Smalle straat: Winkelcentrum Westlede in Tiel niet per bus te bereiken

Het nieuwe winkelcentrum Westlede heeft ten opzichte van het vroegere koopcentrum Kwadrant veel voordelen. De winkels en de overige ruimten in dit overdekte winkelcentrum zijn veel royaler, het assortiment is veelal veel breder en er is in vergelijking met de ruimte bij Kwadrant een zee aan parkeerruimte voor auto’s. Ideaal hoor je van veel bezoekers. Het is daarom niet verwonderlijk dat het nieuwe centrum druk gebruikt wordt. Toch zijn er ook minpunten. De bus stopte bijvoorbeeld bij het nu verlaten winkelcentrum Kwadrant maar niet meer bij het veel drukkere koopcentrum Westlede.

Aanvoer routes voor auto’s gebrekkig, bussen kunnen niet rijden

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte legde inspreker Waldex Kooijman, oud-raadslid en oud-voorzitter van ProTiel, de vinger op een zere plek. Zijn kritiek betrof de recente aanpassing van het zuidelijke deel van de Teisterbantlaan en de aansluitingen van dit stuk weg op de Wadenoijenlaan en de rotonde in de Nieuwe Tielseweg. Tijdens de reconstructie van dit stuk van de voorheen brede Teisterbantlaan met twee parallelstraten hoorden wij omwonenden al bezorgd spreken over de geringe breedte van de hoofdrijbaan in de nieuwe situatie. Kooijman, die door zijn werkveld bekend is met de formele voorschriften en praktische infrastructurele oplossingen bevestigde het oordeel van de omwonenden. De wegbreedte van de gereconstrueerde Teisterbantlaan is te smal en ook de aansluitingen met aan de Noordzijde de rotonde van de Nieuwe Tielseweg en aan de Zuidzijde de Wadenoijenlaan zijn te krap bemeten. Dat geldt zeker voor autobussen en grote vrachtauto’s. Arriva heeft daarom besloten de bushalte Westlede aan de Teisterbantlaan, onderdeel van de buslijn Tiel – Culemborg uit de dienstregeling te schrappen en volgt naar en van station Passewaaij de Nieuwe Tielseweg.

Bushalte Wadenoijenlaan

De halten aan de Wadenoijenlaan nabij het voormalig Kwadrant zijn ook vervallen. Kooijman verbaasde zich er over dat de gemeente akkoord gegaan is met het nieuwe ontwerp en adviseerde de commissieleden om duidelijkheid te krijgen over de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en of er nog kosteloze verbeteringen mogelijk zijn vanwege de nazorgplicht van de uitvoereaannemer.

Fietsers

Op de facebookpagina van de Tielenaar kregen we enkele reacties over de beperkte mogelijkheid om dicht bij de ingangen de fiets te parkeren. “Fijn winkelcentrum. 340 gratis autoparkeerplaatsen?! Riant! Voor de fietsers 2 parkeerruimtes met fietsnietjes ter grootte van 4 auto parkeerplaatsen! Snel oplossen dit verschil!!”, schrijft Ben van de Broek. Ook Connie Vonk vindt het jammer dat er niet meer plaats is voor fietsen.

Mijn mening

Het klopt dat er nabij de ingang nauwelijks ruimte is voor het stallen van fietsen. Die is er wel aan de zijde van de Wadenoijenlaan maar betekent toch een flink stukje sjouwen met je boodschappen. Het stallen tegen het gebouw bij de ingangen, dat nu massaal gebeurt, geeft een minder fraai beeld en is hinderlijk voor voetgangers. Dat had beter en fietsvriendelijker gekund.

Kooijman heeft zeker een punt wanneer het de bereikbaarheid voor flinke vrachtauto’s en autobussen betreft. De aangepaste Teisterbantlaan is erg smal en extra druk doordat bezoekers en bevoorraders van het winkelcentrum zich nu bij het ‘gewone’ verkeer uit en naar de woonwijken ter plaatse voegen. Twee vrachtauto’s kunnen elkaar niet of met heel veel moeite passeren. En ook bij het elkaar passeren van een auto met een vrachtauto moet je goed opletten. De aansluitingen met de Wadenoijenlaan en Nieuwe Tielseweg zijn zeker voor vrachtauto’s benauwd. Vrachtauto’s rijden zoals we zagen over het trottoir of de scheidingsheuvel bij de Nieuwe Tielseweg. Wanneer er een vrachtwagen de vernieuwde Teisterbantlaan vanaf de Nieuwe Tielseweg in wil rijden en er staan wat auto’s te wachten om de rotonde bij de Nieuwe Tielseweg op te rijden, wordt het voor een lange trailer nagenoeg onmogelijk. Arriva neemt geen risico. De weg en de aansluitingen voldoen niet aan de wettelijke criteria en dan wordt er niet gereden. Dus is de bestaande halte bij de inritten van het winkelcentrum opgeheven. Het komt daarbij vreemd over dat een ambtenaar van de gemeente in dezelfde vergadering van de Commissie Ruimte waarin Kooijman zijn zegje deed, constateerde dat de Nieuwe Tielseweg met zijn vele rotondes aandacht behoeft. Het verkeer stroomde voor de opening van Westlede tijdens de spits en op drukke inkooptijden traag door en daar komt nu nog een extra knelpunt bij. Daarnaast is het in een tijd waarin het gebruik van het openbaar vervoer sterk gepropageerd wordt, moeilijk te begrijpen dat bushaltes in een drukke woonwijk, waar veel senioren wonen, verdwijnen. Tiel zou bij de aanleg en wijzigingen in de infrastructuur veel meer rekening moeten houden met de geschiktheid voor een snelle en veilige doorstroming van het busverkeer en het openbaar vervoer veel meer moeten faciliteren. De zorgen van Simone de Boer (PvdB) neergelegd in raadsvragen over de veiligheid door de toename van het busverkeer in de smalle Kijkuit en een schoolzone versterken dit beeld.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights