Geen woningen nabij Westluidense Poort Zinder Tiel

Het college heeft ingestemd met een overeenkomst met VolkerWessels om de geplande woningen op het parkje aan de Koninginnestraat niet te bouwen. De overeenkomst heeft geen financiële of juridische consequenties. Het college is van mening dat de bouw van de woningen niet nodig is. De openbare ruimte biedt een mooi aanzicht. De huidige groene en open inrichting van het gebied bij het cultuurcentrum levert veel positieve reacties op.

Voordat het college de overeenkomst tekent, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om eventuele wensen of bedenkingen aan te geven. Daarom staat de overeenkomst op de agenda van de raadsvergadering van 20 juni.

Wat betreft de appartementen aan de Westluidensestraat heeft VolkerWessels aangegeven deze appartementen niet te bouwen. Hiervoor is geen overeenkomst nodig. Dat was contractueel al geregeld.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights