Nog zeven-envijftig speeltuintjes te gaan

Als groepen van bewoners beheer en onderhoud van een speelplaats willen overnemen, krijgen ze van de gemeente een cheque van 500 euro. Woensdag was het de derde keerde dat dat gebeurde. ´Ik ben hier heel enthousiast over´, zei wethouder Frank Groen toen hij zo´n cheque overhandigde aan André van Meeteren namens een zestal wijkbewoners. Zij hebben zich garant verklaard voor het dagelijkse onderhoud van het speeltuintje daar waar Jan van de Gripstraat en Simon van Haarlemstraat samenkomen.

Gemeenteambtenaar Annike Maan is lid van een projectgroep van de gemeente die zich met de actie bezighoudt. Net zoals de wethouder hoopt ook zij dat de gebeurtenis van deze dag weer als een ´olievlekje´ bewoners elders in Tiel zal inspireren.

In Tiel en de dorpen zijn er nu nog 57 speeltuintjes waar het zelfde kan gebeuren. De twee locaties waar al een startbedrag gegeven werd, zijn bij de Meeslaan (25 september 2018) en de Neerijnenlaan. Annika Maan zegt dat er op dit moment al vergevorderde besprekingen zijn met bewoners van oa het Fabriekslaantje, de Mozartstraat en in Kapel-Avezaath bij de Kapelhof.

Het motto waaronder dit allemaal gebeurt is ´Tiel speelt´ a la de landelijke overkoepeling ´Nederland speelt´. Doel is de ´leefbaarheid van wijken en dorpen´ in stand te houden of te verbeteren. Er is een stichting die de gelden van de gemeente krijgt en die spendeert aan de speeltuinwerkgroepen. Ook als die bewoners in gebreke blijven is het de stichting die dat ten goede moet keren. Annika Maan lacht daar wat bij. In die veronderstelling kan ze nauwelijks geloven. Twee keer per jaar wordt er namens de gemeente door de AVRI een inspectie van de speelplaatsen ingesteld. Dat kan ook betekenen dat opgemerkt wordt dat aan het onderhoud nogal wat schort. Dan is het de taak van de stichting om hier verbetering in aan te brengen.

Bewoner Van Meeteren vertelt dat de inzet van bewoners min of meer samenvalt met de actie ´Buurtpreventie´. Een honderdtal bewoners heeft laten weten hieraan mee te doen. Het komt er op neer dat het zien van verdachte personen doorgegeven moet worden aan anderen van de buurtpreventie. Dat kan per telefoon, mobieltje of digitaal.

Volgens Van Meeteren wordt de wijk ´wat jonger´. Eerst bestond de wijk, schat hij, uit ongeveer evenveel jongeren als ouderen. ´Maar ik heb gemerkt dat een aantal ouderen weggegaan is en dat er jongeren voor teruggekomen zijn. Hij denkt dat het aantal kinderen voor de speeltuin zo tussen de twintig en dertig zal zijn.

Mochten mensen meer willen weten over het overnemen van het beheer en onderhoud van een speelplek in hun buurt, dan kunnen zij contact opnemen  met Annika Maan. Haar telefoonnummer is (0344) 637 313, haar mailadres amaan@tiel.nl. Meer informatie staat op http://www.tiel.nl/tielspeelt

Onderstaande speeltuinen Neerijnenlaan en Meeslaan hebben al een cheque ontvangen.

 

Hieronder een aantal speeltuinen waar de bewoners ook belangstelling hebben getoond.

Praam

Fabriekslaantje

Kapel Avezaath

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights