Commissie bespreekt jaarrekening 2017; Financieel perspectief voor Tiel blijft somber

Tijdens de raadsvergadering van 26 september zal de jaarrekening 2017 als hamerstuk behandeld worden. De raad zal er niet meer inhoudelijk over spreken. Dat gebeurde 20 september wel in de commissie beleidscyclus.

Daar bevestigde wethouder Melissen dat de financiële situatie en vooruitzichten voor de gemeente zorgelijk zijn. ”Er moeten lastige dingen besloten worden en we moeten hoe dan ook de begrotingen voor de komende jaren sluitend zien te maken.” De recent verschenen septembercirculaire van de centrale overheid betekent voor Tiel opnieuw een teleurstelling. In plaats van extra geld uit Den Haag krijgt de gemeente dit jaar 259.000 minder.

Hoe ernstig het financiële toekomstplaatje er uitziet is sterk afhankelijk of Tiel de 9 miljoen aan extra geclaimde belasting op leidingen mag houden. Liander is na een afwijzing van deze claim door de rechter in eerste aanleg in het ongelijk gesteld. De kabelmaatschappij is echter in beroep gegaan tegen deze uitspraak. In afwachting van de beslissing in hoger beroep staat de miljoenen nu geparkeerd en is er nog geen bestemming aan gegeven.

Tiel heeft samen met 88 andere gemeenten een fors tekort in het sociale domein. Om die gemeenten enigszins tegemoet te komen heeft de rijksoverheid een fonds ingesteld van 200 miljoen, dat nog over die gemeenten verdeeld moet worden. Tiel heeft een claim van 2,5 miljoen ingediend. Het totaal aanvragen voor een uitkering uit dit fonds is echter veel hoger. Daardoor vreest de wethouder dat de claim niet geheel gehonoreerd zal worden.

Ondertussen gaat de gemeente op zoek naar de vraag hoe het komt dat er in Tiel zoveel jongeren kostbare jeugdzorg nodig hebben. Die informatie is nodig om Den Haag te overtuigen dat Tiel structureel te weinig geld krijgt voor het sociale domein.

Melissen vertelde de commissie leden dat hij alles wil doen om meer geld uit Den Haag te krijgen voor de sociale uitgaven: “Als het moet ben ik bereid om in een helikopter boven Den Haag te gaan vliegen met een vlag ‘redt ons’. Wellicht een goed idee voor de raad om hiervoor een budget ter beschikking te stellen. De Tielenaar wil graag helpen om de helikoptervlucht onder de aandacht te brengen.

Melissen verwachtte dat ook de provincie bezorgd zal kijken naar het huishoudboekje van de gemeente over 2017. Hij hoopt met de provincie daarover in gesprek te komen en zal dan begrip kunnen vragen voor het lastige parket waar Tiel in zit.

De wethouder wil ook kijken naar het totale uitgavenpatroon binnen het sociale domein. “Misschien zijn we te royaal en vergoeden we meer dan wettelijk verplicht is” zei hij daarover.

Het kwam vreemd over dat de wethouder verklaarde dat de gemeente niet weet of alle geclaimde ook daadwerkelijk wel verleend is. “Het is een uitdaging voor het komende jaar om daar achter te komen” sprak de wethouder.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights