Veel belangstelling voor feestelijke heropening Inloophuis Tiel

Eind september 2018 verhuisde het inloophuis van het Kerkplein naar enkele nevenruimten van de Gereformeerde Kerk aan de Dr. Schaepmanstraat 23. Na drie dagen hard werken kon het nieuwe onderkomen op 1 oktober in gebruik genomen worden. Zaterdag 1 december werd de nieuwe locatie feestelijk geopend en was er open huis.

Video:

Het was even voor elven een drukte van belang in het nieuwe verblijf. Genodigden, vrijwilligers en natuurlijk tal van gasten kwamen bijeen om het feestje mee te maken. Speciale gast was wethouder Sociale Zaken, Armoedebeleid, WMO en Ouderenbeleid, Carla Kreuk-Wildeman.

Frans van Oostveen is voorzitter van de Stichting Diaconaal Centrum Tiel, waarin de Protestantse Gemeente Tiel, de Rooms-katholieke kerk en Gereformeerde Gemeente Vrijgemaakt samenwerken om onder meer het inloophuis te besturen en in stand te houden. Hij dankte iedereen die op enigerlei wijze bijgedragen had aan een goed verlopen verhuizing.

De nieuwe locatie bevalt prima. Hij ligt evenals de vorige plek op een mooie centrale plaats in Tiel en de ruimten zijn zeer geschikt. Donkere wolk is, dat het verblijf er mogelijk maar tijdelijk is. De gereformeerde kerk staat de koop. Wanneer een koper gevonden wordt, zal per 1 januari 2020 omgezien moeten worden naar een andere plek. Dominee Leen de Ronde gaf de aanwezigen een sprankje hoop. Er bestaat een kleine kans dat het inloophuis langer op de huidige plek kan blijven. Dat is ondermeer afhankelijk van het vinden van sponsors, die de (huur)kosten mede helpen dragen. Als bewijs dat de gasten en vrijwilligers zich in het nieuwe gebouw als een vis in het water voelen, had de dominee een afbeelding van een vis meegebracht. Een theelepeltje van de Sint Maartenskerk diende als bewijs dat het inloophuis officieel ingeschreven is in de orde van het theelepeltje. Overigens ook nuttig want er wordt in het inloophuis veel koffie en thee gedronken. Dan komt een theelepel altijd van pas. Zijn derde geschenk was een levend kerstboompje.

Wethouder Kreuk schetste het belang van het inloophuis voor Tiel en de omliggende plaatsen. “Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Het is daarom ontzettend fijn dat er in Tiel een plek is waar iedereen welkom is, waar je een luisterend oor vindt, een kop koffie of thee kunt drinken, mee kunt doen aan activiteiten en driemaal per week een warme maaltijd of een snack kunt gebruiken. Heel bijzonder vind ik, dat deze huiskamer, waar iedereen welkom is, 365 dagen per jaar open is. Ik heb veel waardering voor de mensen die dit allemaal mogelijk maken.”

De wethouder liet het niet bij woorden. Naast een fraai kerststuk overhandigde zij de verbouwereerde coördinator van het inloophuis, Han van Peer, een cheque van maar liefst 5000 euro. Daarna was het tijd voor de feesttaart en begon het Open Huis. Gedurende de rest van de dag maakten vele tientallen bekenden van het inloophuis en nieuwsgierigen gebruik van de gelegenheid om de nieuwe locatie te bekijken en zich te informeren over het werk van een aantal organisaties die actief zijn in het sociale domein. Duidelijk bleek uit de reacties en de vele geschenken, dat het inloophuis gewaardeerd wordt en leeft onder de Tielse bevolking.

zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2018/10/nieuwe-stek-inloophuis-tiel-bevalt-prima/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights