Boomwortelschade aan fietspaden Tiel

Door Jan Bouwhuis op donderdag 31 maart 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Foto.

TIEL  De kosten van herstel aan fietspaden is aanzienlijk.
In 2011 is onderhoud uitgevoerd aan het fietspad langs de Rivierenlandlaan. In het herstelde fietspad is opnieuw schade ontstaan door boomwortels. Om de oorzaak hiervan te achterhalen is een onderzoek uitgevoerd. De overige werkzaamheden aan de fietspaden zijn opgeschort. Het onderzoek wijst uit dat er oplossingen mogelijk zijn om schade aan de fietspaden door boomwortels te voorkomen op de President Kennedylaan en de Siependaallaan.
Voor de Rivierenlandlaan is een ingrijpende keuze nodig om tot een duurzame oplossing te komen. Kosten voor de President Kennedylaan en Siependaallaan zijn samen geraamd op € 428.000,-. Het college stelt voor om hiervoor budget aan te vragen via de Perspectievennota. Kosten van de verschillende oplossingsrichtingen voor de Rivierenlandlaan variëren van € 60.000,- tot € 660.000,-, aangevuld met jaarlijkse beheerkosten tot € 7.500,-. Maar de mogelijke duurzame oplossingen zijn strijdig met vastgesteld beleid en erg ingrijpend. Daarom is er een keuzenota opgesteld om de raad te vragen een uitspraak te doen over de mogelijke oplossingen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights