Parkeerzorgen bij bewoners van woningen rond de Batouwe in Tiel-West

De bewoners in de straten bij de vroegere serviceflat De Batouwe aan de Wadenoijenlaan maken zich zorgen over een toenemend gebrek aan parkeergelegenheid in hun buurt. De voormalige serviceflat wordt op dit moment grondig verbouwd en voor de toekomstige bewoners is er te weinig parkeerruimte op het eigen terrein. Dat verhoogt de parkeerdruk, die er volgens de bewoners nu al is, op de openbare parkeerplaatsen. Dinsdag 8 december (aangepast jb) lichtten zij de door hen ingediende bezwaarschriften via een digitale teamsessie toe voor de gemeentelijke bezwarencommissie.

De drie bewoners, die bij de hoorzitting van de bezwarencommissie het woord voerden, bleken anders dan de gemeentelijke vertegenwoordigers goed voorbereid. Zij kenden niet alleen het dossier tot in detail maar ook de beleidsregels en en de regels, verordeningen en wetten die van toepassing waren.

Wat vooraf ging

Als serviceflat kende de Batouwe 136 appartementen, die allen nagenoeg even groot waren en naast een sanitaire ruimte en een kleine berging twee kamers bevatten. In de nieuwe situatie komen er 77 tweekamerappartementen, 14 vierkamerappartementen en 30 zorgwoningen. De serviceflat was tot het begin van deze eeuw eigendom van de Stichting Serviceflat de Batouwe. Daarna is het terrein en gebouw overgedragen aan de toenmalige woningcorporatie SCW. SCW fuseerde in 2020 met woningcorporatie SWB uit Lienden. De samengevoegde organisatie draagt nu de naam Thius en is dus de eigenaar van het gebouw en het bijbehorende terrein. Een plan om het gebouw te slopen en op het terrein nieuwe woningen te bouwen werd onlangs gewijzigd in het renoveren van het gebouw, waarbij de meeste woningen sociale huurwoningen worden. Om dat mogelijk te maken moest de omgevingsvergunning gewijzigd worden. Dat is gebeurd maar dat besluit wordt aangevochten door een aantal omwonenden.

Bezwaren van omwonenden

De aansluiting van het parkeerterrein van de Batouwe op de drukke Jonkheer P.A. Reuchlinlaan tussen het korte stukje tussen de rotonde bij Kwadrant in de Wadenoijenlaan en het Inundatiekanaal was al niet erg veilig. Door het grotere aantal auto’s op het eigen parkeerterrein van de Batouwe wordt dit nog gevaarlijker . Dat zou de gemeente niet moeten willen. Tijdens een discussie naar aanleiding van dit punt werd geconcludeerd dat het gebruiken van een andere toegang, niet mogelijk, niet wenselijk is of om verkeerstechnische redenen niet ideaal is.

De bezwaarmakers vinden dat er nu al te weinig parkeerruimte voor de omwonenden is in de directe omgeving van hun woningen. “ Wanneer je ’s avonds je auto gebruikt en je komt wat later thuis, dan is er vaak alleen ver van je woning een parkeerplek te vinden. Dat is niet prettig wanneer je bedenkt dat de wijk niet de veiligste van de gemeente is. Vooral voor zorgmedewerksters die in ploegendienst werken is dit een vervelend punt.”.

Bij de berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de 121 woningen is steeds uitgegaan van de onderkant van de bandbreedte. Voor de zorgwoningen is dat 0,3 parkeerplaats per woning voor bezoekers en verzorgers. Voor de ‘gewone’ huurwoningen is dat 1,4 parkeerplaats per woning voor de bewoners en bezoekers. Daarmee komt het benodigde aantal parkeerplaatsen op 164. Logischer zou zijn dat volgens de bewoners uitgegaan zou zijn van het midden van de bandbreedte, waardoor het aantal benodigde parkeerplaatsen 213 zou zijn.

De berekening van het aantal vrije parkeerplaatsen in de omgeving is volgens de bewoners onjuist. Er is een openbare parkeergelegenheid (tussen het gebouw voor Turkse en Marokkaanse werknemers en het wooncomplex Klaverweide tegenover de Batouwe aan de Wadenoijenlaan) met 34 plaatsen aan de Batouwe toegerekend, terwijl deze parkeerplaats een openbare parkeerplaats is waar iedereen gebruik van kan maken. De gemeente wijst er op dat dit parkeerterreintje in 2018 aangelegd is om de hoge parkeerdruk in de buurt, door de gewijzigde bestemming van de Batouwe te verminderen. De oorspronkelijke bewoners van de serviceflat hadden de laatste jaren een gemiddelde leeftijd van 82 jaar, waaronder veel alleenstaande vrouwen. Van die bewoners had slechts een klein gedeelte een eigen auto. Nadat het besluit gevallen was dat de Batouwe als serviceflat geen toekomst meer had, werden de appartementen tijdelijk verhuurd aan veel jongere woningzoekenden. Die hadden veel vaker een eigen auto. Waardoor de vraag naar parkeerruimte fors steeg en de gemeente het noodparkeerterrein aanlegde. De gemeente wijst er ook op dat Thius het aantal parkeerplaatsen op het eigen terrein gaat uitbreiden van ruim 20 naar 107 parkeerplaatsen.

De omwonenden hebben een punt wanneer zij stellen dat door dit parkeerterreintje aan de bewoners van de Batouwe toe te wijzen, de parkeersom van de gemeente niet meer klopt. De 34 noodparkeerplaatsen worden door de gemeente twee keer meegeteld.

Een ander punt van de bezwaarmakers is het feit dat de gemeente toegelaten heeft dat er al onomkeerbare bouwactiviteiten begonnen werden voordat de omgevingsvergunning verleend werd. De woordvoerders van de gemeenten reageerden daarop met: “Handhaving is geen verantwoordelijkheid van onze afdeling”. Een vraag die daar verband mee had was: “Waarom moest er zoveel tijd verstrijken tussen de aanvraag van de vergunning en de verlening daarvan.

Hoe gaat het verder?

De bezwarencommissie maakt een verslag van de hoorzitting en adviseert de gemeente over welke beslissing het meest juist lijkt. De gemeente moet binnen twaalf weken nadat het bezwaarschrift ontvangen is een beslissing nemen. In bijzondere gevallen kan de gemeente maximaal zes weken extra de tijd nemen . De indiener(s) kunnen het besluit accepteren of wederom bezwaar maken tegen het genomen besluit. Daarna is beroep bij de rechter tegen het besluit mogelijk. Een indiener kondigde tijdens de hoorzitting aan, dat bij een afwijzing van het bezwaarschrift het in beroep gaan voor hem een reële optie is.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights