, deskundigheid en gedrevenheid de komende periode enorm missen. Samen met Carla hebben we er het volste vertrouwen in dat zij de behandeling goed zal doorstaan en dat zij haar werk over enkele maanden weer kan oppakken. Namens het college en de raad wens ik haar én ook haar gezin en familie veel sterkte en kracht toe.“ De Tielenaar sluit zich hier van harte bij aan.

Punten uit raadsvergadering 18 november

Tweede fase Waalkade in ijskast

De Waalkade met de wandelpromenade en het aangrenzende parkeerterrein is klaar. De tweede fase moet echter nog wachten. De financiële situatie van de gemeente maakt het niet mogelijk om het plan dat hiervoor op hoofdlijnen klaar ligt uit te voeren. Niettemin gaat wethouder Melissen bekijken of er met weinig kosten toch al wat kleine stappen gezet kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vervangen van het parkeervak met stelconplaten door gras.

Proef nascheiding Avri gaat door

Even was er twijfel over de proef naar de mogelijkheid om restafval achteraf te scheiden. De voorzitter van Avri bleek slecht op de hoogte van de vooral op aandringen van de coalitie wenselijk geachte proef met scheiding achteraf. Op verzoek van Wim de Boer (PvdB) schiep Frank Groen, lid van het algemeen bestuur duidelijkheid. Binnen enkele weken wordt in Almere nagegaan of en met welke resultaten gemengd afval van enkele appartementencomplexen gescheiden kunnen worden. Het afval van twee verzamelwagens zal daarbij onderzocht worden.

Tielse raad tevreden over Werkzaak

Werkzaak oogstte tijdens de raadsvergadering van 18 november complimenten van vrijwel alle partijen. De kwartaalrapportage viel na kritiek op eerdere edities in goede aarde. Zowel inhoudelijk als wat betreft leesbaarheid was deze flink verbeterd. Bovendien stemden de cijfers tot tevredenheid. Het was werkzaak gelukt om veel medewerkers die eerder bij werkgevers gedetacheerd waren, daar in dienst te laten treden. Zorgen waren er wel over de uitvoeringskosten. Maar daarover zei wethouder Brink dat deze niet afweken van wat gemiddeld in Nederland gebruikelijk is. Gezien de financiële situatie van de regiogemeenten blijven de kosten van werkzaak wel een aandachtspunt.

Onderzoek naar gang van zaken overdracht stortplaats Avri

Alle gemeenten willen een onderzoek na de commotie over de overdracht en de mogelijke extra storting van tien miljoen euro in het provinciale Fonds Nazorg Stortplaatsen. In Tiel werd dat besluit met een meerderheid genomen. Nadat de oppositie partijen voor de vergadering een motie hadden ingediend, kwam de oppositie tijdens de vergadering met een eigen motie met nagenoeg de zelfde tekst. Een voorstel van de oppositie om beide moties in elkaar te schuiven bleek onbespreekbaar. De gang van zaken was geen visitekaartje van de wijze waarop politieke partijen in Tiel met elkaar samen werken.

Extra subsidie voor vlindertuin

Bij de aanleg van de vlindertuin stootte de organisatie op veel niet verwacht puinafval. Dat veroorzaakte extra kosten. Die kosten, die 30.000 euro bedroegen, neemt de gemeente op zich. De initiatiefnemers van de tuin kunnen ook rekenen op een jaarlijkse bijdrage van 1000 euro voor het onderhoud van de tuin. Dat onderhoud nemen de organisatoren met een aantal vrijwilligers zelf ter hand. De jaarlijkse subsidie kan de gemeente betalen uit de besparing op kosten die anders voor het zelf onderhouden van de groenvoorziening gemaakt zouden worden.

Grote evenementen in streek gaan samenwerken

Op initiatief van Stichting 4-Stromenland, de organisator van het fruitcorso, gaan de vier grootste evenementen in de regio samenwerken. Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, Appelpop, Maas en Waalse Dijkenloop en het Fruitcorso doen dat op het gebied van public relations, het bevorderen van de verbinding in de streek en de toerusting van vrijwilligers. De organisaties tellen samen ieder jaar rond de 300.000 bezoekers en / of deelnemers. Het Regionaal toerisme ondersteund de samenwerking.

Creatief platform Tiel zoekt ruimte

Het Creatief Platform Tiel, waarvan Frans Ebing en Jean-Paul Opperman de grondleggers zijn, brengt onder normale omstandigheden levendigheid en beleving naar de Tielse binnenstad door middel van o.a. straattheater, beeldende kunst, muziek en workshops. In de Waterstraat hadden de aangesloten (amateur)kunstenaars een galerie waarin de leden ieder met een kunstwerk exposeerden. Daarnaast was er iedere maand een wisseltentoonstelling en kon je er kleine kunstcadeautjes kopen. Een aanbod dat uitstekend aansloot bij de wens om het winkelcentrum levendig en verrassend te houden. Het pand (op nr. 25) stond leeg en konden de kunstenaars voor een koopje huren zolang er geen ‘echte’ huurder was. Die is er nu plotseling wel. Op 1 december moet het opgeleverd zijn. Dat lukt wel, maar een ander pand vinden is nu een levensgroot probleem. Er staan in het centrum voldoende panden langdurig leeg, maar tot nu toe heeft zich nog geen makelaar of vastgoedeigenaar gemeld met een aanbod. Corry Janssen, secretaris van het platform hoopt dat er zich snel een pandeigenaar meldt die de creatieve organisatie aan een geschikte expositieruimte wil helpen en daardoor wil bijdragen aan de bestrijding van de leegstand en de levendigheid van het winkelcentrum. Heeft u een ruimte of tips mail dan naar info@creatiefcentrumtiel.nl, of bel Corry Jansen 06 30924452.

Extra koopzondagen

Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar in verband met kerst extra koopzondagen. Deze zijn vastgesteld op zondag 6, 20 en 27 december. De ondernemersvereniging Hart van Tiel adviseert om wanneer u in de gelegenheid bent uw inkopen door de week te doen om ongewenste drukte op de zondagen te vermijden.

Magazijn H&M op Medel gaat waarschijnlijk dicht

Vijf jaar geleden betrok H&M een fors huurpand op industrieterrein Medel om van daaruit de winkels in Nederland te bevoorraden. Eerder gebeurde dat vanuit Duitsland. Dat gaat nu mogelijk weer gebeuren. Het logistieke centrum heeft plannen om zijn deuren in Tiel te sluiten. Triest voor de medewerkers als dit gaat gebeuren. Gelukkig – zo vertelde wethouder arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Ben Brink, zijn er op Medel veel vacatures voor medewerkers met ervaring in de logistiek. Ook H&M ondervindt de gevolgen van de coronacrisis en de toenemende concurrentie van internet-aanbieders, second-live winkels en de supermarkten die tegenwoordig ook veel kleding in het goedkope segment aanbieden. Wereldwijd gaat het concern 250 winkelvestingen sluiten.

Nieuwe waterschaptarieven voor 2021 bekend

Het bestuur van Waterschap Rivierenland heeft de waterschapslasten voor 2021 vastgesteld. Een gemiddeld gezin met een huurwoning moet 284 euro betalen. Dat is 10 euro meer dan in 2020. Een gezin met een eigen woning van 250.000 euro gaat in 2021 14 euro meer betalen of wel een bedrag van 392 euro. Naarmate de woz-waarde hoger of lager is betalen eigenaren van woningen meer of minder. Het Waterschap staat de komende jaren voor hoge uitgaven. Dijkversterking en duurzaamheid vergen veel geld.

Ontwerpprojectplan dijkverbetering Tiel – Waardenburg gereed.

De afgelopen maanden heeft het Waterschap hard gewerkt aan de gedetailleerde uitwerking van het plan voor de dijkversterking. Van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 kunt u het ontwerp projectplan Waterwet en de overige stukken op uw eigen computer digitaal inzien via de website: www.coordinatiegelderland.nl. Wanneer u het liever op papier bekijkt dan kunt u terecht bij het kantoor van het waterschap in Tiel en de gemeentehuizen in Tiel en West Betuwe. De openingstijden vindt u op de bovengenoemde website. Daar vindt u ook een animatiefilmpje en info over een digitale informatieavond.

Betuwe fruit- en wijnstreek

De wijnbouw in de Betuwe stelt wanneer je het aantal hectaren telt dat met druivenstokken is beplant weinig voor. Maar in een tijd waarin streekproducten steeds belangrijker worden voor de eigen inwoners en toeristen is het een welkome aanvulling op het aanbod. Bovendien stralen de Betuwse wijnboeren liefde voor hun teelt en het eindproduct uit en organiseren zij allerlei activiteiten in hun wijngaard en hun eindproduct. Zij worden daarbij geholpen door wijnrassen, die ook in wat koudere streken een uitstekend product opleveren. Afgelopen maand speelden de Betuwse wijnen een hoofdrol tijdens de jaarlijkse wijnkeuring van de Lage Landen. De wijngaarden in de Betuwe ontvingen maar liefst 24 medailles en vele ereprijzen.

#Betuwe promotie in Erichem

Het ligt voor de hand dat ook het Bureau Toerisme Rivierenland (stok)brood ziet in de Betuwse wijn. In november lanceert het bureau de campagne ‘Betuwe Grand Cru’ waar het verhaal wordt verteld van de Betuwse wijnen. Dat in de Betuwe de heerlijkste wijnen worden verbouwd en geproduceerd wisten we allang. Het is daarom hoog tijd , vindt het RBT om het verhaal van de Betuwse wijnen breed uit te dragen. Want de Betuwe is dé wijnregio van de Lage Landen. 

Kees Kruitwagen schenkt gasten van Wijngaard De Kruithof een glas van De Brute Heerlijckheid in. foto: RBT / Seijbel Photography

 

In de onmiddellijke omgeving van Tiel  bevinden zich de wijngaarden ‘Betuws  Wijndomein’ in Erichem en wijngaard ‘De Kruithof’ in Ophemert. De eigenaren organiseren regelmatig allerlei activiteiten rondom hun Wijngaard en vertellen graag en enthousiast over hun wijn en wijngaard, die naast een bron van inkomen vooral ook hun hobby is.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights