Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 11 april 2018

 

Gemeenteraad komt voor lastige keuze

Binnenkort verschijnt de jaarrekening van de gemeente over het jaar 2017. Dan zal duidelijk worden hoe de actuele financiële positie van de gemeente er precies uitziet. Het lijkt wel zeker dat er weinig ruimte is om naaste de lopende projecten geld te vinden voor nieuwe projecten. Een extra pijnpunt vormen op dit moment de sterk stijgende bouwkosten. Stijging van lonen, materiaal en ingehuurde krachten en het behalen van een gezonde marge door aannemers en projectontwikkelaars leiden er steeds vaker toe dat gemeentelijke bouwbudgetten onvoldoende blijken om projecten aanbesteed te krijgen. In juni komt het college, dat nu in wording is, met een overzicht van projecten die mogelijk uitgevoerd kunnen of moeten worden. Het college zal ieder project van een prioriteit voorzien. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om een keuze te maken. Dat zal lastig worden.

Op die lijst, die nog kan wijzigen en waarschijnlijk ook nog langer kan worden staan nu onder meer de volgende zaken:

1) Aanleg klompenpad Kapel Avezaath en impuls biodiversiteit Kapel-Avezaath

De dorpsraad van Kapel-Avezaath wil twee actiepunten van het dorpsplan gaan uitvoeren. Het gaat om de aanleg en het onderhoud van een nieuw wandelpad, een zogenaamd klompenpad, en het geven van een impuls aan de biodiversiteit. Voor beide projecten is een provinciale subsidie beschikbaar ter grootte van 34.690 euro beschikbaar. Dat is 50 % van het benodigde bedrag. De andere helft zou volgens de dorpsraad voor 50 % uit de gemeentekas moeten komen. Het restant kan de dorpsraad betalen vanuit het wijkbudget.

2) Uitbreiding speelcapaciteit Theole

Vooral de successen van het landelijke damesteam hebben gezorgd voor een enorme groei van het damesvoetbal. Theole heeft in de hele regio de grootste ‘meiden’afdeling. Ook met de andere afdelingen gaat het goed. Theole heeft 822 leden die competitie spelen. Dat geeft wel problemen. Het wordt steeds moeilijker om al die teams in t plannen op de beschikbare 4 wedstrijdvelden waarvan een met kunstgras. Daarom heeft de club de gemeente dringend verzocht een krediet van 500.000 euro ter beschikking te stellen om van een natuurgrasveld een kunstgrasveld te maken.

3) Uitbouw brede school

Brede scholen combineren onderwijs met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Kinderen krijgen hierdoor een betere kans om zich te ontwikkelen. Alleen in Tiel-oost heeft de gemeente complete ‘brede’scholen. Het college wil dit uitbreiden naar de overige basisscholen in de stad. Daarvoor is wel meer geld voor de coördinator, een projectondersteuner en een activiteitenbudget nodig. Kosten bij elkaar naast een bedrag uit een speiaal potje ruim 75.000 euro per jaar.

4) Regionaal investeringsfonds

Doorgaan met het regionaal investeringsfonds kost ruim 120.000 euro per jaar.

5) Gedeeltelijke vervanging trekkenwand Agnietenhof

Een groot gedeelte van de trekkenwand, de verzamelnaam voor de hijswerktuigen boven het toneel voor decorstukken, achterwanden, is dringend aan vervanging toe om de veiligheid van personeel , technici en artiesten te garanderen. Hiervoor is naar schatting 295.000 euro nodig.

6) overige sportvoorzieningen

Voor de vervanging van het hekwerk van sportpark De Lok is 55.587 nodig. Bij de Ridderweide moet een deel van het hekwerk vervangen worden. Dat kost 23.310 euro. Verder is het Cruijfcourt toe aan een nieuwe grasmat. Die kost ongeveer 85.000 euro. De grootste post vormt de renovatie van het honkbalveld op sportpark Rauwenhof. Hiervoor is 295.000 euro nodig.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights