Jubileumboek Lingecollege Lyceum Tiel gepresenteerd

Tiel, 19 november 2020 TOV voorzitter Cees van Verseveld en boekredacteur Emile Smit op de locatie Heiligestraat met het boek 150 jaar Lingecollege Lyceum in vogelvlucht.
Peter Schaap, directeur van het Lingecollege Lyceum, Toine Schinkel, bestuurder Lingecollege, TOV voorzitter Cees van Verseveld en boekredacteur Emile Smit (vlnr) bij de presentatie van het boek.

Op donderdag 19 november konden twee bestuursleden van de TOV, de vereniging van oud-leerlingen en oud-personeelsleden van het Lingecollege Lyceum en zijn voorgangers, een fraai jubileumboek aanbieden aan de schoolleiding. Aanleiding was het 150 jarig jubileum van de school.

In 1870 kwam in Tiel een Hoogere Burgerschool (HBS) tot stand. Dat was de eerste vorm van middelbaar onderwijs in de vorm die wij tegenwoordig nog kennen. Wel bestond er ter plaatse al achthonderd jaar eerder een Latijnse school, maar dat was een school met één of twee leraren die een selecte groep les gaven. De HBS had als eerste onderwijsvorm in Tiel echte vakdocenten, een klassenstructuur en een landelijk eindexamen. De Latijnse school van Tiel ging pas in 1879 over naar een dergelijke opzet.

15 min video:

De Tielse HBS gebruikte eerst (tot 1930) het gebouw aan het Kalverbos, dat nog bestaat, maar vanaf 1936 het gymnasium huisvestte en nog die naam op de gevel heeft. In 1930 verhuisde de HBS naar de Heiligestraat. Dat viel samen met het zestigjarig bestaan. Uit die tijd stamt de traditie, dat oud-leerlingen de school een cadeau aanbieden. In 1930 waren dat de twee monumentale gebrandschilderde ramen in het schoolgebouw. In 1970 bij het honderdjarig bestaan brachten de oud-leerlingen geld bijeen voor een uurwerk op het torentje van de school.

In 1971 fuseerde de HBS (die inmiddels atheneum en havo was geworden en RSG was gaan heten) met het Tielse Stedelijk Gymnasium. Die school kreeg de benaming Rijksscholengemeenschap Tiel en sinds 1988 droeg hij de naam Lingecollege. Niettemin bleef het stichtingsjaar 1870 de basis voor de ouderdom van de school. In 1995 werd dan ook groots het 125-jarig bestaan van gevierd. Bij die gelegenheid zag de TOV het licht, de vereniging waar inmiddels 600 oud-leerlingen en oud-personeelsleden lid van zijn.

De TOV geeft viermaal per jaar een tijdschrift uit en jaarlijks vindt een reünie voor een groep oud-leerlingen plaats. De vereniging schonk bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan de school een kunstwerk, dat in het Open Leercentrum werd geplaatst. Bij het naderen van het 150-jarig bestaan werd geopperd om een mooi jubileumboek te maken.

Dat jubileumboek is ditmaal vooral gevuld met bijdragen van oud-leerlingen en van diverse oud-personeelsleden. De redactie was in handen van Emile Smit, die ook de inleidende historische teksten schreef. Behalve aan de school wordt ruim aandacht geschonken aan de TOV, die immers ook (25 jaar) jubileert.

Inmiddels maken gymnasium, atheneum en havo deel uit van de heel brede scholengemeenschap RSG Lingecollege. Daar hebben zij een eigen stek aan de Heiligestraat, die sinds 2019 de naam Lingecollege Lyceum draagt. Dit jaar wordt op het schoolterrein gigantisch gebouwd om een eigentijds pand te krijgen.

Bij de schooldirectie bestond het plan om een grote reünie te houden op 10 oktober 2020. Uiteraard konden de voorbereidingen daarvoor vooralsnog de ijskast in. Wel werd verder gewerkt aan het jubileumboek. Alle teksten werd geredigeerd en grondig bekeken door José Kuijlaars en Janny de Leeuw. Uit de enorme voorraad fotoscans die de TOV en de school hebben, konden tientallen illustraties worden gehaald en de schrijvende TOV-leden leverden er ook de nodige. De bedoeling was om het boek dan maar tijdens de ledenvergadering van de TOV te presenteren, nu de reünie niet doorging. Maar die mocht op 7 november ook niet doorgaan.

Daarom was het een heel kleine groep die elkaar op 19 november trof. Namens de TOV kwamen voorzitter Cees van Verseveld en boekredacteur Emile Smit. Voor de school waren Toine Schinkel, bestuurder van het Lingecollege, en Peter Schaap, directeur van het Lingecollege Lyceum, aanwezig. Emile Smit gaf een korte historische inleiding en overhandigde de heren het boek.

 

 

verzend klaar maken van de boeken

De leden van de TOV zullen het boek dezer dagen in hun brievenbus vinden. Daarvoor hebben de bestuursleden van de TOV de dagen vóór de 19e november hard gewerkt. Anderen kunnen ‘150 Jaar in vogelvlucht’ kopen in de Tielse boekhandel. Het kost daar € 14,95.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights