Bomenkap op Landgoed Soelen Zoelense bos

Zoelen, oktober 2018

Sinds augustus laat Staatsbosbeheer op het Landgoed Soelen een groot aantal bomen kappen. In het Zoelense bos zijn zieke essen en populieren verwijderd, ongeveer 2000 m3 en oude zichtlijnen worden terug gebracht. Een grote ingreep daarvoor is nabij de Beemdsestraat waar de Dwarslaan weer een aansluiting krijgt op de Beemdselaan. De Beemdselaan loopt vanaf de Beemdsestraat nabij de begraafplaats naar het kasteel.

Komende weken wordt ook de kasteelgracht uitgebaggerd. Het slip gaat in depot naar de boomgaard nabij de Beemdsestraat waar de bomen zijn gekapt voor de nieuwe laan. Het transport gebeurt via slangen. Na ongeveer 2 jaar ontstaat er een geschikte voedingsbodem voor nieuwe hoogstam peren.

Bomenkap nabij Beemdsestraat

oude deel Dwarslaan

kruising Dwarslaan – Beemdselaan

houtdepot Burensedijk

tijdens de werkzaamheden blijft waar mogelijk het bos toegankelijk voor wandelaars

Luchtfoto’s 2014

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights