Echtpaar de Wild-Scherpenzeel 60 jaar getrouwd

Sociaal Tiel besloot dit jaar niet meer mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daardoor kwam er een einde aan de locale politieke loopbaan van Jan de Wild, een bewogen en sociaal betrokken raadslid. Zaterdag herdachten Jan en zijn vrouw Liesbeth de dag dat zij zestig jaar ‘voor de wet’ getrouwd waren. Maandag 29 oktober kwam burgemeester Hans Beenakker het echtpaar daarmee feliciteren en daar mocht de pers bij zijn. Een mooie gelegenheid om informatie te verzamelen voor een bijdrage over de levensloop van een maatschappelijk betrokken echtpaar en om nog eens terug te kijken op de politieke loopbaan van Jan.

Wat aan Tiel voorafging

Liesbeth is geboren in Amsterdam maar kwam als kind in de Achterhoek terecht. Jan is, hoewel je dat niet kunt horen, een echte Achterhoeker. Liesbeth en Jan kwamen elkaar, voordat ze verkering kregen iedere maandag bij het station in Zutphen tegen. Liesbeth: “ We wisselden geen woord, maar groetten elkaar wel. Ik was toen aspirant-leerling-verpleegster ging naar mijn werk en Jan stapte op de trein naar den Helder, waar hij als militair bij de Marine werkte. De vonk sloeg drie maanden later over tijdens een dansavond van de katholieke Instuif en die ging niet meer uit.” Het paar trouwde in 1958, zoals dat bij katholieken toen heel vaak gebeurde, ‘voor de wet’. Het ‘echte’ kerkelijke huwelijk werd enkele jaren later pas gesloten. Toen ging het paar ook pas samenwonen. Jan: “Door dat burgerlijke huwelijk ging ik meer verdienen”. Liesbeth vult aan: “En je kwam veel eerder in aanmerking voor een woning, want die waren schaars.” Dat samenwonen gebeurde in Den Helder. Het paar beleefde daar goede jaren en kreeg vier kinderen. Een inktzwarte bladzijde in hun leven was en bleef het overlijden van een zoon, die een jong gezin na liet.

Naar Tiel

Aan het wonen in Den Helder kwam een einde door een overplaatsing van Jan van Den Helder naar de marinekazerne in Doorn. Daarvoor moest het gezin verhuizen. Een betaalbare woning vinden viel, zeker als je een eengezinswoning met een klein tuintje wilde, ook in die tijd niet mee. Gelukkig maakte een kennis hen attent op Tiel. Daar waren op De Hennepe eengezinswoningen voor een redelijk prijs te huur. En zo kwamen Liesbeth en Jan in Tiel terecht. “Een goed besluit vinden ze wanneer ze nu vanuit hun mooie bungalow aan de rustige W.J. Bladergroenstraat terugkijken.

Liesbeth wilde al op jonge leeftijd verpleegster worden. Dat is gelukt. Tot haar pensionering is ze steeds in de verpleging werkzaam geweest. “Je verdiende daar zeker de eerste jaren weinig, maar dat vond ik niet belangrijk. Het was mooi werk. Je kon wat voor anderen betekenen.” Jan pendelde nog enkele jaren heen en weer tussen Tiel en Doorn. In 1983 werd hij 50. Dat was toen in het leger de leeftijd waarbij je met Functioneel Leeftijd Ontslag ging. Na een gewenningsperiode aan een arbeidsloos bestaan, stortte hij zich toen met hart en ziel op het ondersteunen van ouderen. Tal van senioren heeft hij sindsdien als vrijwillig ouderenadviseur de weg gewezen in de wirwar van loketten en sociale voorzieningen en hij vulde geheel belangeloos vele honderden belastingformulieren in. Later werd hij ook actief in de lokale politiek.

Politicus

ProTiel fractie in 2007

Jan over zijn politieke loopbaan: “In 2004 werd ik door Jan Groenhuizen († 23 juli 2011) gevraagd om actief te worden binnen de nieuwe lokale politieke partij ProTiel. Het sociale karakter van die partij sprak mij aan en ik vond het ook een uitdaging om een steentje bij te dragen aan het besturen van Tiel. Bijna twee raadsperiodes zat ik in de raad. Tegen het einde van de tweede liep het allemaal wat minder lekker en ben ik een jaar voor het aflopen van de raadsperiode gestopt. Kort daarna benaderde Huub van Heiningen mij om mee te doen met een nieuwe partij ‘Sociaal Tiel’. De inhoud van het programma en het enthousiasme ven de mensen van het eerste uur spraken mij geweldig aan. Het was een flinke teleurstelling dat we in een gemeente waar veel mensen wonen met een kleine beurs maar een zetel behaalden. Een raadszetel zat er daardoor voor mij niet in. Ik werd wel commissielid. Maar al met al werd Sociaal Tiel mede door het afhaken van mensen die veel hadden kunnen betekenen toch een flop. Dit jaar heeft Sociaal Tiel dan ook niet meegedaan aan de verkiezingen en is dat hoofdstuk afgesloten. Voor mij betekende dat het einde van mijn politieke carrière.” Glimlachend: “Niet erg hoor, op mijn leeftijd moet je afbouwen. Daar ben ik ook op andere terreinen flink mee bezig. Ik ben nog wel een beetje actief als steunlid bij mijn vroegere partij. ProTiel. Raadslid Peter Elferink heeft zijn sporen verdiend in het welzijnswerk en wil evenals ikzelf dat de mensen, die nu niet profiteren van de welvaart, het beter krijgen. Ook ben ik nog bestuurslid van scootmobielclub ‘Flipje op wielen’. Neen, ik heb zelf geen scootmobiel. Ik doe gelukkig nog veel op de fiets.”

Tijdens mijn werkzaamheden als vrijwillig ouderenadviseur ben ik veel schrijnende situaties tegen gekomen. Veel raadsleden hebben er geen idee van hoe veel mensen moeten tobben om rond te komen. Daar zou best wat meer aandacht voor kunnen zijn. De bijzondere bijstand is in Tiel echt niet zo royaal als velen denken.”

Wanneer ik vraag wat hij bereikt heeft met zijn politieke werk moet hij even nadenken. Dan: “Ik denk dat ik bijgedragen heb aan het niet verder verslechteren van de positie van de minst draagkrachtigen. Ook voor het serieus nemen van bijvoorbeeld de gehandicaptenraad heeft mijn inzet geholpen.

Jammer

Wat ik jammer vind? Dat is dat we in Tiel drie locale partijen hebben. Dat had er één moeten zijn. Daar is wel over gesproken maar kleine programmaverschillen en ego’s maakten dat doel onbereikbaar. Verder vond ik het vreselijk dat raadsleden van een partij overlopen naar een andere partij of voor zichzelf beginnen. Dat zou niemand moeten willen en zou formeel ook niet moeten kunnen.

Ik ben trots op wat ik als vrijwillig ouderenadviseur voor veel mensen heb kunnen doen. Belastingformulieren heb ik meestal in tien minuten ingevuld, maar het bezoek duurt zeker wanneer mensen eenzaam zijn veel langer. Ik ben echt schrijnende gevallen van eenzaamheid tegengekomen. Het was fijn dat in enkele gevalle Liesbeth daarna nog wat vervolgbezoekjes bracht.

Over 3 jaar het ‘echte’ feest

Zaterdag 27 oktober hebben Jan en Liesbeth hun 60 jarig burgerlijk huwelijk met hun kinderen en een flink aantal kleinkinderen gevierd met een etentje thuis. Het echte feest wordt in 2021 gevierd wanneer ze 60 jaar ook daadwerkelijk samenwonen. Ze hopen dat de burgemeester dan weer komt. Liesbeth: “Wat een eenvoudige toegankelijke en open man is dat. We hebben echt genoten van deze middag”.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights