Plangebied woningbouw Echteldsedijk Nachtegaallaan nabij watertoren Tiel

Al 20 jaar zijn er plannen om woningen te bouwen op het terrein tussen de Echteldsedijk en Lijsterstraat / Nachtegaallaan, vanaf de watertoren tot ongeveer de afrit naar de Zwaluwstraat. De plannen krijgen nu vastere vormen en de projectontwikkelaar Klok is voornemens om onder de projectnaam ‘Zandwijksekade’ 3 woontorens met 100 appartementen en 12 stadswoningen te bouwen.
Buurtbewoners zijn daar niet blij mee en laten sinds het voorjaar een steeds luider protest horen en hebben ongeveer 300 handtekeningen opgehaald.
In 2012 heeft de Klankbordgroep Natuur van de gemeente Tiel een protest laten horen ivm de aanwezigheid van roeken in de populieren.
In het voorjaar ging een actiegroep bezwaar maken tegen de plannen en noemde het populierenbos ‘De Pas’
De ChristenUnie’ diende in de raadsvergadering van 27 juni een motie in om er een stadspark van te maken. Deze haalde het niet. De wethouder melde dat de projectontwikkelaar eerst nog met de buurtbewoners in gesprek gaat.
3 juli krijgt de werkgroep ‘De Pas te Tiel moet blijven’ spreektijd in de raadscommissie ruimte.

Geschiedenis:


Bij het puinvrij maken in 1945 van de binnenstad is dit terrein een tijdelijke opslag geweest voor het puin. Na het verwijderen van het puin is het weer waterwingebied geworden.

In verband met de dijkverzwaring zijn begin 2000 een aantal bomen gekapt.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights