Bridgeclub Kellendonck jubileert en meer over bridge in Tiel

Vorige maand vierde bridgeclub Kellendonck zijn zilveren jubileum. Voor De Tielenaar een goede reden om eens met twee leden van de jubileumcommissie, de dames Janny Schoots en Will Gielen te praten over Bridgeclub Kellendonck, het jubileum, bridge in het algemeen en de ‘Bridge-arena’ van Tiel.

Bridgeclub Kellendonck

Bridgeclub Kellendonck is op 16 september 1998 opgericht door leden van de gelijknamige tennisvereniging van Kerk-Avezaath. Enkele tennissers maakten een aantal leden enthousiast om in het clubhuis een keer per week te gaan bridgen. Het initiatief sloeg aan en al snel waren er zoveel leden dat tennis en bridge in het clubhuis niet meer te combineren was. Dus werden de banden met de tennisvereniging doorgeknipt en werd dorpshuis De Avezathen het nieuwe home van de bridgeclub. De naam Kellendonck bleef wel behouden maar verder bestaan er geen banden meer met de tennisclub.

Wanneer ik vraag naar hoogte- en dieptepunten van Kellendonck zegt Will Gielen: “Echte dieptepunten hebben we niet gehad. De sfeer is altijd goed geweest. Kellendonck staat bekend als een gezellige club waar serieus maar niet fanatiek gebridged wordt. Een hoogtepunt was een bezoek aan het kaartspel en bridgemuseum in Leerdam bij een eerder lustrum. Dat is echt heel bijzonder.” “En ook onze recente jubileumviering was een hoogtepunt”, vult Janny Schoots aan. “Meestal wordt een jubileum van een bridgeclub gevierd met een feestelijke drive. Wij hebben er omdat 25 jaar bestaan toch een mijlpaal is voor gekozen om de kaarten in de boards te laten zitten en er echt een feestmiddag van te maken. We kozen voor de viering voor de zaterdagmiddag 7 oktober. Het was best spannend of dat tijdstip wel een goede keuze was en ons programma in de smaak zou vallen. Maar opkomst was groot en iedereen luisterde geboeid naar verhalenvertelster Pauline Seebregts waar veel bridge in voorkwam. Ook het optreden van trekzak en gitaarspeler Henk van Zoelen viel in de smaak. Niet minder was dat het geval met het afsluitende buffet in Franse stijl.

Fotoalbum:

Bridge in Tiel

Hoewel bridgeclub Kellendonck in Avezaath ontstaan is en er ook speelt, wonen verreweg de meeste leden in Tiel. Dat zijn 48 van de 64 leden. Tiel heeft een rijk bridgeverleden.

VOG: maart 2009
VOG. maart 2009

De oudste club is V.O.G. (Voor Ons Genoegen). Het is de enige Tielse bridgevereniging die aangesloten is bij de Nederlandse Bridgebond. Ook in het district Utrecht van de bridgebond is VOG de langst aangesloten bridgeclub. In 2017 fuseerde VOG met de bridgeclub De Linge uit Kerk-Avezaath. Op 7 november vierde de fusievereniging met een feestelijke drive het 85 jarige bestaan van VOG en het 50 jarig bestaan van De Linge.

Januari 2009
bridge inloop Westroijen.
2010
Dames bridgeclub Hartenvrouw Cecillienhof.

Verder kent Tiel nog bridgeclub De Waalstroom. Dit is op dit moment de grootste bridgeclub van Tiel. Ook de Waalstroom speelt evenals VOG-De Linge in de Avezathen in Kerk-Avezaath. Als enige heeft deze vereniging een wachtlijst omdat het aantal tafels in de Avezathen beperkt is. Wellicht maakt het spelen op dinsdagmiddag de vereniging voor een aantal gepensioneerden aantrekkelijk. Verenigingsgebouw De Avezathen zou je met drie bridgeclubs in huis best het bridgecentrum van de West-Betuwe kunnen noemen. Will Gielen: “Best opvallend dat er voor bridgeclubs in Tiel weinig mogelijkheden zijn om tegen een redelijke huur een geschikte speelruimte te vinden. Alleen bridgeclub ‘De rookvrije bridgeclub’ speelt nog in Tiel in het wijkcentrum Westroijen.

Historie is Bridgeclub Maasglas, die in de enorme ontvangstruimte van de toenmalige glasfabriek speelde en in de topjaren meer dan 100 leden telde. Opvolger Glashelder, die ook De Avezathen als home had bleek zonder de faciliteiten van de glasfabriek wat minder aantrekkelijk en verloor door het niet kunnen bridgen tijdens de corona jaren te veel leden om nog door te kunnen gaan. In 2022 schoven de leden de kaarten voor het laatst in de boards. Ook de informele bridgegroep van tennisvereniging De Ridderweide is er mee gestopt. Bij voetbalvereniging Theole wordt nog wel gebridged. Al enkele jaren is er in gebouw De Stater aan de Passewaaijse Hogeweg in de ruimte van het wijkcentrum iedere dinsdag om 10.00 uur een inloopbridge. Iedereen die onafhankelijk van het niveau kan bridgen is daar welkom. Je hoeft daarbij niet met partner te komen.

Draaiorgelbridgedrive van Lionsclub Tiel

11 november 2017
november 2017

Een mooi bridge-evenement in Tiel is de draaiorgelbridgedrive georganiseerd door de Lionsclub Tiel in het beroepscollege van het Lingecollege aan de Teisterbantlaan. Zaterdag 11 november is dit drukbezochte jaarlijkse bridge-evenement voor de 27e keer georganiseerd. De opbrengst gaat geheel naar enkele Tielse goede doelen. Om ons overzicht compleet te maken noemen we ook nog tennisvereniging Midden Betuwe, die hun thuis hebben in de Hoge Hof in Echteld. Ook daar zijn een aantal Tielenaren lid.

Over bridge

Inloopbridge Passewaaij

Bridge is als je het eenmaal kent een aantrekkelijk spel. Senioren spelen het veel op een vaste dag in de week in de huiselijke kring. Het is een bijzondere denksport, die je op alle niveaus kunt spelen. De Nederlandse en internationale bridgebond organiseren gewestelijke, landelijke en nationale toernooien en competities. De Nederlandse bridgebond is volwaardig lid van de Nederlandse sportfederatie. Veel bridgers doen mee aan een bridge-weekenden in hotels. Op internet bestaat de mogelijkheid om individueel te bridgen met bridgeliefhebbers waar ook ter wereld. Bridge is daarnaast een sport die hersenen fit en actief houdt, belangrijk voor jong en oud. Bridge leren kost enige inspanning.

2011 Bernard Boerboom bridge docent

Daarom wordt aanbevolen om een cursus te volgen. Veel informatie treft u aan op de site van de Nederlandse Bridgebond. Informatie over bridge in verenigingsverband vind je op de websites van genoemde verenigingen. Janny Schoots: “Ik ben blij dat ik jaren terug een bridgecursus gevolgd heb. Dat heeft me enorm veel plezier en gezelligheid gebracht. Bridge is voor alle leeftijden maar op clubs hebben de senioren vaak de overhand. Niettemin werd dit jaar een Nederlands jeugdteam wereldkampioen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights