Afscheid van Huub van Heiningen

Een eigenzinnige journalist, auteur, criticus en historicus

Op donderdag 12 juli is ons mede redactielid en -ontwikkelaar van De Tielenaar, Huub van Heiningen, de laatste eer bewezen. Dat gebeurde met een afscheidsdienst in de Sint Dominicuskerk waarna de ter aarde bestelling op de historische begraafplaats Ter Navolging volgde.

Huub was een ‘gestempeld’ maar niet meer praktiserend katholiek. “Al mijn zes kinderen zijn gedoopt in deze kerk en daarom wil ik dat mijn afscheid daar plaats vindt”, had hij zelf bepaald. Ook voor de inhoud van de dienst had hij zelf aanwijzingen gegeven.

Voor het religieuze gedeelte waren er herdenkingswoorden van mede stadshistoricus en goede vriend Emile Smit, gemeenteraadslid Peter Elferink, buurvrouw Adri den Haan, zijn kinderen Mirjam en Ad en kleinkinderen Britt en Joost.

Emile Smit memoreerde de passie van Huub voor de Tielse historie. Precies een jaar voor zijn overlijden verscheen zijn lijvige standaardwerk ‘De Gilden van de Stad Tiel’. Ondertussen was Huub al weer begonnen aan een nieuw boek. Emile constateerde dat Huub door zijn geschriften veel nalaat waardoor hij niet licht vergeten zal worden.

Peter Elferink schetste de betrokkenheid van Huub bij de Tielse politiek. Kort voor de eeuwwisseling nam hij afscheid van de traditionele politieke partijen en werd een van de oprichters van ProTiel.

De keuze van de teksten en gezangen van de dienst van woord en gebed pasten bij het leven en de opvattingen van Huub. Kenmerkend was de lezing uit hoofdstuk 9 van het bijbelboek Prediker: ‘Wijsheid is beter dan macht. Maar de wijsheid van een mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor. Het is beter te luisteren naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser over de dwazen.’

Na de dienst liepen de talrijke aanwezigen in een lange stoet achter de baar naar de begraafplaats, waar de teraardebestelling plaatsvond, een mooi onderdeel van de afscheidsceremonie. Pastor Aad van Dijk, de voorganger bij de uitvaartdienst, memoreerde daar dat er geen passender plek voor Huub was dan een graf op deze historische en monumentale begraafplaats.

Met deze plechtigheid hebben familie, vrienden en bekenden waardig en passend afscheid genomen van een bijzondere en markante Tielenaar.

Met zijn omvangrijke archief en vele publicaties laat Huub een schat aan historische informatie achter. Ongetwijfeld zullen zijn geschriften nog eeuwenlang geraadpleegd en geciteerd worden door geïnteresseerden in en schrijvers over de lokale en regionale geschiedenis. Ook zijn stevige kritieken op de lokale politiek zullen deel gaan uitmaken van de geschiedenis van Tiel. Huub had veel vrienden maar er waren ook best veel mensen die niet gecharmeerd waren van zijn kritische opstelling of persoonlijk nadeel ervoeren van zijn encyclopedische kennis van de recente politieke geschiedenis. Gemeenschappelijk is echter de bewondering voor zijn kennis, inzet en liefde voor de stad. Met zijn overlijden is Tiel een stukje minder kleurrijk geworden. We zullen hem als een belangrijke hoeder van de indrukwekkende (cultuur)geschiedenis van de stad en een veel bezochte vraagbaak over aspecten van de lokale geschiedenis en politiek missen.

zie ook:

https://detielenaar.nl/algemeen/2018/07/huub-van-heiningen-overleden-journalistieke-nestor/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights