College Tiel gaat bezoekersstromen tellen

Het college wil drie jaar lang continu passanten in het centrum bij verschillende meetpunten tellen. Dat plan is niet overal goed gevallen. Enkele media kwamen met kritische commentaren of columns en ook enkele politieke partijen wilden er in de Commissie Ruimte nog eens uitgebreid over praten. Wethouder Ben Brink snapt de commotie niet zo. In een gesprek, dat we met hem hadden, legt hij uit waar het om gaat en waarom de gemeente graag inzicht heeft in de mensenstromen die het centrum bezoeken.

Vrijwel iedere inwoner vindt het belangrijk dat Tiel een aantrekkelijk winkelcentrum heeft en weet te behouden. Winkelleegstand is, hoewel die in Tiel niet groter is dan het landelijk gemiddelde, een veelbesproken onderwerp. Iedereen ziet graag een levendig en aantrekkelijk centrum met een breed en liefst ook nog bijzonder winkelaanbod. Dat kan alleen, wanneer er voldoende bezoekers naar het centrum komen. Wethouder Brink: “Maar het is ook belangrijk dat we meer weten over die bezoekers. Daarbij gaat het niet om persoonsgegevens maar wel over waar mensen, hoe mensen de stad binnenkomen, waar ze parkeren, hoe lang ze in de stad blijven. Ook vragen als : Wat is de invloed van evenementen op het aantal bezoekers, en hoe zijn de bezoekers gespreid over het jaar en de week. Daarnaast geeft het aantal bezoekers op de koopavond en op zondag ook belangrijke informatie. Die informatie hebben we nodig voor de verdere ontwikkeling van ons binnenstad- en parkeerbeleid. Vergeet ook niet dat ondernemers die zich in de binnenstad van de gemeente willen vestigen, verwachten dat wij hen betrouwbare gegevens kunnen verstrekken over het aantal bezoekers. Ondernemers baseren hun besluit om zich wel of niet in het centrum te vestigen onder meer op bezoekcijfers en het ondernemersklimaat waar de gemeente invloed op heeft. Daarom zijn bezoekcijfers zo belangrijk. Dat vinden we niet alleen in Tiel. Vrijwel alle grotere koopcentra doen hetzelfde. Locatus, met wie wij samenwerken doet een vergelijkbaar en vaak nog veel uitgebreider onderzoek in 35 plaatsen in Nederland. En Locatus is niet het enige bureau dat bezoekers in Nederland telt.

Privacy is niet in gevaar

Locatus is op het gebied van retailinformatie het grootste en bekendste bureau in de Benelux. Overheden en bedrijven gebruiken de door het bureau verzamelde info voor hun (beleids)beslissingen. Brink: “Het spreekt voor zich dat de privacy van de bezoekers volkomen gewaarborgd is. Persoonsgegevens en op individuele personen herleidbare informatie wordt niet verzameld door Locatus en komt daardoor uiteraard ook niet bij de gemeente terecht. Ook de binnenstadondernemersvereniging Hart van Tiel wil graag beschikken over de informatie die verzameld wordt via 7 Wifi telpunten, die informatie opvangt van de mensen met een mobiele telefoon. De informatie wordt gecorrigeerd voor het feit dat niet iedereen een mobiel heeft of hem aan heeft staan wanneer hij of zij het centrum binnenkomt en verlaat.

Centrum manager Gert-Jan van Ingen staat vierkant achter het plan om bezoekers stromen te tellen. “De anonimiteit is gewaarborgd en Locatus is niet de eerste de beste. Die hebben een naam hoog te houden. Het onderzoek in Tiel is niet uniek. Locatus doet dit vaak in een veel uitgebreidere vorm in verschillende andere plaatsen. Daarom kunnen ze het ook goedkoop aanbieden. Voor weinig geld krijg je heel veel informatie. Ik hoor wanneer het over bezoekersaantallen en winkelleegstand gaat regelmatig sombere geluiden. De winkelleegstand in Tiel is echter niet hoger dan landelijk gemiddeld en ook de bezoekersaantallen vallen wel wee. Om echt onderbouwd conclusies te trekken moet je echter over harde en betrouwbare cijfers beschikken. Die krijgt de gemeente met dit onderzoek. Dat is heel belangrijk voor iedereen. Want we willen toch allemaal een bloeiende mooie binnenstad waar wat te beleven valt.”

Tijdens de geagendeerde behandeling van het loopstromenonderzoek in de commissie ruimte van 6 maart bleek de weerstand tegen het onderzoek bij de fracties die eerder ernstige bedenkingen hadden, goeddeels verdwenen. Het onderzoek komt er. Aandachtspunt is nog wel hoe je de bezoekers van het centrum op de metingen attendeert.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights