Toegankelijkheid schouw in de binnenstad Tiel

Eerder deze maand hebben de leden van het inclusieplatform de binnenstad van de gemeente Tiel bekeken. Centraal stond de toegankelijkheid van winkels en restaurants voor mensen met een beperking. Denk aan mensen die in een rolstoel zitten, doof of slechtziend zijn.

video:

Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Na een wandeltour van 2 uur was iedereen het erover eens dat de winkels in de binnenstad redelijk goed toegankelijk zijn. Er zijn wel wat verbeterpunten zoals hoge drempels bij de ingang, maar winkeliers zijn vriendelijk en behulpzaam om mensen te helpen. Vaak zonder te vragen boden zij hun hulp aan. Een compliment voor de ondernemers.

In de openbare ruimte, denk aan bestrating, zijn een aantal opmerkingen vastgelegd. Van de schouw is een rapport opgemaakt en in het kader van KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) opgenomen in de ‘Stresstest’.

Het platform inclusie is in 2018 opgericht. Het bestaat uit mensen van de Gehandicaptenraad, de Wmo raad, Hart van Tiel, S’Heeren loo en een gemeenteraadslid.

Vindt u het leuk om mee te denken? Om te kijken wat goed gaat en wat beter kan. Dan kunt u zich melden bij Margreet Griepink, mgriepink@tiel.nl of bellen met gemeente Tiel 0344 637111 en vragen naar Margreet Griepink.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights