Nieuws uit Tiel, editie 31 maart 2023

In deze editie:

– Putdeksel met Flipje en Hanzestad

Burgemeester Beenakker stopt

Kranshof uitzicht probleem

– Toch Bioscoop?

Flipje en Hanzestad Tiel op putdeksels

De gemeente laat geen gelegenheid voorbij gaan om Tiel te promoten en bezoekers te verrassen. Daarbij worden nu ook de riool putdeksels gebruikt. Het is de bedoeling dat iedere putdeksel die vervangen moet worden straks het bekende logo van Flipje draagt met daarbij de tekst HANZESTAD TIEL. Woensdag 29 maart toonden de wethouders Carla Kreuk en Frank Groen trots het eerste exemplaar. Dat is in kleur uitgevoerd en blijft voorlopig in de hal van het Stadhuis staan. Een exemplaar in kleur zal misschien op een bijzondere plaats te zien zijn maar de standaard uitvoering is zonder kleur. De nieuwe deksels zullen voor het eerst toegepast worden bij de herinrichting van de binnenstad maar daarna ook bij alle andere vervangingsprojecten. Mooi is dat deze stadspromotie geen cent meer kost dan putdeksels zonder afbeelding. Op de groepsfoto Arie van Vliet die uit de 3 ontwerpen een keus mocht maken, betrokken ambtenaren van gemeente Tiel en vertegenwoordigers van Nering Bögel. De foto in de binnenstad is een fotomontage.

Burgemeester Beenakker gaat ambtsketting inleveren

In januari 2024 loopt de tweede ambtstermijn van burgemeester Hans Beenakker af. Hij is dan 12 jaar burgemeester van de gemeente Tiel en wil zijn loopbaan op een andere nu nog niet bekende manier vervolgen.

De burgemeester kijkt met veel voldoening terug op de jaren dat hij in Tiel werkzaam was. Hij zegt daarover: “In de afgelopen jaren heb ik veel van mijn ambities kunnen realiseren voor de gemeente en de regio. Ik heb heel prettig samengewerkt met de gemeenteraad, het college, ambtelijke organisatie, bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de stad en de dorpen.

juni 2021
9 Januari 2012
Installatie burgemeester Hans Beenakker

Tiel is en blijft een hele mooie gemeente waar ik trots op ben. Ik kijk terug op een waardevolle tijd en hoewel ik toe ben aan een volgende stap is het ook best moeilijk om straks afscheid te nemen. Ik heb het bijzonder inspirerend gevonden om burgemeester van Tiel te mogen zijn. De resterende periode zal ik mij met hart en ziel blijven inzetten voor de Tielse samenleving en regio.” In een reactie op de bekendmaking van zijn vertrek sprak de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Tom van Oostrum, namens alle fractievoorzitters waarderende woorden over al hetgeen Beenakker voor Tiel en de regio gedaan heeft. Hij vond het jammer dat de burgemeester weggaat maar had begrip voor zijn besluit.

School wordt woongebouw

Sinds de nieuwbouw van het Lingecollege voor de afdelingen Havo en VWO gereed zijn, staat het monumentale schoolgebouw, dat overigens geen officieel monument is, leeg. Dat leegstaan zal niet lang meer duren. Het gebouw, gebouwd als HBS, is uit de verkoop gehaald en blijft voorlopig eigendom van de gemeente. Vanaf april wordt het geschikt gemaakt voor bewoning. Dat gebeurt zodanig dat het voor langere tijd woningzoekenden een dak boven het hoofd kan bieden. In eerste instantie denkt de gemeente aan de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en Tielenaren die bijvoorbeeld door een echtscheiding dringend huisvesting nodig hebben. In eerste instantie zullen de voor het oorlogsgeweld gevluchte Oekraïners de belangrijkste bevolkingsgroep van het verbouwde pand zijn. De gemeente verwacht dat de eerste bewoners al in juli van dit jaar in het vroegere schoolgebouw terecht kunnen. Op dinsdag 11 april om 19.00 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. Waar de bijeenkomst gehouden wordt, horen degenen die zich voor zeven april aangemeld hebben (aanmelden: opvang@Tiel.nl) en het aantal belangstellenden bekend is. Meer informatie vindt u op www.tiel.nl/tijdelijke-huisvesting-en-opvang.

Ongerustheid over bouwhoogte van het Kristal in het plan Binnenheuvel / Kranshof

Uitzicht vanaf balkon Kranshof

Het complex De Binnenheuvel / Kranshof zou volgens de plannen, die Proper-Stok destijds presenteerde, bestaan uit een grote parkeergarage, een vierkant woongebouw met 152 appartementen, twee supermarkten met grote tuinen op het dak van de parkeergarage en de supermarkten. Dat is er allemaal gekomen. Ook verrezen er laagbouwwoningen aan de kant van de supermarkten. Nog niet gebouwd is, de Hanzetoren met een geplande hoogte van meer dan 50 meter en appartementengebouw Het Kristal. Over de bouwhoogte van het Kristal heerst er ongerustheid. In de verkoopbrochure voor het plan Binnenheuvel worden de geplande hoogte en het aantal appartementen niet genoemd.

juni 2001 Binnenheuvelplan met architect
2004
maquette Binnenheuvel

Wel vinden we op internet dat het gebouw volgens de toenmalige plannen 18 appartementen zou omvatten en zien we op oude maquette foto’s een vrij massief gebouw met veel glas en met vier woonlagen. Kopers van de naastgelegen woningen stellen dat makelaars bij de aankoop van hun woning garandeerden dat het appartementen gebouw niet meer dan vier hoog zou worden, terwijl er nu sprake is van zeven bouwlagen en een bouwhoogte van 21 meter. Op vragen van raadslid Wim Wildschut (VVD) deelde wethouder Spil mee dat er nog niets besloten was en dat zij met meer informatie terugkomt in de raad. Bij de besluitvorming zal de door omwonenden ingediende brief betrokken worden.

Stilte rond bouw nieuwe bioscoop goed nieuws?

Het is al meer dan een jaar geleden dat er verheugend nieuws was over de komst van een nieuwe bioscoop. De ondernemers achter het concern Luxor Cinema’s en investeerder Dunavast zouden belangstelling hebben om op de plaats van de vroegere bibliotheek een bioscoop met vijf of zes zalen te bouwen met tussen de 400 en 800 stoelen en een inpandig restaurant. Sinds de presentatie van het plan, half maart 2022, is het stil gebleven rond de mogelijke komst. Wethouder Spil antwoordde op vragen van Yvonne Son-Stolk (CDA) hierover in de laatste raadsvergadering dat er nog steeds contacten met de initiatiefnemer zijn, die wellicht leiden tot het op korte termijn afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst om de geplande bioscoop binnen enkele jaren daadwerkelijk te realiseren.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights