Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 11 oktober 2018

In deze editie leest u over de invulling van de vacante raadszetel van Krachtig Tiel, de verhoging van de lokale heffingen, het laatste nieuws over de afvalverwijdering in 2019 en de fusie tussen Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Vic Latumahina neemt vacante raadszetel van krachtig Tiel in.

Na een beraad van enkele weken heeft Vic Latumahina besloten het lidmaatschap van de gemeenteraad te aanvaarden. Latumahina stond tweede op de lijst van Krachtig Tiel maar zegde enkele weken na de installatie van de raad zijn lidmaatschap van die partij op. Volgens de bepalingen van de kieswet komt hij echter als eerste in aanmerking voor het bezetten van een raadszetel. Krachtig Tiel had, zoals wij eerder berichten, de voorzitter van de partij, Anton van Straten aangewezen als opvolger van de snel vertrokken Teus Verduin. Latumahina maakte rond de eeuwwisseling deel uit van de Tielse gemeenteraad. Hij vertegenwoordigde toen de SP. Later was hij betrokken bij Sociaal Tiel. Het nieuwe raadslid was werkzaam in het welzijnswerk en de gezondheidszorg en is nu sociaal entrepreneur.

Lokale heffingen gaan met inflatiepercentage van 1,4 % omhoog

De gemeente stelt de raad gelijktijdig met de begroting voor het jaar 2019 voor om een aantal gemeentelijke heffingen per 1 januari 2019 met 1,4 % te verhogen. Het gaat om de hondenbelasting, de parkeerbelasting, de precariobelasting, de rioolheffing en de onroerende zaakbelasting.

Plaatsing eerste ondergrondse restafvalcontainer en afvaltarief

Met ingang van 1 januari 2019 verandert het afvalbeleid. Inwoners moeten hun restafval voortaan met uitzondering van mensen die ver van bebouwd gebied wonen zelf naar een ondergrondse container brengen. Donderdag 4 oktober werd de eerste afvalcontainer in Meteren geplaatst. In drie maanden tijd zullen er in de tien gemeenten, waaronder Tiel, waarvoor AVRI de afvalverwijdering verzorgt, 375 containers geplaatst gaan worden. Dat wordt een race tegen de klok. Als dat karwei geklaard is, zijn er samen met de bestaande containers bijna 700 ondergrondse containers in het gebied.

Tarief 2019

Het algemeen bestuur van Avri neemt 18 oktober een besluit over de verwijderingsbijdrage per huishouden en de kosten voor iedere zak met restafval die in de container gestort wordt voor het jaar 2019. Het voorgestelde basistarief per huishouden is 169 euro en de kosten per zak van 30 liter voor restafval één euro. Dit is slechts een geringe verhoging ten opzichte van 2018.

Wat verandert er nog meer?

Buiten het wegbrengen van restafval niet zo veel. Plastic verpakkingen en drinkpakken blijft Avri aan huis ophalen. Dat afval moet in de grijze container, die niet meer nodig is voor restafval. Deze container wordt eenmaal per drie weken geledigd.
De groene container blijft in gebruik voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Datzelfde geldt voor de grijze papiercontainer met blauw deksel. De kosten hiervoor zijn in het basistarief opgenomen

Voor meer informatie zie: https://www.afvalscheidenheelgewoon.nl/veelgestelde-vragen/

Over de gemeentegrens; fusie Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Per 1 januari 2019 zullen de gemeenten Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal samen opgaan in de nieuwe gemeente West Betuwe. Langzaam komt in die gemeenten de verkiezingsstrijd op gang. Naast de landelijke partijen, die zich steeds meer als lokale partij profileren, CDA, CU, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD doen er drie lokale partijen mee. Dat zijn Dorpsbelangen, Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe en Verenigd West Betuwe. West Betuwe wordt met meer dan 50.000 inwoners de grootste gemeente in de regio Rivierenland. Met spanning wordt uitgezien naar de keuzes die de gemeente gaat maken op het gebied van de regionale samenwerking. Er zijn sterke geluiden dat de gemeente meer zelf wil gaan uitvoeren.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights