De ‘Stad Tiel’ verdwijnt

Het is geen geheim dat het niet goed gaat met de papieren kranten in Nederland. Sinds 2000 dalen de oplagen van de dagbladen langzaam maar gestaag en de groei van het aantal internetabonnementen compenseert dat niet. Ook met de huis-aan-huis-bladen gaat het bergafwaarts. Kranten worden door de afname van het aantal adverteerders dunner en de winstmarges slinken als ze al niet omgeslagen zijn in verlies. Ingrepen zijn noodzakelijk. In Tiel verdwijnt de ‘De stad Tiel’.

In Nederland zijn er 47 bedrijven of concerns die een voor de lezers gratis huis-aan-huiskrant uitgeven. Vrijwel altijd verschijnt die eenmaal per week. De grootste uitgever van Huis-aan-huisbladen in Nederland is de Persgroep, waar De Zakengids toebehoort met rond de 130 titels. Goede tweede is BDU-media uit Bennekom met 62 titels. BDU brengt in Tiel ‘De Stad Tiel” uit. Beide uitgeverijen werken ieder nog samen met andere uitgevers van huis-aan-huisbladen of hebben daar belangen in. Om het voortbestaan te verzekeren hebben BDU en de Persgroep besloten tot een uitruil van titels. In de praktijk betekent dit dat in grote delen van Nederland een van de kranten van deze uitgeversgroepen gaat verdwijnen. Voor Tiel en omgeving betekent het dat de Persgroep de Stad Tiel, de Stad Buren, de Culemborgse Courant en Nieuwsblad Geldermalsen per 1 januari overneemt van BDU en tegelijkertijd het maken en bezorgen van deze bladen zal staken. Beide concerns hopen met deze uitruil weer wat financiële lucht te krijgen en het voortbestaan van hun papieren huis-aan-huisbladen wat te kunnen rekken.

De huis-aan-huisbladen hebben te maken met een terugloop van advertenties en de laatste jaren grote problemen om de krant in de bus te krijgen. Bezorgers zijn moeilijk te vinden en bestaande bezorgers vinden het bezorgen van kranten meestal niet lang leuk. Het gevolg is dat ook in Tiel in een aantal wijken langdurig of wat korter geen kranten bezorgd worden. Tegelijkertijd neemt ook de belangstelling van de lezers voor de kranten af. Uit onderzoek is gebleken dat vooral de jongeren de bladen minder lezen. Die vinden hun gratis informatie via diverse kanalen op internet en TV-kanalen. Ouderen kijken veel al uit naar de wekelijkse gratis kranten. Zij zijn echter voor adverteerders niet de meest interessante doelgroep. Vaak hoor je dat in tegenstelling tot vroeger er (te) weinig nieuws in de kranten staat. Logisch want de omvang en de redactieruimte wordt bepaald door de hoeveelheid advertenties. Om kosten te besparen zijn redacties ingekrompen en zorgen een klein aantal amateur- correspondenten per krant voor de vulling van de redactiepagina’s. Veel informatie bestaat daarnaast uit het overnemen van persberichten die organisaties en verenigingen aanbieden. Bij ‘De Zakengids’ speelt ook mee dat men grote broer, de Gelderlander, niet wil beconcurreren met het opnemen van te veel actueel nieuws. Nieuwszoekers kunnen tegenwoordig ook terecht bij lokale en provinciale audio-visuele media en nieuwssites als nu.nl. Bovendien bieden veel kranten een groot deel van het nieuws gratis aan al moet de lezer dan ook wel het kijken naar een advertentie voor lief nemen.

Wellicht dat de Zakengids nu ze geen concurrentie meer te duchten hebben weer wat meer advertenties gaat trekken en daardoor ook wat meer tijd en geld kan besteden aan de redactionele pagina’s.

Met het verdwijnen van de Stad Tiel wordt de gemeente Tiel weer een stukje media-armer. De achterliggende jaren zijn de redacties van de stad Tiel, de Zakengids en de Gelderlander al uit de stad vertrokken en verloor de regio haar tweede dagblad, het dagblad Rivierenland. Wie nog meer wil weten over de lokale persgeschiedenis verwijzen wij naar het smakelijke geschreven artikel ‘Tiels markante persgeschiedenis’ dat oud-journalist en de huidige columnist van de stad Tiel, Jan Beier voor de Nieuwe Kroniek, het magazine van de Oudheidkamer schreef (https://www.oudheidkamer-tiel.nl/docs/nieuwe_kroniek3_1.pdf).

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights