Zieke essen Vuadabos Passewaaij Tiel gekapt

In het Vuadabos bij de wijk Passewaaij zijn de essenbomen ziek. Ze hebben een schimmelziekte. Deze ziekte heet essentaksterfte. Voor de veiligheid van de wandelaars en fietsers worden de zieke bomen gekapt. Onder andere een strook van 10 meter rondom de bospercelen worden gekapt en zullen daar blijven liggen. Avri voert het werk samen met een onderaannemer uit.

video:

De bomen worden in de winter gekapt, het werk is dan klaar voordat de vogels gaan broeden.  Tijdens het kappen sluit Avri delen van het bos en het fietspad langs het bos tijdelijk af.

Nieuwe struiken en bomen
In het bos worden geen nieuwe bomen terug geplant. Onder de zieke essen staan al voldoende nieuwe struiken en bomen. Het bos groeit op een natuurlijke manier weer op.

Controle van essen

De bomen worden geplaagd door een schimmel met de naam Chalara Fraxinea en sinds 2010 vanuit noordoost Europa in ons land gekomen. De eerste tekenen zijn het geel worden van de bladeren en binnen 2 jaar kan de boom dood zijn. De sporen van de schimmel verspreiden zich via de wind en niet via het hout.
In de rest van de gemeente staan ook essen. Deze bomen worden door de Avri goed in de gaten gehouden. Als het nodig is worden takken weggehaald of wordt de boom weggehaald. Hoeveel essen in de gemeente ziek zijn is nog niet bekend.

 

Foto uit 2003 met rechts onder het 3 jaar oude Vuadabos

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights