SCW sluit viering jubileumjaar feestelijk af met stadsgesprek

In 1919, in de tijd dat de verzuiling in Tiel nog hoogtij vierde, richtte pater Eduard Piels de R.K. Woningstichting St. Joseph op. Daarmee was de basis voor het latere SCW gelegd. De Vinkenhof was het eerste bouwproject. In 1977 fuseerde ‘Sint Jozepf’ na een periode van intensieve samenwerking met de protestants-Christelijke woningbouwvereniging Patrimonium. De fusiepartners kozen een nieuwe naam en gingen verder als SCW, Stichting Christelijke Woningcorporatie. Nu, 100 jaar later verhuurt SCW 4000 woningen en is natuurlijk uitgebreid aandacht geschonken aan het 100-jarig bestaan. Dat gebeurde samen met huurders, (oud-)medewerkers en oud-bestuursleden en donderdag 14 november met een feestelijke afsluiting in de vorm van een stadsgesprek in cultuurgebouw Zinder voor belanghouders. De huurders werden dit jaar ook verblijd met een door Arie van Vliet gemaakt stripboek over de geschiedenis van de SCW.

Het interactieve stadsgesprek, werd voorafgegaan door een boeiende schets van de historie van SCW door rasverteller en kenner van de Tielse geschiedenis, Peter Schipper. Rode draad in de presentatie van Peter was de mooie balans die SCW steeds had weten te vinden tussen mooi, prettig en comfortabel wonen en behoud van de typerende historische elementen en de sfeer van stad en wijk.

Paradepaardjes

Alle paradepaardjes van SCW kwamen in zijn betoog voorbij. We noemen De Vinkenhof, de renovatie van de Molukse wijk, de Perserij, het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis, de Catharinaschool, de Villa Spoorenberg, de Vier Gravinnen, de Hof van Walburg met het naastgelegen klooster en als parel de gerestaureerde vroegere kapel van de zusters Dominicanessen.

Stadsgesprek

In het stadsgesprek, de hoofdschotel van de middag, konden allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de huisvesting in Tiel zoals vertegenwoordigers van de huurders, maatschappelijke organisaties, bouwbedrijven, politici, vertegenwoordigers van de huurders en medewerkers van SCW met behulp van een interactieve methode bouwstenen aandragen die bijdragen aan de menselijke maat en het thuisgevoel in gemeente, wijk en buurt. Belangrijke vragen waren: wat bevordert bij het samenleven en wonen het welzijn van mensen en hoe kan Tiel met beperkte middelen deze belangrijke gelukselementen vormgeven in de plannen voor de verdere ontwikkeling van de gemeente.

Fusie

Het 100 jarig bestaan is het laatste jubileum dat SCW als zelfstandige organisatie zal vieren. Het moet nog formeel afgetikt worden, maar het is wel zeker dat de woningcorporatie per 1 januari gaat fuseren met woningcorporatie SWB uit Lienden. Johan Heesen, de huidige directeur-bestuurder van SWB gaat de samengevoegde woningcorporaties leiden. Herman Suijdendorp, de directeur-bestuurder van SCW gaat van een welverdiend pensioen genieten.

Thius

Suijdendorp kreeg de eer om de nieuwe naam van de samengevoegde organisaties bekend te maken. Die naam wordt Thius. Op meer informatie over deze naamkeuze moeten we nog even wachten.

Ereburger van Tiel

Burgemeester Beenakker sloot de bijeenkomst verrassend af. Hij reikte mister SCW zoals hij , Herman Suijdendorp noemde de erepenning van de stad Tiel uit. De burgemeester roemde de onvermoeibare inzet van de scheidende directeur voor de woningbouw en zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de stad gedurende meer dan 25 jaar. Hij memoreerde de doelgerichte en de recht-toe-recht-aan-aanpak van Suijdendorp die resulteerden in mooie projecten. Met “Welke senior wil er nu niet wonen in de Vier Gravinnen” illustreerde de burgemeester zijn betoog.

Voor het interview met Herman Suijdendorp zie:  https://detielenaar.nl/nieuws/2019/11/huisvestingsicoon-van-scw-herman-suijdendorp-neemt-afscheid/

Zie voor meer informatie over de geschiedenis van SCW in woord en beeld https://detielenaar.nl/nieuws/2019/05/woningcorporatie-scw-100-jaar/

en informatie over het stripboek van Arie van Vliet

https://detielenaar.nl/nieuws/2019/07/huurders-scw-verrast-met-stripboek-over-100-jaar-scw/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights