Steegjes

Door Huub van Heiningen op maandag 21 april 2014, geplaatst in Kunst & cultuur, Historie.

Enkele leden van Waardevol Tiel hebben aan de hand van de oude kadasterkaarten uitgezocht welke steegjes er in de Tielse binnenstad in de loop van de jaren zijn afgesloten.  Ze registreerden en fotografeerden wat er nog over is van die ‘haarvaten’ van de oude stad en komen zelfs met suggesties om op een enkele plaats een nieuwe doorbraak in het stratenpatroon aan te brengen.

Aanleiding van de studie was het voorstel van B&W om het Ruiterstraatje (naast Blijdesteijn) af te sluiten met hekken. De motieven daarvoor waren gelijk aan die voor eerdere afsluitingen: er werd vuilnis in gestort en jongelieden zorgden in die smalle steegjes voor diverse vormen van schavierigheid.  Zowel de Oudheidkamer als Waardevol hebben bezwaar aangetekend tegen dit plan. Ze gaan hun studie nu aanbieden aan de stadsbestuurders om te pogen het plan definitief van de baan te krijgen.

Zij stellen in hun rijk met foto’s geïllustreerde brochure dat het afsluiten van de steegjes de historische identiteit van de binnenstad schaadt. Toen de stad ontstond konden schepen nog aanleggen aan wat nu het Plein en de Oliemolenwal zijn geworden. De smalle straatjes werden vooral ten gerieve van de zakkendragers tussen de bebouwing open gelaten. Die bezorgden graan, turf en kolen vanuit de schepen rechtstreeks bij de afnemers in zakken die ze op hun rug torsten of op de kruiwagen vervoerden. Maar ook alle andere vormen van goederenvervoer zocht men de kortste weg via de vele steegjes, die net breed genoeg waren voor een kruiwagen of een man met een zak op de rug.

Deze vorm van goederenvervoer is verdwenen. Maar naarmate de auto uit de binnenstad wordt geweerd ziet men dagelijks hoe mensen met boodschappentassen en invaliden met bv een rollator, naarstig op zoek zijn naar de kortste weg. Ze zouden er profijt van kunnen hebben als ook de nu afgesloten steegjes weer toegankelijk werden gemaakt.

De samenstellers van de brochure erkennen uiteraard dat in de steegjes gemakkelijker kattenkwaad wordt uitgehaald of vuil achtergelaten wordt dan in de brede winkelstraten. Dat moet naar hun mening niet met afsluiten maar met behoorlijke verlichting of bewakingscamera’s worden voorkomen.

Het interessante rapport is te zien en te downloaden op waardevoltiel.nl.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights