Geluidsisolatie Westroijensestraat / Lokstraat en 30km zone Grotebrugse Grintweg Tiel

Het gemeentebestuur van Tiel heeft op grond van de Wet geluidhinder een ontwerp-saneringsprogramma voor saneringswoningen langs de Lokstraat, Westroijensestraat en Grotebrugse Grintweg vastgesteld.

In de Wet geluidhinder is de bepaling opgenomen dat woningen, die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden, aangemerkt worden als saneringswoning. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidwerende maatregelen te treffen.

De voorgenomen maatregelen bestaan voor de woningen langs de Lokstraat en het noordelijk deel van de Westroijensestraat (richting A15) uit onderzoek naar de geluidwering van de gevels en –wanneer nodig- uit verbetering van de geluidwering van de gevels.

Voor de Grotebrugse Grintweg (tussen Westroijensestraat en Bulkweg) en het oostelijk deel van de Westroijensestraat (tussen Grotebrugse Grintweg en Lokstraat) bestaat de voorgenomen maatregel uit herinrichten voor 30 km-zone met bijbehorende verkeersinrichting. Het middendeel van de Grotebrugse Grintweg is sinds de herinrichting in 2007 al een 30 km adviessnelheid gebied.

De wijzigingen bestaan uit aanpassen van voorrangssituaties, opheffen van zebrapaden en het opheffen en verplaatsen van bushaltes.

Het saneringsprogramma ligt tot woensdag 27  maart ter inzage op het stadhuis.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights