Geld beschikbaar voor tweede fase Lingecollege Tiel

Storten 1ste beton MAVO Teisterbantlaan

De gemeenteraad ging woensdag 26 september zonder veel discussie akkoord met het beschikbaar stellen van een bedrag van 12.417.000 euro voor renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de locatie Heiligestraat van het Linge college. Het betreft de tweede fase van het plan dat uit drie onderdelen of fasen bestaat :

  • Een nieuw gebouw voor een wat zelfstandiger gepositioneerde MAVO op de hoek Teisterbantlaan – Tielerwaardlaan. Met die bouw is ondertussen begonnen.
  • De gebouwen voor HAVO en VWO aan de Heiligestraat grondig renoveren en gedeeltelijk nieuw bouwen. Onderdeel van het plan is het afstoten van het markante deel van het complex aan de zijde van de Heiligestraat uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De gemeente rekent daarbij op een opbrengst van 750.000 euro. Het afstoten van dit gebouw is mogelijk doordat een sterke daling van het aantal leerlingen verwacht wordt.
  • Over het opknappen van de gymzalen van de locatie Heiligestraat is al eerder een besluit genomen en is een krediet van 604.000 door de raad goedgekeurd. Door de stijging van de bouwkosten is nu naar verwachting 653.000 euro nodig.
  • De derde fase bestaat uit het grondig renoveren van VMBO-afdeling aan de Teisterbantlaan. Hiervoor is 3,5 miljoen euro gereserveerd.

Bouwkosten ondertussen sterk gestegen.

Voor het totale plan was aanvankelijk in 2015, geïndexeerd naar 2018 en exclusief een bijdrage van het Lingecollege van één miljoen, 17,025 miljoen euro uitgetrokken.  Per jaar komt dat voor de gemeente neer op een jaarlijkse kapitaallast van 875.000 euro. Ondertussen is gebleken dat dat bedrag lang niet voldoende is. De bouwkosten zijn enorm gestegen en zullen de komende jaren volgens de gemeentelijke verwachting jaarlijks met 8 % omhoog gaan. Door nu uit te gaan van een lagere rekenrente – 1,5 % in plaats van 3% – kan de gemeente bij een gelijkblijvende jaarlast 5,5 miljoen meer lenen voor alle deelplannen voor het Lingecollege. Best slim, maar niet zonder risico. De vraag, die niemand in de raad stelde, is of dat rentepercentage van 1,5 % met eenmarge van 0,2 % wel realistisch is. In verschillende landen is de rente de laatste maanden aan het stijgen en deskundigen verwachten dat de rente in Nederland binnenkort aan een opmars zal beginnen. In dat geval kloppen de nu gepresenteerde cijfers al snel niet meer. Niet zo erg wanneer je over voldoende geld beschikt, maar dat is in Tiel zeker niet het geval. Zoal bekend heeft de gemeente om de huisvesting van het Lingecollege ingrijpend te verbeteren de OZB met ingang van dit jaar extra verhoogd. In het voorstel aan de raad noemt het college de kans op een rentestijging zeer klein. Het risico van een hogere rente wordt kleiner wanneer de bouwplannen snel gerealiseerd worden of wanneer nu al een geldlening afgesloten wordt.

De gemeentelijke planning voor de verschillende onderdelen:

Nieuwbouw MAVO Tielerwaardlaan: zomer 2019

Oplevering renovatie HAVO/VWO Heiligestraat medio 2020

Oplevering opknappen VMBO teisterbandlaan medio 2021

Door het ingebruiknemen van de nieuwe MAVO komen eraan de Teisterbantlaan leslokalen vrij waar de afdelingen van de lokatie Heiligestraat tijdelijk gebruik van kunnen maken. Het bouwteam en de leidng van het Lingecollege wacht vanaf medio volgend jaar een spannende tijd waarin een groot beroep gedaan zal worden op creativiteit en organisatietalent.

Van het gas

Zonder veel discussie ging de raad akkoord met het verstrekken van het bouwkrediet voor de lokatie Heiligestraat. Layla Mulay-Bouyakhrichan (PvdA) wilde eerst nog wel de toezegging dat er binnen het budget gewerkt gaat worden. Dit om te waarborgen dat er voldoende geld voor de derde fase, het opknappen van het VMBO-complex aan de Teisterbantlaan overblijft. Die toezegging kreeg ze van wethouder Melissen.

Meer discussie was er over een motie die Joke Sewalt indiende om het uiterste te doen om de locatie Heilige straat van het gas af te koppelen. Dat kost ongeveer 700.000 euro extra. Seewalt: “dat moet over 15 tot 20 jaar toch gebeuren en de meerkosten kunnen (deels) terugverdiend worden door een lagere energienota. Zeker nu een stijgende gasprijs is voorzien. Bovendien moet de gemeente voor zijn eigen gebouwen op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld geven.

De sympathieke motie werd raadsbreed gesteund. Ook wethouder Melissen had er geen problemen mee. Hij was toch al van plan om te kijken of een gasloos gebouw haalbaar is door meevallers of een mogelijke subsidie, maar wilde zich op geen enkele manier binden. Het idee van Peter Elferink (ProTiel) om de post onvoorzien van 350.000 euro al vast aan te spreken voor het overbodig maken van een gasaansluiting werd door de wethouder ernstig ontraden. Die suggestie wordt dan ook niet overgenomen.

te verkopen deel oude HBS Heiligestraat

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights