Onderzoek van voormalige VVV kiosk Tiel

Deze week is er een onderzoek geweest van de voormalige VVV kiosk aan het Hasselmanplein – Veemarkt. In opdracht van de gemeente Tiel onderzocht RAAP het gebouwtje uit 1952 tbv een rapport en plaatsen op de gemeentelijke monumenten lijst.

De gemeente Tiel wil de kiosk aan de Veemarkt overdragen aan de stichting Stadsherstel, dat gebeurt door het vestigen van een recht van opstal voor een termijn van vijf jaar, die automatisch wordt verlengd. Het gemeentebestuur is voornemens om een bijdrage te leveren in de restauratie, die natuurlijk veel meer geld gaat vergen. Daar dragen particulieren in bij en onlangs kreeg de stichting ook een subsidie van de Rabobank. Stadsherstel steekt er ook zelf geld in. De stichting heeft inmiddels een gegadigde voor de kiosk, maar nog geen overeenkomst voor gebruik en huur. Eerst wordt er gerestaureerd. Er is al wel een restauratieontwerp van architectenbureau Agterberg van hoe de kiosk er uit kan gaan zien na restauratie, het is een idee. Nog geen realiteit, veel hangt af van de kosten. Waardevol Tiel samen met de Oudheidkamer T en O heeft in eerste instantie de handschoen opgenomen om de kiosk te behouden en te herstellen maar het stokje is nu overgedragen aan Stichting Stadsherstel.

zie ook:  https://detielenaar.nl/historie/2018/02/rapport-restauratie-vvv-kiosk-tiel/

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights