Illegaal kappen en graven

Door Huub van Heiningen op dinsdag 10 mei 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws. Archieffoto 2009Archieffoto 2009

Op het terrein van de voormalige glasfabriek op het industrieterrein Kellen zijn niet alleen zonder vergunning ruim 1500 bomen gekapt – er is ook klandestien grond afgegraven. Dat werk is zeer recent op last van het gemeentebestuur stil gelegd.

De nieuwe eigenaar van het terrein – Recycling Tiel BV/Kellen BV – is zeer rigoureus tewerk gegaan en had de bomen al gerooid eer ambtenaren er erg in hadden. Er was voor deze ingreep niet alleen een kapvergunning nodig geweest – omdat hier mogelijk de buizerd, steenuil, slechtvalk en andere beschermde vogels broeden was voor deze kap ook een ontheffing op grond van de Flora en Faunawet vereist geweest.

Er is aangifte gedaan en daar konden de leden van de Commissie Ruimte, waarin de zaak dinsdagavond aan de orde kwam, zich van harte achter scharen. Vanuit het college werd voorts medegedeeld dat klandestiene grondafgravingen zijn stilgelegd, nadat die activiteit was gesignaleerd door ambtenaren, die het bedrijf nu in de picture hebben.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights