Koster Henk de Beer (96) overleden

Op 26 maart is Henk de Beer in het Nijmeegse Canisius Wilhelmina ziekenhuis overleden. Henk was vanaf 1948 tot zijn pensionering in 1988 de koster van de Sint Dominicusparochie in Tiel. Meer dan 40 jaar was hij de centrale ondersteunende functionaris van de Rooms-katholieke kerkgemeenschap.

De functie van koster was in de tijd dat Henk die vervulde een veelzijdige maar ook een drukke baan. Op doordeweekse dagen waren er iedere ochtend in de Dominicuskerk vier missen en in de mei en oktobermaand iedere avond lof. Vrije zondagen waren schaars, want die dag was het wekelijkse hoogtepunt met een vijftal vieringen in de ochtend en een plechtig lof in de vroege avond. Ook de vele hoogtijdagen van het kerkelijk jaar zorgden voor veel werk. De kerk moest er dan tot in de puntjes verzorgd uitzien en werd vaak uitbundig met bloemen en planten versierd. Als koster moest je veel weten over de opbouw van het kerkelijk jaar, de liturgie en de bijbehorende rituelen, de voorgeschreven kleding van de paters en nog veel meer.

Ook de begrafenissen en huwelijksinzegeningen bezorgden de koster veel werk. Alleen het ophangen van het enorme rouwkleed tegen de achtermuur van de absis achter het altaar bij begrafenissen was een enorm karwei. Henk wist wat gedaan moest worden en wat nodig was voor de eredienst.

De koster genoot binnen de kerkgemeenschap aanzien en was voor veel parochianen een aanspreekpunt. Henk op zijn beurt was erg betrokken bij de kerk en de parochianen. Er waren weinig kerkgangers – en dat waren er toen nog heel veel – die hij niet kende. De laatste jaren van zijn arbeidzame leven kreeg Henk het door het afnemend kerkbezoek wat rustiger. Daardoor werd de overstap naar een bestaan als gepensioneerde wat minder groot. Maar hij bleef actief. Hij was een trouw lid van het Walburgkoor, dat vooral tijdens uitvaarten voor de wenselijke muzikale begeleiding zorgde en bleef hij ook op een laag pitje nog wat kosterswerk doen. Als het nodig was bespeelde hij het orgel, want Henk was van vele markten thuis.

Museum Sacrum

Henk was ook verzamelaar van voorwerpen, documenten, boeken en curiosa die met de kerk te maken hadden. Op een gegeven moment werd zijn verzameling gewaden, beelden, rozenkransen en liturgisch vaatwerk en nog veel meer zo groot dat hij besloot die in zijn woonhuis zo op te stellen dat bezoekers deze konden bewonderen. Het Museum Sacrum aan de Prinses Irenelaan 10 was geboren. Veel stadsgenoten bezochten het museum. Zij werden door De Beer met een aanstekelijk enthousiasme ontvangen in een sfeer van wierook, Gregoriaanse muziek en religieuze kunst en soms ook kitsch. Zij konden rekenen op een deskundige toelichting maar ook tal van smakelijke verhalen over het rijke Roomse leven.

De naam van Henk de Beer kom je ook tegen in de geschiedbeschrijving van het Tiels Madriagaal Koor. Toen het koor in 1971 opgeheven dreigde te worden door gebrek aan een goede dirigent, tipte De Beer Frits Hendrich als geschikte kandidaat voor deze functie. Hendrich bleef vervolgens ruim 45 jaar dirigent van dit koor en bracht het tot indrukwekkende prestaties. De Beer was jarenlang een enthousiast lid.

Het werk van Henk de Beer werd gewaardeerd. Zo ontving hij ter gelegenheid van een ambtsjubileum de hoge pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en werd hem een reis naar Rome aangeboden. Een reis die diepe indruk op hem maakte.

Henk was een vrolijke levensgenieter en maakte graag een praatje. Menigeen zal zich hem herinneren wanneer hij op zijn scooter en later met zijn scootmobiel door Tiel tufte.

Hij heeft tientallen Dominicanen zien komen en gaan en vele duizenden uitvaarten als koster verzorgd. Maandag 1 april wordt zijn uitvaart verzorgd. Om 11.00 uur is er dan in zijn Dominicuskerk een afscheidsmis. Henk de Beer is 96 jaar geworden.

Een recente foto en in december 1948 in de Dominicuskerk

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights