Terugblik op het jaar 2016 in Tiel; november

Door Bert Leenders op vrijdag 6 januari 2017, geplaatst in Nieuws, Historie. Tiel, 29 November. Voormalig Arrondissementsrechtbank gerechtsgebouw in de verkoop.Tiel, 29 November. Voormalig Arrondissementsrechtbank gerechtsgebouw in de verkoop.

Een van de meest beeldbepalende gebouwen van Tiel, het gerechtsgebouw aan de Nieuwe Tielseweg 1,  staat te koop. Het gebouw is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Makelaar DTZ Zadelhoff moet proberen een koper te vinden. Het markante gebouw is tussen 1879 en 1882 gebouwd naar een ontwerp van rijksbouwmeester Johan Frederik Metzelaar en staat sinds het niet meer in gebruik is als kantongerecht nagenoeg leeg.  

 

Op 4 november 2016 vindt in de stadhuistuin de onthulling plaats van het monument #JDCP ter nagedachtenis aan J.D. van der Capellen tot den Pol, een belangrijk voorman van de Nederlandse patriottenbeweging in de tweede helft van de 18e eeuw. Het initiatief voor een  monument voor deze   belangrijke Nederlander kwam van leden van de Oudheidkamer Tiel. De Oudheidkamer heeft het project ook financieel mogelijk gemaakt. Voorafgaande aan de opening schetsen verschillende inleiders het belang van de in Tiel geboren patriot en wordt een video over Jos Bregman, de kunstenaar, die het gedenkteken  maakte, getoond. Er bestaan plannen om samen met de gemeente Zwolle waar Van der Capellen tot den Pol een rol in het bestuur speelde, jaarlijks een ‘Van der Capellen lezing’ te organiseren.

 

Karel Zwart neemt afscheid als directeur van het Centrum voor de Kunsten De Plantage. Hij gaat met pensioen. Als blijk van waardering voor zijn verdiensten krijgt hij tijdens zijn afscheidsreceptie de erepenning van de Stad Tiel. Er komt geen nieuwe directeur. De Plantage zal samen met de Agnietenhof bij het gereedkomen van De Westluidense Poort een culturele organisatorische eenheid gaan vormen.

 

De Oudheidkamer bestaat dit jaar 115 jaar. In mei wordt dit 23e lustrum gevierd met een feestelijke bijeenkomst in de Agnietenhof en een speciale uitgave van het verenigingsblad ‘de Nieuwe Kroniek’ het thema is ‘Contrasten in de Tijd’. In november verschijnt ter gelegenheid van het lustrum het boek ‘De groote Oorlog en de kleine Stad, Tiel tijdens de eerste wereldoorlog’.  

 

Het slachthuis aan de J.D. van Leewenstraat is in 1932 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en is een gemeentelijk monument. De gemeente is eigenaar van het sterk verwaarloosde gebouw en wil het kwijt. Dat is gelukt.  Buurman, automobiel bedrijf de Lange koopt het gebouw en de omliggende grond. Het bedrijf kreeg 500.000 euro toe op voorwaarde dat  het gebouw grondig te restaureren en in stijl te laten. Dat is gebeurd en op 12 november houden de zes huurders van het gebouw,  die vooral actief zijn op het gebied van beauty, welness en care open huis. Enkele Tielse sportscholen vrezen dat Tiel er in het gebouw op termijn een zestiende sportschool bij krijgt en spreken hierover hun zorg uit bij de Tielse gemeenteraad. Tiel heeft nu al zestien sportscholen en dat is al veel te veel vinden zij.

 

Vrijdag 18 november tekende wethouder van Rhee en vertegenwoordigers van de aannemerscombinatie de overeenkomst voor de uitvoering van de plannen  voor de Echteldse Dijk en omgeving. In 2017 wordt met de uitvoering begonnen. De veelbesproken klimaatdijk komt er en de kleine Willemspolder wordt een aantrekkelijk wandel en recreatiegebied. Eerder presenteerde de gemeente al de plannen voor de Waalkade. Die wordt grotendeels autovrij, de kade muren worden hersteld en het hele terrein wordt opnieuw ingericht. De gemeente heeft flinke stappen gezet om inwoners en bezoekers meer te laten profiteren van de ligging van Tiel aan de Waal. 

 

Na een bank (op de Groenmarkt) en een trein (van Arriva) heeft de in 2013 overleden Hans van den Hatert nu ook een (tweede) boek. Zondag 20 november  werd het ten doop gehouden. Betuwse praetjes van Hannes bevat een selectie van de meer dan 1700 columns die Hannes in raszuiver Betuws gedurende 35 jaar lang schreef voor De Tielsche Courant en later voor  dagblad Rivierenland. Met assistentie van Aad Nekeman, maakte de vroegere hoofdredacteur van De Tielsche Courant Jan Beijer de selectie van de columns en de uitgave mogelijk. Ondertussen heeft Hannes in de persoon van Jan Beijer een waardig opvolger. Wekelijks maakt Beijer een veelgelezen en geprezen column met als titel ‘Spot op de Betuwe’ in De Stad Tiel. Over enkele jaren zal daardoor mogelijk voldoende humoristische stof en mild kritische stof voorhanden zijn om een nieuw boekje over gebeurtenissen en gewoonten in onze streek in boekvorm uit te geven.   

 

Het schoolzwemmen is gered. Een meerderheid van de raad steunt het voorstel om jaarlijks naast een bijdrage van zwembadbeheerder Sportplaza en een bedragje uit de algemene reserve 45.000 euro van een geoormerkt krediet voor de minima aan het schoolzwemmen te besteden. D66 en de VVD stemden tegen. Zij vinden dat een deel van het voor de minima bestemde geld niet op deze wijze gebruikt mag worden.

Tiel, 02 November. WLP hekgesprek bij nieuwbouw Cultuurcentrum de Westluidense Poort. Info over de stand van zaken.Tiel, 02 November. WLP hekgesprek bij nieuwbouw Cultuurcentrum de Westluidense Poort. Info over de stand van zaken.Tiel, 02 November. WLP Nieuwbouw Cultuurcentrum de Westluidense Poort.Tiel, 02 November. WLP Nieuwbouw Cultuurcentrum de Westluidense Poort.Tiel, 02 November. WLP Nieuwbouw Cultuurcentrum de Westluidense Poort.Tiel, 02 November. WLP Nieuwbouw Cultuurcentrum de Westluidense Poort.Tiel, 03 November. Archeologische opgravingen Medel van start en duren tot november 2017. Er worden 4 vindplaatsen opgegraven, van Steentijd tot Middeleeuwen. 0ok amateur archeologen zoals Kobus van Ingen (pet) uit Opheusden doet namens AWN mee.Tiel, 03 November. Archeologische opgravingen Medel van start en duren tot november 2017. Er worden 4 vindplaatsen opgegraven, van Steentijd tot Middeleeuwen. 0ok amateur archeologen zoals Kobus van Ingen (pet) uit Opheusden doet namens AWN mee.Tiel, 04 November. Karel Zwart ontvangt uit handen van wethouder Marcel Melissen de ‘Erepenning der stad Tiel’. De uitreiking was tijdens het afscheid van Karel Zwart als directeur van de Plantage.Tiel, 04 November. Karel Zwart ontvangt uit handen van wethouder Marcel Melissen de ‘Erepenning der stad Tiel’. De uitreiking was tijdens het afscheid van Karel Zwart als directeur van de Plantage.Tiel, 04 November. Herinneringsteken Joan Derk van der Capellen tot den Pol Onthulling voor de raadzaal in de stadhuistuin een kunstwerk ter nagedachtenis aan Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Het kunstwerk is door kunstenaar Bregman ontworpen en bestaat uit vier, uit eikenhout gehouwen, initialen van Joan Derk van der Capellen tot den Pol, afgekort tot JDCP voorafgegaan van een hashtag. Het kunstwerk is een coproductie van gemeente Tiel en de Oudheidkamer Tiel en Omstreken.Tiel, 04 November. Herinneringsteken Joan Derk van der Capellen tot den Pol Onthulling voor de raadzaal in de stadhuistuin een kunstwerk ter nagedachtenis aan Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Het kunstwerk is door kunstenaar Bregman ontworpen en bestaat uit vier, uit eikenhout gehouwen, initialen van Joan Derk van der Capellen tot den Pol, afgekort tot JDCP voorafgegaan van een hashtag. Het kunstwerk is een coproductie van gemeente Tiel en de Oudheidkamer Tiel en Omstreken.Tiel, 05 November. De opening van de tentoonstelling "Kopstukken" is op zaterdag verricht door Khalid Boudou. Alle portretten van fotograaf Raphaël Drent zijn in zwart-wit, behoudens de onthulde foto van Flipje. Ruim tachtig bekende en minder bekende Tielenaren zette hij het afgelopen jaar voor zijn lens.Tiel, 05 November. De opening van de tentoonstelling “Kopstukken” is op zaterdag verricht door Khalid Boudou. Alle portretten van fotograaf Raphaël Drent zijn in zwart-wit, behoudens de onthulde foto van Flipje. Ruim tachtig bekende en minder bekende Tielenaren zette hij het afgelopen jaar voor zijn lens.Tiel, 08 November. Een bouwvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt niet afgegeven. Pand Hertog Arnoldstraat 3a nog steeds in vervallen staat na de brand op 27 januari 2009Tiel, 08 November. Een bouwvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt niet afgegeven. Pand Hertog Arnoldstraat 3a nog steeds in vervallen staat na de brand op 27 januari 2009Tiel, 09 November. Burgemeester Beenakker bekroonde woensdag Thomas van Bodegraven namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De heer Van Bodegraven woonde in Tiel toen hij op 7 maart jl. een stadsgenoot uit de gracht haalde die in het water was geraakt. De 64 jarige slechtziende geredde heer Rappard kon na enkele dagen ziekenhuis bezoek weer naar huis.Tiel, 09 November. Burgemeester Beenakker bekroonde woensdag Thomas van Bodegraven namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De heer Van Bodegraven woonde in Tiel toen hij op 7 maart jl. een stadsgenoot uit de gracht haalde die in het water was geraakt. De 64 jarige slechtziende geredde heer Rappard kon na enkele dagen ziekenhuis bezoek weer naar huis.Tiel, 11 November. Aanleg rotonde Havendijk - Grotebrugse Grintweg - Santwijcksepoort - FabriekslaantjeTiel, 11 November. Aanleg rotonde Havendijk – Grotebrugse Grintweg – Santwijcksepoort – FabriekslaantjeTiel, 11 November. Wekzaamheden nabij Fabriekslaantje tbv Parkeerplaats en Park het Groene HartTiel, 11 November. Wekzaamheden nabij Fabriekslaantje tbv Parkeerplaats en Park het Groene HartTiel, 15 November. Tiel FairTrade Gemeente, Flipje kleurt oranje! Wethouder Laurens Verspuij heeft namens de Gemeente Tiel de eervolle titel FairTrade Gemeente in ontvangst genomen.Tiel, 15 November. Tiel FairTrade Gemeente, Flipje kleurt oranje! Wethouder Laurens Verspuij heeft namens de Gemeente Tiel de eervolle titel FairTrade Gemeente in ontvangst genomen.Tiel, 14 November. Bouw Cultuurcentrum Westluidense Poort met parkeergarage.Tiel, 14 November. Bouw Cultuurcentrum Westluidense Poort met parkeergarage.Tiel, 14 November. Bouw Cultuurcentrum Westluidense Poort met parkeergarage.Tiel, 14 November. Bouw Cultuurcentrum Westluidense Poort met parkeergarage.Tiel, 15 November. Aan ’t oog onttrokken is het thema van de vierde tentoonstelling die Kunstenaarsvereniging Werkplek en het Regionaal Archief Rivierenland samen organiseren. 15 Kunstenaars hebben een bron uit de collectie van het archief gekozen en hebben geïnspireerd hierdoor een kunstwerk gemaakt.Tiel, 15 November. Aan ’t oog onttrokken is het thema van de vierde tentoonstelling die Kunstenaarsvereniging Werkplek en het Regionaal Archief Rivierenland samen organiseren. 15 Kunstenaars hebben een bron uit de collectie van het archief gekozen en hebben geïnspireerd hierdoor een kunstwerk gemaakt.Tiel, 15 November. Archeologisch onderzoek / opgraving Medel locatie Hazenkamp - grafveld. Bezoek Leidse studenten met rondleiding door Johan van Kampen VUhbs.Tiel, 15 November. Archeologisch onderzoek / opgraving Medel locatie Hazenkamp – grafveld. Bezoek Leidse studenten met rondleiding door Johan van Kampen VUhbs.Tiel, 15 November. Archeologisch onderzoek / opgraving Medel locatie Hazenkamp - grafveld. Bezoek Leidse studenten.Tiel, 15 November. Archeologisch onderzoek / opgraving Medel locatie Hazenkamp – grafveld. Bezoek Leidse studenten.Tiel, 17 November. WLP  Bouw Cultuurcentrum Westluidense Poort.Tiel, 17 November. WLP Bouw Cultuurcentrum Westluidense Poort.Tiel, 18 November. Op weg naar de uitvoering van het project FluviaTiel is een volgende stap gezet. Het college heeft besloten de opdracht voor de realisatie te verlenen aan combinatie Wetering / Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers. Vrijdag ondertekende wethouder Corry van Rhee-Oud Ammerveld de basisovereenkomst hiervoor.Tiel, 18 November. Op weg naar de uitvoering van het project FluviaTiel is een volgende stap gezet. Het college heeft besloten de opdracht voor de realisatie te verlenen aan combinatie Wetering / Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers. Vrijdag ondertekende wethouder Corry van Rhee-Oud Ammerveld de basisovereenkomst hiervoor.Tiel, 18 November. Parkeerterrein Poort van Santwijck geopend door wethouder Driessen en Rene van IJzendoorn namens HvT.Tiel, 18 November. Parkeerterrein Poort van Santwijck geopend door wethouder Driessen en Rene van IJzendoorn namens HvT.Tiel, 18 November. De rotonde Santwijcksepoort is in gebruik genomen. De rotonde is bedoeld voor een goede en veilige ontsluiting van het nieuwe parkeerterrein ‘Poort van Santwyck’.Tiel, 18 November. De rotonde Santwijcksepoort is in gebruik genomen. De rotonde is bedoeld voor een goede en veilige ontsluiting van het nieuwe parkeerterrein ‘Poort van Santwyck’.Tiel, 19 November. 16 Aankomst Sinterklaas.Tiel, 19 November. 16 Aankomst Sinterklaas.Tiel, 20 November. Boek presentatie met Betuwse praetjes van Hannes. Zondag  nam de oud-burgemeester van Echteld Henk Zomerdijk het eerste exemplaar van het boek Betuwse Praetjes van Hannes in ontvangst in restaurant Buitensporig.Tiel, 20 November. Boek presentatie met Betuwse praetjes van Hannes. Zondag nam de oud-burgemeester van Echteld Henk Zomerdijk het eerste exemplaar van het boek Betuwse Praetjes van Hannes in ontvangst in restaurant Buitensporig.Tiel, 23 November. Aanbrengen coating in de parkeergarage van WLP Bouw Cultuurcentrum Westluidense Poort.Tiel, 23 November. Aanbrengen coating in de parkeergarage van WLP Bouw Cultuurcentrum Westluidense Poort.Tiel, 24 November. Voor de 50+ Senioren van de Gemeente Tiel is een thema-middag Veilig Thuis & Veilig Buiten georganiseerd in Wijkcentrum Tiel Oost, Oosthonk, met informatie over veiligheid en preventie in en om het huis.Tiel, 24 November. Voor de 50+ Senioren van de Gemeente Tiel is een thema-middag Veilig Thuis & Veilig Buiten georganiseerd in Wijkcentrum Tiel Oost, Oosthonk, met informatie over veiligheid en preventie in en om het huis.Tiel, 25 November. Opgraving Medel archeologisch onderzoek. Het RSG Lingecollege, locatie Heiligestraat organiseerde voor Gymnasiumleerlingen een ‘Gymnasiumdag’. Op deze dag volgen de leerlingen workshops met oa een rondleiding op de opgravingslocatie Medel.Tiel, 25 November. Opgraving Medel archeologisch onderzoek. Het RSG Lingecollege, locatie Heiligestraat organiseerde voor Gymnasiumleerlingen een ‘Gymnasiumdag’. Op deze dag volgen de leerlingen workshops met oa een rondleiding op de opgravingslocatie Medel.Tiel, 25 November. Opgraving Medel archeologisch onderzoek. Het RSG Lingecollege, locatie Heiligestraat organiseerde voor Gymnasiumleerlingen een ‘Gymnasiumdag’. De rondleiding op de opgravingslocatie Medel.Tiel, 25 November. Opgraving Medel archeologisch onderzoek. Het RSG Lingecollege, locatie Heiligestraat organiseerde voor Gymnasiumleerlingen een ‘Gymnasiumdag’. De rondleiding op de opgravingslocatie Medel.Tiel, 26 November. Zaterdag is het 25 jarig bestaan van het Molukse kerk Anugerah aan de Lamert Hendrikstraat herdacht.Tiel, 26 November. Zaterdag is het 25 jarig bestaan van het Molukse kerk Anugerah aan de Lamert Hendrikstraat herdacht.Tiel, 29 November. Dinsdag was er een inloopavond in de raadszaal. Voor de herinrichting van een deel van de Waalkade is een voorlopig ontwerp gemaakt. Het ontwerp voor de Waalkade combineert vervanging van de kademuur, de realisatie van de aanleg van trappen (bij evenementen te gebruiken als vluchtroutes) met een nieuwe inrichting voor een deel van het terreinTiel, 29 November. Dinsdag was er een inloopavond in de raadszaal. Voor de herinrichting van een deel van de Waalkade is een voorlopig ontwerp gemaakt. Het ontwerp voor de Waalkade combineert vervanging van de kademuur, de realisatie van de aanleg van trappen (bij evenementen te gebruiken als vluchtroutes) met een nieuwe inrichting voor een deel van het terreinTiel, 29 November. Het deel van de Waalkade en loswal welke zal worden aangepakt.Tiel, 29 November. Het deel van de Waalkade en loswal welke zal worden aangepakt.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights