Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 17-01-2019

Hierbij de eerste bijdrage in het nieuwe jaar over onderwerpen die vooral de lokale politiek raken. Er was door het kerstreces van de gemeente weinig te melden. Daarom hebt u even op een bijdrage in de reeks gemeentelijk nieuws moeten wachten. U leest over de overlast tijdens de jaarwisseling, de wenselijkheid van een vuurwerkverbod, een veelbelovende toneelvoorstelling in de raadszaal, de hervatting van de wijkschouw in een nieuw jasje, het gasloos maken van het Lingecollege aan de Heiligestraat en de nieuwbouwplannen van Body-Dynamics.

Terugblik op de jaarwisseling.

Tijdens het eerste persgesprek van het nieuwe jaar stond burgemeester Hans Beenakker stil bij de situatie in Tiel rond de jaarwisseling. De burgemeester toonde zich redelijk tevreden over het verloop, maar echt blij was hij nu ook weer niet. De burgemeester: “In het politiedistrict De Waarden hebben rond de twee honderd agenten een drukke nacht gehad. Om over voldoende manschappen te beschikken, was er bijstand vanuit andere districten noodzakelijk. Triest dat dit nodig was.

In Tiel is relatief weinig gebeurd. Toch is er volgens een snelle inventarisatie nog voor 15.000 euro vernield aan straatmeubilair. Onnodig en zonde van het geld, zeker in een periode waarin de gemeentelijke portemonnee toch al niet zo best gevuld is. In dat bedrag is de schade door de brand in de Betuwehal nog niet meegenomen. Die is nog niet bekend. “

Algeheel vuurwerkverbod wenselijk

De burgemeester herhaalde dat hij een vuurwerkverbod wenselijk vindt. “Het is een mooie traditie maar steeds meer mensen vinden het hinderlijk en ergeren zich eraan. Het illegale vuurwerk is erg gevaarlijk en produceert een enorm lawaai. Als gemeente alleen kunnen we weinig doen. Een verbod in een gemeente is moeilijk te handhaven en we kunnen de verkoop niet verbieden wanneer de verkooppunten aan de steeds strengere veiligheidseisen voldoen. Ik ga er in de veiligheidsregio voor pleiten om gezamenlijk een duidelijk signaal voor een verbod naar ‘Den Haag’ af te geven.”

Theater in raadszaal

Op woensdag 30 januari om 19.30 uur is er in de raadzaal een theatervoorstelling ‘Niemand wacht op je’. De voorstelling gaat over de rol van politici in een veranderende samenleving. Na de voorstelling is er ruimte voor inwoners en raadsleden om met elkaar in gesprek te gaan. De veelbelovende voorstelling gaat over zaken op het gebied van communicatie en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen inwoners en gemeentelijke overheid voor een betere samenleving. In de discussie tussen inwoners en raadsleden gaat het vooral om de speelruimte en invloed die inwoners hebben op de lokale politiek. Iedereen is van harte welkom maar vanwege de beperkte ruimte in de raadszaal is aanmelden via griffie@tiel.nl wel noodzakelijk.

Kijk in de wijk

De dorpen en de stadswijken missen het periodieke bezoek aan en het overleg over hun woonomgeving met de wijkwethouder en de betrokken ambtenaren. Daarom wordt vanaf 2020 weer begonnen met een wijktoer. Dat wordt een combinatie van een toer door de wijk en gesprekken met bewoners. Het jaar 2019 wil het college vooral gebruiken om manco’s in de wijken in beeld te brengen en op te lossen.

Havo/VWO wordt gasloos

Een wens van veel raadsleden lijkt gerealiseerd te kunnen worden. Dat is het gasloos maken van het Lingecollegecomplex aan de Heiligestraat tijdens de geplande verbouwing. Daarvoor is wel 700.000 euro extra nodig. Door dat dan meteen bij de verbouw en renovatie te doen, worden grote uitgaven later voorkomen, want we moeten allemaal voor 2050 van het gas af. Voor de gemeente speelt ook het geven van het goede voorbeeld een rol.

Nieuwbouw Body-Dynamics stapje dichterbij

Body-dynamics heeft al lang plannen om een nieuw sport- en gezondheidscentrum te bouwen aan de Schaarsdijkweg naast de wielerbaan. Om dit mogelijk te maken gaat de gemeente het bestemmingsplan ter plaatse wijzigen. In Tiel zijn volgens verschillende uitbaters te veel sportscholen. Ze zijn op dit moment vrijwel allemaal geconcentreerd aan de oostkant van de stad. Body-Dynamics is nu op industrieterrein Latenstein gevestigd.

Rotonde bij Zinder en gerechtsgebouw wordt verfraaid

Wanneer we deze bijdrage schrijven wordt er gewerkt aan het verfraaien van de rotonde nabij Zinder en het gerechtsgebouw. De rotonde wordt niet alleen fraaier maar ook aangepast aan het imposante Zindergebouw. De goudkleurige muurbedekking van Zinder komt straks ook terug in de opgeknapte rotonde.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights