Soroptimisten richten met succes schijnwerper op thuishulp voor mensen met dementie en de palliatieve thuiszorg

De Soroptimistenclub West-Betuwe organiseert ieder jaar een activiteit waarmee geld ingezameld wordt voor een goed doel in de regio. Dit jaar is dat doel het financieel steunen van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland en de afdeling Rivierenland van de vereniging Alzheimer Nederland. Vrijdag 12 april organiseerde de Soroptimisten een benefietavond in het hoofdgebouw van ROC-RIVOR in Tiel. Doel van de avond was meer bekendheid te geven aan het gezamenlijke project om met inzet van vrijwilligers extra ondersteuning te geven aan mensen met dementie, het werven van vrijwilligers voor dit project en de Palliatieve Terminale Zorg en het inzamelen van geld voor de opleiding van vrijwilligers voor het dementieproject. Hoofdschotel van het programma was het vertonen van de film ‘Moeder aan de lijn‘ van Nelleke Koop. De Tielenaar was erbij en doet verslag.

Ontroering, bewondering voor de hoofdpersonen in de film en angst voor de vraag: “Gaat mij dit ook overkomen”. Dat waren de gevoelens van veel van de ruim honderd aanwezigen na het zien van de film van de vorig jaar op het Nederlands filmfestival geïntroduceerde film van regisseur Nelleke Koop. De film is inmiddels ook op televisie vertoont en kreeg lovende kritieken.

In de film kijkt Koop naar drie vrouwen, Elien, Carin en Hanna, die mantelzorgers zijn voor hun dementerende moeder. De documentaire laat zien wat niet in woorden uit te leggen valt maar wat wel het leven van de drie vrouwen gedurende een reeks van jaren bepaalt.

Iedereen krijgt te maken met dementie

Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven te maken met dementie. Een op de vijf Nederlanders krijgt de ziekte waarvoor nog steeds geen genezing mogelijk is, zelf. Maar ook als je zelf voor de ziekte gespaard blijft, is de kans erg groot dat je er in je naaste omgeving of familie mee geconfronteerd wordt. Voor de mantelzorgers betekend het een enorme omslag in hun leven. De zorg is veeleisend en legt een enorm beslag op je tijd. Het is daarom fijn wanneer er vrijwilligers zijn, die de zorg een of twee maal per week overnemen waardoor de mantelzorger even iets voor zichzelf kan doen.

Op de filmavond was filmmaakster Nelleke Koop aanwezig. Zij vertelde wat haar bewogen had om de film te maken en hoe die tot stand gekomen is. Na de vertoning beantwoordde zij tal van vragen van de aanwezigen.

Vrijwilligers zijn noodzakelijk belangrijk en noodzakelijk

Vervolgens interviewde de coördinator van de Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg, Elly Tazelaar een drietal vrijwilligers en een mantelzorger die vertelden over hun ervaringen met de beide projecten. Het bleek zinvol werk, dat niet alleen erg gewaardeerd wordt door de mantelzorgers en de patiënt maar ook aan de vrijwilliger veel teruggeeft. Tazelaar: “Gemiddeld besteden de vrijwilligers een of twee keer per week een of twee uurtjes aan het bezoeken van mensen met dementie of mensen die hun levenseinde zien naderen. Wanneer dat nodig is kunnen we er voor zorgen dat vrijwilligers ook ’s nachts aanwezig zijn zodat de mantelzorger met een gerust hart kan gaan slapen. We kunnen nieuwe vrijwilligers erg goed gebruiken. Het aantal dementeren groeit doordat we steeds ouder worden en de praktijk leert dat mensen als het even kan het liefst thuis willen sterven.”

Josephine Beenakker is dit jaar presidente van de regionale soroptimistenclub. Zij vertelt: “Dit jaar was ons goede doel snel gevonden. Een van de leden van onze club is betrokken bij beide organisaties en wist ons snel te overtuigen dat beide projecten heel belangrijk zijn, meer bekendheid verdienen en geldelijke steun goed kunnen gebruiken. Het zou geweldig zijn wanneer door onze actie zich ook nieuwe vrijwilligers aanmelden. Want op dit moment kan niet direct aan iedere aanvraag voldaan worden.

De aanwezigen hebben voor deze avond vijftien euro entree betaald en dat geld gaat naar de projecten. De onkosten betalen we uit de eigen kas en met donaties van verschillende bedrijven. Die bedrijven en organisaties maakten het ook mogelijk dat iedere aanwezige een flink gevulde goodiebag met informatie over de beide projecten van vanavond en andere maatschappelijke organisaties en flink wat cadeautjes van bedrijven in een stevige linnen tas mee naar huis kunnen nemen”.

Meer over de soroptimisten.

De soroptimistenclub West-Betuwe is een van de ongeveer 100 Soroptimistenclubs in Nederland. Doel van deze serviceclub voor vrouwen is het bieden van een platform voor ontwikkeling, ontmoeting en vriendschap. Maar ook het nuttig zijn voor de regionale en mondiale samenleving is een onderdeel van de doelstelling. Mondiaal ligt het accent op het verbeteren van het leven en de positie van vrouwen.

De maker van de film ‘Moeder aan de lijn’, Nelleke Koop, beantwoord na de vertoning vragen van uit de zaal

Soroptimistepresidente Josephine Beenakker opent de bijeenkomst

Vrijwilligers en een mantelzorger vertellen over hun ervaringen. geheel rechts coördinator van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland, Elly Tazelaar.

Meer info over de projecten vindt u op:  http://www.vptzrivierenland.nl

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights