De gemeenteraad van Tiel kwam op 17 oktober bijeen

 

Voor de mager gevulde agenda had de raad toch nog 2,5 uur nodig. Op de agenda stond onder meer: de installatie van Vic Latumahina en de  uitgaven voor het sociale domein. De raad besloot daarnaast sport en bewegen tot het jaarthema voor 2019 te maken en gaf wethouder Groen een stemadvies mee voor het vaststellen van de afvaltarieven voor AVRI-vergadering van de volgende dag.  De informatie over dat advies en het besluit van de AVRI over de tarieven leest u in een aparte bijdrage.  

 

Vic Latumahina geïnstalleerd als raadslid.

Tijdens de vergadering werd Vic Latumahina geïnstalleerd. Hij neemt de raadszetel in, die door het terugtreden van Teus Verduin vacant kwam, hoewel hij inmiddels die partij de rug had toegekeerd. De nieuwe eenmansfractie gaat werken onder de naam ‘ Kleurrijk’ en zal zich vooral richten op sociale items. Voor de komende raadsvergadering over de begroting zal Latumahina zijn puntenplan presenteren. Hij zal zitting nemen in de commissies Ruimte, Samenleving, Bestuur en Beleidscyclus en gaat ook deel uit maken van het presidium.

Kosten sociaal domen blijven stijgen

In de eerste twee kwartalen van dit jaar zijn de kosten voor de jeugdzorg opnieuw gestegen. Grote ‘boosdoener’ zijn de declaraties van Karakter, het centrum voor kinder – en jeugdpsychiatrie, dat in Tiel gevestigd is aan de Beatrixlaan. Die declaratie is ondanks een kleine daling van het aantal cliënten in behandeling een miljoen hoger dan vorig jaar. Voor de begroting 2019 heeft dat volgens wethouder Melissen geen directe gevolgen. Die kunnen wel optreden wanneer de weerstandsreserve te veel door het noodzakelijke minimum zakt.

Bedrijventerrein Medel voorlopig even op slot

De raad van State heeft deze week nog geen uitspraak gedaan in de beroepen die waren ingesteld tegen wijzigingen in de omgevingsvergunning. De Raad wacht eerst een voor deze zaak een richtinggevende uitspraak van het Hof van Europa af, alvorens het beroep inhoudelijk te behandelen. Tot die tijd zit Medel op slot en kunnen er even geen zaken gedaan worden met nieuwe bedrijven. Wethouder Brink verwacht dat die voor Medel hopelijk gunstige uitspraak er komende lente komt.

Sport en bewegen’ wordt jaar thema 2019

Ieder jaar kiest de gemeenteraad een jaarthema waarmee raadsleden aan de slag gaan met individuen en groepen uit de samenleving. De voltallige raad koos voor 2019 het thema Sport en Bewegen. In de betreffende motie worden voor deze keuze de volgende argumenten genoemd: Sport en bewegen is goed voor de gezondheid van mensen, sporten verbindt en brengt je samen, is belangrijk voor de geestelijke ontwikkeling van de jeugd en helpt ouderen en mensen met een beperking om fit en gezond te blijven. Dit jaarthema sluit goed aan bij het huidige kabinetsbeleid dat gezond leven tot een van de speerpunten van het beleid gemaakt heeft.

Voor het jaarthema is een budget van 20.000 euro beschikbaar. Voor de uitvoering vormt de gemeenteraad uit eigen gelederen een raadswerkgroep. Eerdere jaarthema’s leidden tot mooie programma’s waar veel belangstelling voor was.

Meer aandacht voor herdenking bevrijding voor einde Tweede Wereldoorlog in het verre oosten.

Tijdens de tweede wereldoorlog maakte Indonesië nog deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Onder de bezetting van de Japanners zijn daar zo’n 125.000 Nederlanders waaronder militairen, veel kinderen en geïnterneerde burgers omgekomen. Die moeten ook in Tiel herdacht worden vond Peter Elferink en met hem de hele raad. Op 15 augustus, de dag dat Japan in 1946 capituleerde, wordt al enkele jaren de driekleur uitgehangen. Burgemeester Beenakker gaat met het 4 mei comité en andere organisaties overleggen op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de wens van de raad. Er wordt al gewerkt aan een herinneringsteken voor de Molukkers die in de jaren vijftig naar Nederland kwamen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights