Illegale bomenkap langs spoor Drumptse Parallelweg Tiel

In het voorjaar heeft ProRail bomen gekapt aan de noordzijde van de spoorlijn langs de Drumptse Parallelweg. Er zijn 54 bomen meer gekapt dan was afgesproken. Ook de struiken zijn verwijderd. ProRail mocht van de gemeente 34 bomen kappen. Deze bomen konden op het spoor vallen en mochten meteen gekapt worden via een ‘noodkapprocedure’. Hierbij wordt vergunning achteraf aangevraagd.

Video:

Begin juni heeft ProRail een brief ontvangen waarin het voornemen tot herplantplicht wordt aangekondigd. Er moeten nieuwe bomen en struiken terug komen. De gemeente gaat eind juni met ProRail in gesprek. Als ProRail niet voldoende wil herplanten, wordt handhavend opgetreden.

De betrokken bewoners hebben afgelopen vrijdag een informatiebrief ontvangen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights