Vrijwilligerswerk, zinvol voor de samenleving en voor jezelf

Ieder jaar organiseert Mozaiek Matchpoint een vrijwilligersmarkt. Iedere organisatie die zich met behulp van vrijwilligers inzet voor een of meer groepen uit de Tielse samenleving krijgt daar de kans om zich te presenteren én nieuwe vrijwilligers te werven. Dit jaar was dat op donderdag 4 oktober in de centrale hal van Zinder. Vertegenwoordigers van een twintigtal organisaties gaven informatie over het doel en de werkwijze van hun organisatie en – want daar ging het uiteindelijk om – over de vacatures die zij hoopten te vullen.

Het was de hele middag en vooravond gezellig druk. Bij nadere beschouwing zijn er echter niet zo heel veel mensen die op zoek zijn naar een vrijwilligersjob. De markt blijkt dit jaar vooral een ontmoetingsplek voor vrijwilligers die elkaar kennen. Zij maken van de gelegenheid gebruik om ervaringen uit te wisselen, nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te bespreken en een beetje bij te praten. Toch hebben aan het einde van de dag een flink aantal mensen, die op zoek zijn naar een zinvolle tijdsbesteding zich aangemeld bij een organisatie voor een kennismakingsgesprek of informatie meegenomen om thuis eens rustig te bekijken.

We raken in gesprek met Harry Gerrits. Hij is naast secretaris van de WMO-raad ook secretaris van ‘Actief in Tiel’, een soort vacaturebank die mensen die vrijwilligerswerk zoeken, toont wat er allemaal te doen is. Vanuit die functie is hij actief betrokken bij de organisatie van de vrijwilligersmarkt. Gerrits: “We moeten aan de weg blijven timmeren om voldoende vrijwilligers te werven voor de talrijke organisaties die zonder vrijwilligers maar moeilijk verder zouden kunnen. Toen de economie aantrok zagen we even een hapering in het aantal nieuwkomers. Maar nu is de instroom gelukkig weer redelijk op peil. Niettemin zijn er nog tal van vacatures. Kijk hier maar even rond.

Het zijn vooral ouderen die zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Dat is natuurlijk logisch want zij hebben meestal meer tijd. Dat neemt niet weg dat veel organisaties ook graag meer jongeren aan zich zouden willen binden. Voor iedereen die zich als vrijwilliger wil inzetten is er altijd wel een geschikte organisatie en functie te vinden. Naast helpende handen op velerlei gebied worden ook mensen gevraagd met organisatietalent, bestuurlijke kwaliteiten of bijzondere kennis of vaardigheden.

Voor een aantal mensen blijkt de stap om je aan te melden voor vrijwilligers werk best groot. De praktijk leert dat vrijwel niemand daar echter spijt van krijgt. Al snel ontstaat er een binding met de organisatie waarvoor je actief bent. Het is vaak ook leerzaam voor jezelf en je vindt nieuwe contacten. Het is doorgaans ook heel dankbaar om je als vrijwilliger in te zetten. Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Zonder vrijwilligers zou de samenleving een stuk schraler zijn.”

Wat Gerrits vertelt wordt even later bevestigd door een mevrouw die wekelijks een demente bejaarde vrouw bezoekt. Zij vertelt: “Deze dame, die nog zelfstandig woont, heeft één zoon, die ver van haar haar vandaan woont. Ze is daardoor vrijwel helemaal aangewezen op de hulp van de Thuiszorg. De medewerksters van de Thuiszorg doen veel voor haar maar die hebben geen tijd voor persoonlijke aandacht, die wat meer tijd vergt. Die kan ik wel geven. We maken samen een wandelingetje, ik zing voor haar bekende liedjes en doe spelletjes die het ziekteproces helpen vertragen. Het geeft me veel voldoening en ik heb het gevoel dat ik veel bijdraag aan haar welzijn.“

Mozaiek Matchpoint

Mozaiek matchpoint ondersteunt het vrijwilligerswerk in Tiel door vrijwilligers te werven, informatiemarkten te houden en een podium te bieden aan vrijwilligersorganisaties. Andere activiteiten zijn: scholing van Tielse vrijwilligers en bemiddeling. Mozaïek Matchpoint geeft ook informatie en advies over vrijwilligerswerk in het algemeen. Je kunt er verder terecht met vragen over rechten en plichten van vrijwilligers en hun organisaties, vragen over een eventuele onkostenvergoeding, verzekeringen en werken met behoud van uitkering. https://www.mozaiekwelzijn.nl/wat-doet-mozaiek-matchpoint

Actief in Tiel

De website https://www.actiefintiel.nl/ is voor alle inwoners van Tiel die willen meedoen en meehelpen. Je vindt hier aan welke activiteiten je kunt meedoen maar ook veel informatie over de vacatures bij tal van organisaties voor vrijwilligerswerk.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights