Belasting op ijdelheid

Op 1 januari 1806 kregen tachtig Tielenaren, die tot de elite behoorden, of zelf vonden dat ze erbij hoorden, een nieuwe belasting opgelegd. Om een pruik te mogen dragen dienden ze een patent op haarpoeder te kopen. Een in feite moderne vorm van weeldebelasting, waarop de gemeenten opcenten mochten heffen.