Betuws jaarboek in stilte gepresenteerd

Al voor de 21e keer maakten de Betuwse historische verenigingen een jaarboek met artikelen over de geschiedenis van de regio. Er werken in de Stichting Tabula Batavorum tien verenigingen samen om dit tot stand te brengen. Het jaarboek draagt de naam Terugblik en elk jaar is er een gemeenschappelijk thema. Dit jaar was dat bijna vanzelfsprekend de Tweede Wereldoorlog. Die heeft deze regio onevenredig zwaar getroffen en de burgerbevolking had met name in 1944-1945 zwaar te lijden. Dat wordt door de diverse auteurs op meerdere manieren onder de aandacht gebracht.

Opmerkelijk genoeg duiken er in de laatste jaren nogal wat dagboeken en brieven op uit de oorlogsperiode. In de jaren veertig en vijftig werd het geleden leed vaak weggedrukt en verzwegen. Omdat de oorlogsgeneratie nu snel verdwijnt, komen uit de nalatenschap nogal wat bewaarde documenten te voorschijn, waarvan de latere generaties eigenlijk niet eens het bestaan kenden. Daar is nu voor de Terugblik veel uit geput.

Een mooi voorbeeld is het dagboek van Ad van Vliet over de maanden oktober-december 1944 in Tiel. Deze destijds jeugdige priesterstudent kwam Tiel binnen op maandag 23 oktober en verliet de stad weer op woensdag 20 december. In de tussentijd hield hij nauwkeurig de gebeurtenissen bij. Zijn dagboek vond de familie pas na 2008 in zijn nalatenschap terug. Kleinzoon Tomas Cornel en dochter Katja van Vliet zorgden voor een getypte versie en Angelika Niemantsverdriet maakte een selectie voor de publicatie. Het is een van de nu voor het eerst gepubliceerde bronnen uit die periode.

Er zijn ook meerdere studies. Zo is er een overzicht met korte biografieën van NSB-burgemeesters in de regio. Ook Tiel had van november 1944 tot mei 1945 zo’n weinig geliefde potentaat in de persoon van kantonrechter Lodewijk Beekman. Dankzij het inmiddels open zijn van sommige archieven kon enig licht worden geworpen op de typen die de foute kant kozen.

De presentatie van Terugblik 20 in Opheusden in 2019

Normaal gesproken wordt de Terugblik op de tweede vrijdag van november in het Veerhuis van Opheusden ten doop gehouden in aanwezigheid van alle auteurs en vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen. Dat kon uiteraard dit jaar niet. De boeken stonden afgelopen week wel klaar in Opheusden en ze zijn daar door mensen van de verenigingen opgehaald.

Voor mensen die geen lid zijn van een Betuwse vereniging is het boek in de boekhandel te koop. Het kost € 22,95. Daar krijgt de koper dan wel een mooi geïllustreerd en gevarieerd boek van liefst 293 bladzijden voor.

Angelika Niemantsverdriet ontvangt haar exemplaar uit handen van Kobus van Ingen, secretaris van de Stichting Tabula Batavorum. Foto Emile Smit

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights