Parkeren en vervoer in de structuurvisie voor de binnenstad van Tiel

Door Bert Leenders op zondag 19 februari 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws.

In deze tweede bijdrage over de ontwerpstructuurvisie voor de binnenstad komen parkeren en vervoer aan bod.

Rode draad in de visie is het autoluwer en fietsvriendelijker maken van de binnenstad. Parkeren moet bij de drie poorten gebeuren.  De Waalkade wordt daarbij grotendeels autovrij. De Waalkade is nu voor de horeca-ondernemers op het plein belangrijk omdat veel bezoekers van het centrum via het Plein naar en van de winkelstraten langs de uitnodigende terrassen lopen. Om het Plein attractief te laten blijven, moet het vooral overdag meer sfeer gaan uitstralen en moeten er doorloopjes door bestaande panden komen richting de Weerstraat en de Zoutkeetstraat.  Het college blijft op een kleiner gebied parkeren van auto’s op de Waalkade toestaan. Een deel van het evenemententerrein op de Waalkade zal zo ingericht worden dat het incidenteel bij bijzondere drukte als reserve parkeerterrein dienst kan doen.  De inrichting van de Waalkade moet zodanig zijn dat bezoekers naar het Plein toe getrokken worden.  

Auto’s van buitenstaanders zijn in de binnenstad niet welkom. De straten waar auto’s mogen komen zijn bedoeld voor gebruik door bewoners, invaliden en leveranciers. De vele bestelauto’s voor het bezorgen van pakjes zijn het college een doorn in het oog. Het college hoop dat het bedrijfsleven afhaalloketten creëert buiten de stadskern, zodat ook deze auto’s uit het binnenstadstraatbeeld kunnen verdwijnen.Er komen meer parkeerplaatsen bij de Burensepoort. Daarbij is het de bedoeling dat de daar nu aanwezige parkeerterreinen met elkaar verbonden worden. De wandelroutes vanaf station naar binnenstad moet aantrekkelijker worden en goed gemarkeerd. Bezoekers moeten aan aanwijsborden maar ook door de inrichting kunnen zien waar het centrum is.

Meer ruimte voor de fietser

Het college verwacht dat steeds meer bezoekers van de binnenstad gebruik zullen maken van de (electrische) fiets. Het college is blij met deze ontwikkeling en wil die stimuleren. Het vermindert de behoefte aan parkeervoorzieningen voor auto’s en het is gezond. Daarvoor moeten er meer overdekte stallingmogelijkheden komen bij de poorten. Daarnaast moeten er verspreid over het centrum meer maar ook fraaiere en veilige parkeermogelijkheden voor fietsers komen. Geparkeerde fietsen moeten het zicht op de winkeletalages en terrassen niet hinderen. De Gasthuisstraat wordt een fietsstraat waar auto’s te gast zijn. Parkeren moet daar in de toekomst aan de schaduwzijde van de straat gebeuren. Om gemakkelijk en veilig bij het centrum te komen zal er een compleet fietsnetwerk moeten komen dat de buitenwijken verbind met de binnenstad en de belangrijke schoollocaties en gezondheidszorginstellingen.  Het college verwacht dat ook de recreatieve bezoekers steeds vaker met de fiets naar Tiel zullen komen en van hieruit naast een bezoek aan het centrum een rondje Rivierengebied zullen maken.

zie ook deel 1:  http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/winkelruimte-zal-volgens-structuur…

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights