Inloopavond ontwikkeling Veilingterrein Tiel

Donderdagavond was er een inloopavond over de ontwikkeling van het Veilingterrein bij BuitenSporig. Bewoners en belangstellenden konden ideeën voor de ontwikkeling van het terrein inbrengen.

Wat is het Veilingterrein? De witte lijn geeft het Stationsgebied aan. Voor dit gebied is een Masterplan vastgesteld. De stippellijn op het kaartje is het Veillingterrein. Dit is het gebied tussen de Spoorstraat, Papesteeg en Mr. Thorbeckestraat.

Wat is het Masterplan Stationsgebied? Het Masterplan was een uitnodiging aan marktpartijen om met ideeën over de ontwikkeling van het gebied (de witte lijn) te komen. Er is met een paar grondeigenaren gesproken over herontwikkeling van de locatie. In 2008 heeft de gemeenteraad het Masterplan Stationsgebied vastgesteld. Ook zijn er gesprekken geweest met ontwikkelaars over plannen op het Veilingterrein.

Waarom een inloopavond? Graag hoort de gemeente wat ideeën zijn voor de ontwikkeling van het terrein. Wat moet gesloopt? Wat moet juist blijven staan en waarom? Aan welke ontwikkeling wordt gedacht (wonen – school – wat anders?)? Hoe hoog mogen gebouwen worden?

Na de inloopavond gaat de gemeente de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied opstellen. Hierover gaan ze in gesprek met Provincie Gelderland, ontwikkelaars en andere partijen. Verwacht wordt dat medio 2019 meer informatie over het vervolg gegeven kan worden.

Bron: gemeente Tiel

Masterplan Stationsgebied 2008: https://www.tiel.nl/bestuur/uitvoeringsbesluiten-en-beleid_41774/item/masterplan-stationsgebied_9367.html

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights