Bezoek aan voormalig voetveer Hendrikus in Antwerpen

Na de ingebruikname van het nieuwe voetveer Pomona in oktober 2015 kwam de Hendrikus vrij en in de verkoop. Om de Hendrikus als varend monument toch voor Tiel te behouden is een stichting opgericht: Stichting tot behoud Hendrikus. De gemeente Tiel heeft de Hendrikus voor een gering bedrag overgedragen aan de stichting. Samen met bestuursleden Huub van Everdingen (voorzitter), Maarten Copper (secretaris), Inge Joustra (penningmeester) en initiatiefnemer / adviseur Roemer Daalderop hebben een aantal betrokkenen een bezoek gebracht aan Antwerpen. Daar vaart nu op het Albertkanaal onder de naam Waterbus de Hendrikus als onderdeel van een veerdienst.

Video:

De Hendrikus is begin dit jaar verhuurd aan ODV Maritiem, ook eigenaar van de Pomona en zij hebben de Hendrikus opgeknapt en aangepast. Over een jaar is de nieuwe boot in Antwerpen beschikbaar en komt de Hendrikus weer terug naar Tiel. De nieuw opgerichte Hendrikus stichting heeft allerlei mooie plannen om de boot, waarop formeel zo’n 120 mensen kunnen meevaren, in te zetten in het Rivierengebied en daarbuiten.

De groep was reuze enthousiast hoe de Hendrikus opgeknapt was en trots vaarde over het Albertkanaal. Nu hard aan het werk om de financiering rond te krijgen om zomer 2020 van start te gaan.

Hieronder een bijdrage van Inge Joustra met achtergrond informatie over de Hendrikus en daaronder meer foto’s.

Voor een snelle fiets- en voetgangers verbinding is een veerdienst tussen Wamel en Tiel voor vele scholieren, werkende mensen , boodschappers, toeristen etcetera van groot belang.

Met de opening van de Prins Willem-Alexander brug als tolbrug in juni 1974 over de Waal werden de verkeersstromen voor met name auto’s anders. Zeker na het verdwijnen van de tolheffing bij de brug over de Waal bij Echteld in 1996.

In 1985 werd de toenmalige veerpont voor auto’s tussen Tiel en Wamel vervangen door een fiets- en voetgangers veerpont : de HENDRIKUS.  Na een huurperiode vanaf  1 november 1985 werd twaalf februari 1986 de HENDRIKUS officieel aangekocht door de Gemeente Tiel.

foto: Hendrikus in 1986

De motorveerboot HENDRIKUS is in 1959 gebouwd door de werf J. van der Molen, Zaandam en werd in februari 1965 van deze werf aangekocht om ingezet te worden als veerdienst in de omgeving van Alblasserdam

Eind 2015 is de HENDRIKUS als veerpont tussen Tiel en Wamel vervangen door de nieuwe veerpont Pomona en nu werd de HENDRIKUS alleen nog maar ingezet als reserve veerpont, extra veerpont bij Appelpop voor overvaren festival mensen tussen Tiel en Wamel en bij Tiel Maritiem tijdens de Pinksterdagen .

 

Eens in de vijf jaar dient een veerpont te worden gecertificeerd om te blijven voldoen aan de regelgeving en om te mogen blijven varen. De termijn van certificering liep af op 18 februari 2019.

Derhalve had de Gemeente Tiel de intentie om de HENDRIKUS te verkopen nu deze niet meer voor dagelijks gebruik werd ingezet.

Hendrikus in 2000

De voormalige veerpont HENDRIKUS is inmiddels 60 jaar waarvan 30 jaar het “heen en weer” veerpontje tussen Tiel en Wamel  en velen weten bijna ook niet beter. Scholieren, toeristen, oma’s en opa’s en nog vele andere mensen maakte gebruik van de HENDRIKUS en hebben zo vele momenten kunnen genieten van een stukje nostalgie en vooral van Tiel op de Waal.  Maar er kan veel meer in Rivierenland.  Diverse overheidsinstanties en Recreatie en Toerisme organisaties in de Regio hebben  de afgelopen jaren hard gewerkt om nog meer mensen te kunnen laten genieten van het mooie kansrijke Rivierenland. Met de toenemende trend om juist ook het oude te koesteren en zuinig te zijn op onze historie vonden velen het mogelijk verdwijnen van de HENDRIKUS wel heel erg jammer. De gedachten voor behoud was geboren en zo ontstond de Stichting tot behoud HENDRIKUS.

19 juli 2018 is bij een notaris in Tiel , opgericht de “Stichting tot behoud HENDRIKUS” door Maarten Copper, Huib van Everdingen en Inge Joustra als bestuurders en Roemer Daalderop als adviseur.

Doel

De voormalige veerpont HENDRIKUS voor het nageslacht bewaren, te onderhouden en te herstellen en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Project

Bij Tiel als fruitstad aan de Waal Tiel  zou het toch mogelijk dienen te zijn om  met gezelschappen van  ± 30 tot 50 personen (toeristen, inwoners, ondernemers) al varend over de rivier te kunnen genieten van het water en meer te weten te komen over de historie van de HENDRIKUS en het belang van de Waal  in verleden, heden en toekomst. Ook zouden wij dit mooie schip samen met jong en oud, opleidingen en vakmensen  en vele andere inwoners uit Tiel en de regio willen maken tot een  educatief cultureel varend erfgoed wat het belang van de rivieren in de regio kan versterken en waar mensen trots op kunnen zijn. Zo zou een nieuwe impuls gegeven kunnen worden aan het toerisme in de regio.

Regionaal effect

Een prachtige kans voor  recreatie en toerisme in Rivierenland, educatieve projecten voor en met scholen, opleidingen en nog veel meer. Een stukje cultureel varend erfgoed wat echt past bij onze regio en wat zeker niet verloren hoeft te gaan.

Een ambitie waar de regio trots op kan zijn en de kansen, die de rivieren in de regio bieden, kwalitatief  beter uit te baten.  Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van vaarroutes voor de dagrecreatie.

Het water is in deze regio al een verbindende factor en met dit project zou de verbinding met het toerisme een nieuwe impuls kunnen vinden.

Uitvoering Projectplan

Uit het inventariseren en overleggen met de huidige eigenaar Gemeente Tiel, schippers en diverse partijen is in het voorjaar van 2018 al aardig duidelijk geworden waar de uitdagingen en de kansen lagen.

De Gemeente Tiel was bereid onder voorwaarden de HENDRIKUS in eigendom over te dragen aan een nieuw te vormen stichting en het echte werk kon beginnen.

Na het bestuderen van diverse papieren werd op 2 juli 2018 een 1e inspectie inzake de ombouw van veerpont tot dagpassagiersschip uitgevoerd door Register Holland BV met een lijst van alle punten waaraan de HENDRIKUS dient te voldoen om tochten te kunnen maken over de rivieren.

Na overleg met een scheepswerf bleek al snel dat voor de aanpassingen aardig wat euro’s nodig waren .

Eind 2018 melde bij de Gemeente Tiel zich een spontane potentiele koper aan voor de HENDRIKUS, die het schip wilde inzetten als tijdelijke veerpont op het Albertkanaal bij Antwerpen.

In goed overleg tussen Gemeente Tiel, Stichting tot behoud HENDRIKUS en het bedrijf ODV Maritiem/Aqualiner Fleet werd besloten om de HENDRIKUS voor een jaar te verhuren met de voorwaarden dat de huurder de HENDRIKUS volledig zou opknappen als veerpont.

Geweldig nieuws voor de toekomst.  De eerste grote uitdaging kon worden gerealiseerd. In januari 2019 vertrok de HENDRIKUS naar een scheepswerf in Maassluis en 18 februari 2019 was er weer een prachtige glimmende HENDRIKUS in de huisstijl kleuren van Aqualiner Fleet opgeleverd.

De komende maanden zal de Stichting tot behoud HENDRIKUS verder gaan werken aan diverse zaken zoals:

  • Netwerk uitbreiden
  • Technische kennis verwerven
  • Subsidies en donaties werven
  • Promotie
  • Vrijwilligers werven
  • Vrijwillige schippers werven
  • Website opzetten
  • Ombouwen tot dagpassagiersschip
  • ANBI status aanvragen
  • Cultureel erfgoed aanvragen

·        etc

Belangstellenden en mensen die zich willen inzetten voor dit project kunnen zich melden bij Inge Joustra, admi@planet.nl

of Maarten Copper

Secretaris Stichting Hendrikus   tel. nr.  +31 6 5337 3203

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights