Installatie kinderraad Tiel

Maandag 15 oktober is in de Tielse raadszaal door burgemeester Hans Beenakker de kinderraad geïnstalleerd. 14 scholen hebben ieder 2 vertegenwoordigers in de raad.

De kinderraad is in 2010 ontstaan op initiatief van scholen, scholieren en enkele Tielse raadsleden. De kinderraad is in het leven geroepen om de kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente.

Vergaderingen kinderraad
Elke laatste donderdagmiddag van de maand komen zij na schooltijd in de raadzaal bij elkaar. Samen vormen deze gekozen kinderen een raad waarbinnen ze discussiëren over zelf ingebrachte agendapunten zoals pesten op school, overgewicht en verkeersveiligheid. Alle thema’s hebben betrekking op (de leefomgeving van de kinderen in) de gemeente Tiel.

Doel
De kinderraad is bedoeld om jongeren in een vroeg stadium te interesseren voor politiek en hen beter bij de politiek te betrekken. De Kinderraad kan advies geven aan de gemeenteraad over zaken die jongeren aangaan. Of plannen bedenken die voor jongeren van belang zijn. De kinderraad kan dan aan de gemeenteraad vragen deze plannen uit te voeren.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights