Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 22 november 2017

Door Bert Leenders op woensdag 22 november 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

Parkeergarage is brandveilig

Bij de ingebruikname van de parkeergarage Westluidense Poort op 14 augustus was het benodigde certificaat voor de brandveiligheid nog niet afgegeven. Daarom heeft het bouwconcern sindsdien brandwachten ingezet om de parkeergarage te mogen gebruiken. Op vrijdag 17 november heeft een onafhankelijke instantie groen licht gegeven voor de brandveiligheidsinstallatie. Het certificaat is afgegeven en de inzet van brandwachten is direct beëindigd.

Apart buurtje voor inwoners met gedragsproblemen

Anders Wonen noemt wethouder Driessen de woonvorm die volgend jaar toegevoegd wordt aan de vele voorzieningen die de stad kent voor mensen met een beperking of een gedragsafwijking Aan de Reuchlinlaan aan de rand van het Lingepark op het terrein van het voormalige slipdepot in Tiel komen 6 kleine prefabwoningen voor inwoners, die nu vanwege aanpassingsproblemen of gedragsstoornissen geen woonruimte hebben of in een gewone woonwijk zorgen voor veel overlast. Een reden voor het toewijzen van een projectwoning kan ook zijn, dat het voor het welzijn van betrokkene beter is dat hij of zij in een prikkelarme omgeving kan wonen. In beginsel gaat het om tijdelijke huisvesting. De woonomgeving en begeleiding op maat moeten er voor zorgen, dat huurders na verloop van tijd terug kunnen keren naar een meer gebruikelijke woonomgeving. Zodra een woning leeg komt, komt een dieplader met kraan voorgereden om de woning weg te halen en weer terug te plaatsen als een nieuwe kandidaat dit noodzakelijk maakt. Een aantal gespecialiseerde zorginstellingen zorgt voor de indicatiestelling en de begeleiding van het project. Woningcorporatie Kleurrijk Wonen wordt de huisbaas. De wonincorporatie krijgt van de gemeente een eenmalige subsidie van 50.000 euro. Wethouder Driesssen: ‘In veel grote steden bestaat deze woonvorm al. We hebben een plek uitgezocht die dichtbij voorzieningen ligt maar tegelijkertijd wat verder afstaat van bestaande bebouwing. We willen deze mensen zeker niet wegstoppen. Met groenbeplanting gaan we zorgen voor een adequate inpassing. De ervaring leert dat omwonenden niet altijd blij zijn met de komst van zo’n soort woonvorm. Uit ervaringen elders blijk de overlast doorgaans minimaal. Niettemin gaan we de buurtbewoners omwonenden uitvoerig informeren over en betrekken bij dit project. Ik denk aan een comité van omwonenden dat meedenkt en de feitelijke gang van zaken nauwgezet volgt. Woensdag 6 december organiseren we een informatieavond voor omwonenden. Vooralsnog betreft het een tijdelijke voorziening voor 10 jaar. De voorziening is dringend noodzakelijk omdat er behoefte aan is en het rijksbeleid ons dwingt om degenen waarvoor deze woonvorm noodzakelijk is in de eigen gemeente op te vangen.”

Controle vloeren van veel bedrijfsgebouwen

In heel Nederland moeten veel vloeren gecontroleerd worden op de degelijkheid van de constructie.
Op zaterdag 27 mei stortte een groot deel van een in aanbouw zijnde parkeergarage van vliegveld Eindhoven in. Uitvoerig onderzoek leerde dat de vloerconstructie in combinatie met uitzonderlijke weersomstandigheden daar de oorzaak van was. Deze vloerconstructie waarbij in plaats van een bekisting kant en klare vloerelementen geplaatst worden, die later een betonnen deklaag krijgen, zijn vanaf 1990 massaal toegepast in de bouw. Deskundigen sluiten niet uit dat het ongeluk in Eindhoven, waar gelukkigerwijze geen slachtoffers te betreuren waren, ook leders kan plaatsvinden. Daarom heeft de rijksoverheid de gemeenten opdracht gegeven om alle gebouwen die dit type vloeren hebben, te controleren. In Tiel gaat het daarbij om maar liefst 500 panden. Dit zijn nagenoeg allemaal bedrijfspanden. De pandeigenaren zijn, wanneer uit onderzoek van de bouwtekeningen blijkt dat dit nodig is, verplicht om hun gebouw op de voorgeschreven wijze te laten controleren en indien nodig maatregelen te nemen om risico’s uit te sluiten. Verwacht wordt dat overigens de kans dat gevaarlijke situaties worden aangetroffen klein is. Die kans is afhankelijk van de grootte van de overspanning en de wijze waarop de vloer gestut wordt. Wethouder Verspuij: ‘Een goede maar ook snelle uitvoering van deze rijksopdracht gaat ons als gemeente veel werk kosten. We moeten alle verleende bouwvergunningen bekijken om precies te weten of en welke panden gecontroleerd moeten worden, we moeten de bezitters van de panden informeren en er op toezien dat de controle tijdig en goed uitgevoerd wordt. Ook het herstel van eventuele manco’s moeten we als gemeente nauwgezet volgen en controleren. Daarom hebben we besloten daarvoor tijdelijk een projectmedewerker voor alsnog een jaar aan te trekken. De parkeergarage heeft een andere constructie. Daar is geen nader onderzoek voor nodig.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights